پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 19 April, 2018

بازارچه‌های مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور


بازارچه‌های مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور
بازارچه‌های مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سالهای گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند.
اگرچه کارکرد آنها توام با برخی نارساییها است اما این بازارچه‌ها به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون توانسته‌اند در تحقق اهداف اقتصادی کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی گامهای موثری را بردارند و هم در ایجاد فرصتهای شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری ازجمله دغدغه‌های بزرگ دولت است، نقش مهمی را ایفا کنند.
بازارچه های مرزی به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه است.
طرح ایجاد بازارچه‌های مرزی به ماده "۱۱" قانون صادرات و واردات در سال ۷۲ باز می‌گردد .طبق این قانون به دولت اجازه داده شده در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت‌هایی نظیر استعداد محلی، ضرورت‌های اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند.
طبق ماده " ۲۲" این آیین نامه اجرایی "بازارچه های مرزی " محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهمنامه‌های منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دوطرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده برای دادوستد در بازارچه‌های مرزی عرضه کنند.
به سخنی دیگر عبارت " با رعایت مقررات صادرات و واردات " به این مفهوم است که کلیه کالاهایی که صادرات و واردات آنها - به استثنای کالاهایی که از نظر شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع شده است - مجاز است و بازرگانان دارای کارت می‌توانند به امر صادرات و واردات مبادرت کنند و دادوستدشان توسط مردمان مستقر در نواحی مرزی و از طریق بازارچه‌ها مجاز و امکان‌پذیر است.
براساس ضوابط ایجاد و فعالیت بازارچه‌های مرزی و براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه‌های مرزی ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد. صادرات کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تایید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام است و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمی‌باشد.
همچنین ورود و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه بازارچه‌های مرزی کشور مقابل، امکان‌پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد و در مواردی که کالای وارده به بازارچه‌های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تامین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان‌پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می‌شود.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و در فهرست کالاهای قابل دادوستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم‌نامه‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌کند .
براساس این آیین‌نامه اجرایی واردات کالای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه‌های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد و مقررات مربوط به " واردات قبل از صادرات " نیز در بازارچه‌های مرزی لغو می‌شود و در عین حال کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌کنند مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌باشند .
همچنین مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار ماموران وزارت بازرگانی، وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود و کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه‌های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص کنند و از سوی دیگر اسناد صادره که در گمرکات کشور تایید ورود می‌شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید به گونه‌ای فراهم شود که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
براساس مصوبه هیات‌وزیران، در حال حاضر ۴۳ بازارچه مرزی در سطح کشور دایر است که بخش عمده این بازارها در مرز عراق مستقر است و مابقی در مرز مشترک ایران با کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، حاشیه خلیج‌فارس، قطر و نخجوان قرار دارند.
براساس مفاد ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ایجاد تاسیسات اداری زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، برعهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید و چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند .
● بازارچه‌های مرزی و اهداف راه‌اندازی
به نظر می‌رسد، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار و واردات و تامین کالاهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای موصوف، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزش‌ها و فرهنگ‌های اسلامی و ملی به ملل سایر کشورها از مهمترین اهداف راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی باشد.
همچنین کمک به رونق بخشیدن تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استانهای مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مردم مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر شدن بازارچه‌های مرزی است .● جایگاه اشتغال در بازارچه‌ها
یکی از اهداف مهم بازارچه‌های مرزی، ایجاد شغل برای مردم مرزنشین است. خوشبختانه بازارچه‌های مرزی مصداق و تبلور عینی حضور مردم در امور اقتصادی است به نحوی که این بازارچه علاوه بر اینکه توانسته در تحقق یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه یعنی توسعه صادرات غیرنفتی گامهای موثری بردارد و در ایجاد فرصت‌های شغلی - در شرایطی که یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت مشکل بیکاری است - نقش موثری ایفا ‌کند .
ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی و واردات کالای مورد نیاز مردم این مناطق از عمده‌ترین دلایل تصویب بازارچه‌های مرزی توسط دولت در ۱۲سال پیش است.
● فعالیت بازارچه‌های مرزی در سالهای ۸۴، ۸۳ و ۸۲ از نگاه آمار
در سال ۸۲ بالغ بر ۳/۴۴۹میلیون دلار کالا از ۳۱ بازارچه مرزی کشور صادر شده ، صادرات کالا از بازارچه های مرزی در دوازده ماه سال ۱۳۸۲ از افزایش ۵/۳۰درصدی نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۸۱ برخوردار شده است .این میزان صادرات معادل ۱/۸درصد صادرات کل کشور در این دوره می‌باشد این سهم در دوره مشابه سال قبل ۷/۷درصد بوده است به عبارت دیگر سهم بازارچه‌های مرزی از صادرات کالاهای غیرنفتی درسال ۱۳۸۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزایش برخوردار شده است.
در سال گذشته نیز بیش از ۳۸۸میلیون و ۳۰۰هزار دلار کالا از ۳۱بازارچه مرزی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافت.
در این مدت ۵۷ میلیون دلار از صادرات بازارچه‌ها یعنی بیشترین میزان از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در مرز عراق صورت گرفت و بازارچه های مرزی دوغارون و میل ۷۳ در مرز افغانستان به ترتیب با ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در رده های بعدی قرار گرفتند .بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی۱۱ ماه سال گذشته صادرات کالا از طریق بازارچه های مرزی و سردشت در استان آذربایجان غربی و دوغارون در استان خراسان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در این مدت از بازارچه های مرزی پل و بیله‌سوار کالایی صادر نشد و صادرات کالا از بازارچه های مرزی کنگ ۸۷ درصد، بوشهر ۸۵ درصد و خرمشهر ۸۴ درصد کاهش داشت.
● صادرات بازارچه های مرزی در سال ۸۴
صادرات کالا از بازارچه های مرزی در ۹ ماه سال جاری به ۴۵۰میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۴۱درصد رشد داشته است.
در این مدت بیشترین میزان صادرات بازارچه ای یعنی ۳/۱۶درصد از مجموع آن، از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در استان کرمانشاه صورت گرفت و بازارچه های مرزی یزدان و میل ۷۳در استان خراسان به ترتیب با ۹/۱۵و ۶/۱۲درصد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
طی ۹ ماه امسال ۷۳میلیون و ۴۰۰هزار دلار کالا از بازارچه مرزی پرویز خان ، ۷۱میلیون و ۵۰۰هزار دلار از بازارچه مرزی یزدان و ۵۶میلیون و ۶۰۰هزار از بازارچه میل ۷۳ به خارج از کشور صادر شد پس از این سه بازارچه بیشترین صادرات از طریق بازارچه های مرزی دوغارون و سیران بند صورت گرفت.
۷/۷۳ درصد از مجموع صادرات بازارچه ای در ۹ ماه سال جاری از پنج بازارچه مذکور انجام شد.
براساس گزارش گمرک صادرات کالا در ۹ ماه امسال از بازارچه های مرزی میل ۷۵ و باجگیران در استان خراسان ، قاسم رش در استان کردستان و کنگ در استان هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در همین مدت صادرات کالا از بازارچه‌های مرزی بوشهر ، باشماق و کوهک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.
با توجه به جایگاه مهم بازارچه های مرزی در رونق صادرات کشور به نظر می‌رسد در صورتی که بازارچه های مرزی به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری مجهز شوند و درعین حال مقررات عمومی صادرات و واردات و از جمله تشریفات و فرایند امور صادرات و واردات ، انطباق کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین‌المللی حسب مورد از جنبه‌های فنی، ایمنی و بهداشتی (انسانی، نباتی، حیوانی) و وصول حقوق دولت اجرا شود و آموزشهای لازم در ارتباط با بازرگانی خارجی به مرزنشینان ارایه شود می توان به نقش بازارها در رسیدن به اهداف موصوف امیدوار بود.
به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته‌اند. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم اختصاص بودجه لازم از سوی دولت برای تجهیز بازارچه‌ها، گمرکات اجرایی، ایجاد آزمایشگاههای فنی و بهداشتی، تاسیس مراکز و مکانهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و بهداشتی، برگزاری دوره های آموزشی تربیت کادر فنی و متخصص می باشد. هر چند که به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته اند اما نقش بازارچه ها در راستای جامه عمل پوشاندن به آنچه فلسفه وجودی تشکیل آنها بوده است غیرقابل انکار است و باید تمامی دست‌اندرکاران بازرگانی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی در راه تقویت آن بکوشند.
اما آنچه که بیش از پیش در مورد مناطق مرزی کشور ضروری است لزوم ساماندهی بازارچه های مرزی تجارت مرزی و پیله‌وری در راستای کنترل کیفی کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای همسایه می‌باشد.
در پایان باید اذعان کرد که بهره‌مندی از نقطه نظرهای تخصصی صاحبان صنایع، بازرگانان و تشکل‌های اقتصادی مدنی برخاسته از آنان و به ویژه اتاقهای بازرگانی استانی، اتاقهای مشترک، سندیکاها و انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های صادراتی از نقاط ضعف این بازارها می‌کاهد و آنها را در رسیدن به اهداف بلند مدت خود یاری می‌دهد.

شهناز حسنی


منبع : مجله گسترش صنعت

مطالب مرتبط

جایگاه کرمانشاه در صادرات کالا به عراق تابع شرایط لحظه

رشد فن‌آوری در تولید، تسهیل امور حمل و نقل و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در جهان امروز، تولید انبوه و صدور کالا و خدمات را به مهمترین ابزار توسعه تبدیل کرده است. تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و موفقیت آنها در رشد دو رقمی تولید ناخالص ملی نشان‌دهنده این واقعیت است که توسعه صادرات را می‌توان به‌عنوان رافع یا تعدیل‌کننده بسیاری از مشکلات و توسعه اقتصادی کشورها دانست.فروپاشی رژیم صدام و تشکیل دولت جدید در عراق با مدیریت کلان کردها و شیعه‌های عراق که ارتباط نزدیک فرهنگی، سیاسی با ایران دارند، فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی به‌ویژه صدور کالای ایرانی به این کشور فراهم کرده است. بهره‌گیری از فرصت به‌دست آمده با توجه به امکانات گسترده ایران، می‌تواند نقش اساسی در توسعه مناطق محروم شرق کشور داشته باشد.”عزیز علی گلرخساری“ مدیر کل تعاون استان کرمانشاه می‌گوید: ”در استان کرمانشاه ۳۳ شرکت تعاونی مرزنشینان با عضویت ۳۳۶ هزار نفر از اهالی شهرستان‌های پاوه، جوانرود، سرپل زهاب، قصرشیرین و ثلاث باباجانی مشغول هستند. عمده‌ترین کالاهائی که توسط این تعاونی‌ها صادر می‌شود عبارت است از سیمان، یخچال، کولر، نوشابه، مس، نخود، ظروف پلاستیکی، انواع میوه و سیب‌زمینی. در مقابل کالاهائی مانند روغن نباتی، شکر، برنج، لوام یدکی خودرو چرخ خیاطی توسط این تعاونی‌ها وارد کشور می‌شود. این تعاونی‌ها با تولید کالاهائی از جمله ترانس مهتابی، پودر عصاره شیرین‌بیان، انواع پروفیل باز و بسته توانسته‌اند نقش مهمی در افزایش توان صادراتی استان داشته باشند.“به گفته وی، مقدار صادرات تعاونی‌های صنفی در سال ۸۱ بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و در شش ماهه اول سال ۸۳، ۲۰۰ هزار دلار بوده است. کاهش هزینه‌های مختلف صادرات به‌دلیل هم‌مرزی با عراق و وجود تشابه‌های فرهنگی و تاریخی و گاهاً فامیلی در بین مردم مرزنشین دو کشور و نیاز شدید مردم این کشور به کالا و خدمات، از مهمترین عواملی است که فرصت‌های گسترده پیش روی صادرات کالا از ایران به این کشور را فراهم کرده است.وی در تشریح مشکلات عمده صادرات کالاهای غیرنفتی به عراق گفت: ”صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده است. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای سود ناشی از فعالیت‌های خود در خارج باید مالیات بدهند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بانک‌های خارجی نگه‌دارند. وی تفکر درون‌گرائی حاکم بر اقتصاد ایران، شفاف نبودن سیاست‌های مالیاتی، کمبود نیروهای کارشناسی و عدم وجود برنامه‌های آموزشی برای صادرکنندگان را، از جمله مشکلات موجود خواند و از نبود ابزارهای حمایتی از تولیدکنندگان و منسجم نبودن تشکل‌های صادراتی برای ساماندهی صادرات، انتقاد دارد.“”مراد مهدوی“ فرماندار پاوه نیز با اشاره به اینکه میزان صادرات کالاهای ایرانی به کردستان عراق در مرز شوشمی این شهرستان، از ابتدای سال ۸۳ تا بهمن ماه این سال، به حدود ۱۳ میلیون دلار رسید می‌افزاید: ”وجود اشتراکات و رقابت‌های فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی و ریشه‌های تاریخی مشترکات اهالی شهرستان‌های همجوار با کشور عراق و وجود مرزهای خشکی طولانی و محورهای مواصلاتی سهل‌العبور و با بعد مسافت کم در مجموع زمینه‌های مناسبی مهیا کرده تا تجار ایرانی و عراقی بتوانند کالاهای خود را در اسرع وقت و با حداقل هزینه با یکدیگر مبادله کنند.به گفته فرماندار پاوه: ”وجود نیروهای تجاوزگر در عراق و سابقه دشمنی این نیروها با ایران، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما صادرات کالاهای با کیفیت و مرغوب و با قیمت مناسب و دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عراقی، می‌تواند در توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی به کشور همسایه نقش مهمی داشته باشد. توجه مدیران کارخانجات و تجار عمده به آینده، برای به‌دست آوردن بازار دائمی با صدور کالاهای استاندارد و مرغوب، اعمال سیاست‌های صادراتی در بازار خارجی با ایجاد سیاست دامپینگ، جلوگیری از نفوذ افراد فرصت طلب ـ که به خاطر به‌دست آوردن سود آنی با صادر کردن کالاهای نامرغوب باعث تخریب وجهه کالاهای ایرانی می‌شوند ـ از راهکارهای مهم توسعه است.“ وی ایجاد زمینه مناسب با همکاری نهادهای سیاسی برای حضور گسترده‌تر تجار ایرانی در عراق را ضروری خوانده و اضافه می‌کند: ”تجار ایرانی باید مانند تجار سایر کشورها ـ از جمله ترکیه ـ بتوانند به استان‌های مختلف عراق مسافرت و از نزدیک بازاریابی صحیح و اصولی و هدایت شده‌ای را متناسب با نیازهای آن کشور انجام دهند. بازار صادرات و واردات کالا معمولاً یک بازار رقابتی است. کسانی موفق می‌شوند که با ایجاد رقابت، ساز و کارهای لازم از جمله شناخت اهداف بازار و تطابق محصولات خود با آن، ایجاد تاکتیک مناسب و بهره‌گیری از همه امکانات و جلوگیری از ارسال کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد و رعایت احترام متقابل به قوانین جاری کشورها را فراهم کنند.“”خیرالله خادم“ رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه نیز می‌گوید: ”بالا بودن قیمت عرضه کالاهای ایرانی، پائین بودن کیفیت کالاهای داخلی، عدم تبعیت اقلام تولیدی از استانداردهای بین‌المللی، عدم بسته‌بنید مناسب و مشتری پسند، حمایت نکردن دولت از بازرگانان و واحدهای تولیدی، آگاه نبودن بازرگانان از شرایط و امکانات حاکم بر تجارت و اقتصاد کشور عراق و نبود برنامه جامع در سطح کشور، از مهمترین مشکلات پیش روی ایران برای حضور گسترده در بازار عراق است. جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب ایرانی به بازار عراق نقش مهمی در تثبیت بازار کالاهای ایرانی در این کشور خواهد داشت. عرضه کالاهای نامرغوب و تقلب‌های موردی از سوی تجار ایرانی در عرضه کالا به این کشور و مطابق نبودن کالاهای اساسی با کالاهای سفارش شده موجب سلب اعتماد خریداران به کالاهای ایرانی شده است.“
وی افزود: ”برخی اقدامات ناآگانه نظیر استفاده از تاریخ‌های شمسی به‌جای میلادی در اعتبار و تاریخ مصرف کالاها یا کاربرد اصطلاحات و الفاظی که در زبان عربی یا انگلیسی معنای نامطبوعی داشته و خریدار را از کالاها رویگردان می‌کند نیز مزید بر علت است. در این خصوص سازمان بازرگانی در صدور کالاهای ایرانی به کشور عراق به کالای نمونه واحدهای تولیدی اکتفا نمی‌کند. بلکه لزوماً اکثریت محموله را چک و کنترل می‌کند. از نظر وزنی و محتوائی نیز این سازمان نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد. در هشت ماه اول سال ۸۳ بیش از ۱۳۷ میلیون دلار کالا و خدمات از طریق مرزهای استان کرمانشاه به عراق صادر شد.“
”فضل‌الله رنجبر“ فرماندار ثلاث باباجانی با اشاره به اینکه عدم کنترل کیفیت کالاها توسط اداره استاندارد و وضعیت نامناسب جاده‌های ارتباطی، موانع خطر برای صادرات کالا و خدمات در مرزهای ثلاث باباجانی است می‌افزاید: ”هماهنگی بین دستگاه‌های فعال امر تجارت مانند گمرک و بازرگانی، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه صادرات داشته باشد. نباید اجازه داد بعضی از بازرگانان به خاطر افزایش سود، با صدور کالاهای بدون کیفیت یا با کیفیت پائین، بازار عراق را در اختیار رقبای اقتصادی دیگر کشورها قرار دهند.“
”جمال شریفی“، یکی از تجار شهرستان پاوه معتقد است: ”کیفیت برخی کالاهای ایرانی در سطح استاندارد کالاهای دیگر کشورها نیست، و در نتیجه رغبتی برای خرید آنها وجود ندارد. اگر کالاهای ایرانی دارای کیفیت نباشد، عودت داده می‌شود. چندی پیش ۱۷۵ تن سیمان به عراق ارسال شد که به‌دلیل کیفیت پائین به کشور بازگردانده شد. کالاهای ترکیه بازار عراق را به انحصار درآورده است. چون با کیفیت مطلوب و قیمت ارزان عرضه می‌شود و تجار ترکیه به راحتی اجناسب خود را با کامیون به عراق منتقل می‌کنند. جز ایران تمام کشورهای همسایه کالا و خدمات خود را با کامیون وارد عراق می‌کنند. در بازارچه‌های مرزی مسئولیت واحدی وجود ندارد. اداره گمرک، نیروهای نظامی و انتظامی و فرمانداری‌ها هر کدام حرف خود را می‌زنند و این باعث تداخل کار و مسئولیت می‌شود.“”بهروز اقصانور“ یکی دیگر از تجار می‌گوید: ”صادرات وقتی رونقی می‌گیرد که واردات مناسب داشته باشیم. به‌دلیل جلوگیری از واردات، میزان صادرات هم کاهش چشمگیری پیدا کرده است. حضور نماینده سازمان استاندارد در کارخانه‌های تولیدی برای کنترل کیفیت کالاها مهم است و موجب افزایش میزان صادرات می‌شود. آهن قراضه از تمامی مرزهای ایران به عراق وارد می‌شود. اما از مرز شوشمی اجازه واردات داده نمی‌شود.“به گفته وی: ”پیله‌وران و تجار استان کردستان به رغم کوتاه بودن مرز مشترک با عراق، نسبت به استان کرمانشاه حضور گسترده‌تری در بازار عراق دارند. سخت‌گیری‌های برخی نهادهای نظامی در بازارچه‌های مرزی استان باعث رکود صادرات شده است. تجار استان در بازارچه‌های مرزی کردستان به راحتی تردد می‌کنند و از سخت‌گیری‌های زیادی که در بازارچه‌های مرزی کرمانشاه می‌شود، در کردستان خبری نیست.“”مصطفی آقائی“، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه می‌گوید: ”استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی که مرز مشترک طولانی با کشور عراق دارد، از جمله استان‌هائی است که همیشه مورد تهدید عوامل ناخواسته قرار دارد. قاچاق کالا معضلی است که علاوه بر خسارات مالی و اختلال در شبکه‌های توزیع داخلی، اختلال در سیستم مالیاتی، اختلال در سیستم کنترل کیفی محصولات صنفی و کشاورزی، خسارات قابل توجه به منابع عظیم ژنتیکی و محصولات زراعی و دامی منطقه وارد می‌کند.وی با اشاره به گسترش آفات و بیماری خطرناک در سال‌های اخیر در استان کرمانشاه می‌افزاید: ”مدارک و شواهد نشان می‌دهد، شیوع مگس زیتون در تمامی کشور و استان به‌دلیل واردات قاچاق زیتون صورت گرفته و گسترش بیماری ”رایزومانیا“ در چغندر در سطح استان نیز ناشی از رواج قاچاق بوده است. نگرانی شدیدی که از انتقال علف هرز ”استریکا“ به استان همراه با کالاهای قاچاق وجود را نیز به این آفات اضافه کنید. این عوامل خطرناک، ضررهای اقتصادی به محصولات کشاورزی زده است. معمولاً کنترل آنها بسیار سخت و امکان مبارزه با آنها به‌دلیل ویژگی‌هائی که دارند، بسیار مشکل است. کالاهای قاچاق بدون برچسب، پس از ورود به کشور از جنبه بهداشتی و زیست‌محیطی مسائل و مشکلات عدیده‌ای را برای مصرف‌کنندگان در محیط زیست ایجاد می‌کنند. این کالاها هزینه‌های سنگین و در برخی موارد غیرقابل جبران برای کشور و مصرف‌کننده دارند.“
منصور سرمت یکی از تجار فعال کرمانشاهی در بازار عراق خاطر نشان می‌کند: موانع و مشکلات بازار عراق به دو دسته تقسیم می‌شود. یک دسته موانع و مشکلات داخلی و دسته دیگر موانع و مشکلات بازار عراق است. در بحث مشکلات داخلی، عمده‌ترین مسئله در شرایط کنونی بحث صادرات است. به‌عنوان مثال در بازارچه‌های مرزی مبادی خروجی کالا (مرزهای رسمی) توقف کامیون‌های حامل کالا زیاد است.
به گفته این تاجر اکنون مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده و موانعی ایجاد کرده است. یک‌سری تفاهمات بین دو کشور انجام شده اما این بدان معنا نیست که همه موانع و مشکلات دو کشور برای صادرات کالا و خدمات برطرف شده است. این کار نیاز به عزم جدی و اتفاق‌نظر مسئولان دارد. برای رفع این معضل باید دولت، خودش را از مباحث اقتصادی کنار بکشد و با ایجاد زمینه‌سازی لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی، این بخش‌ها را متولی کار کند.وی تأکید می‌کند: اگر دولت مانع سر راه بخش خصوصی ایجاد نکند این بخش می‌تواند در بازار عراق نقش‌آفرینی کند. مسئله بعدی که خاص نقاط برون‌مرزی است، بحث رقبای خارجی است. به‌دلیل ناامنی در عراق، رقبای اروپائی و آسیائی هنوز به آن صورت وارد بازار عراق نشده‌اند. پس از برقراری امنیت، ما با رقیبان سرسخت‌تری در بازار عراق مواجه خواهیم شد. نباید دولت فقط سیاست‌گذاری کند، چون مسائل سیاسی مسائل اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند. بخش خصوصی را اگر فعال کردیم این بخش به‌خوبی جای پای خود را در بازار عراق باز خواهد کرد.سرمست می‌افزاید: ما با همکاری سفارت ایران در بغداد و کنسولگری ایران در سلیمانیه، انجمنی تحت عنوان ”انجمن شرکت‌های ایرانی مقیم عراق“ تشکیل دادیم. این انجمن اهداف بزرگی دارد و می‌تواند به‌عنوان یک بازوی اجرائی به بخش‌های مختلف اقتصادی ایران که در آنجا فعالیت دارند، نظم خاصی بخشد.
به گفته این تاجر در شمال عراق، ترکیه تحت عناوین مختلفی در حال وارد شدن به بازارا سلیمانیه و اربیل هستند. نیروهای امنیتی ترکیه در قالب شرکت‌های مختلف مناقصه‌ای، بازار عراق را با کمترین قیمت‌ها تصاحب می‌کنند چون دولت ترکیه از آنها حمایت می‌کند. خبرهائی که از شمال عراق به گوش می‌رسد، حکایت از این دارد که صهیونیست‌ها در عراق شروع به خرید زمین کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم این مباحث را خنثی کنیم، باید دولت بخش خصوصی را تقویت کند.منوچهر امامی آل آقا مدیرکل گمرک استان کرمانشاه می‌گوید: برای کالاهای ایرانی در مرز خسروی طرف عراقی گمرک اخذ می‌کند به همین دلیل تجار و بازرگانان علاقه‌مند هستند از بازارچه مرزی ”پرویز خان“ در قصرشیرین، کالا صادر کنند. در مرز پرویز خان، مکانی برای اسکان کامیون‌ها وجود دارد ولی مرز خسروی به علت آماده نبودن زیرساخت‌ها آماده پذیرش کامیون‌های عراقی نیست. صاحبان کامیون‌های ایرانی به‌دلیل ناامنی در عراق علاقه‌ای به حمل کالا به بازار عراق ندارد. آنها تنها مایلند کالاهای صادراتی را تا مرز حمل کنند.او می‌افزاید: در مرز خسروی از رانندگان کامیون‌های ایرانی گذرنامه می‌خواهند در صورتی‌که در بازارچه پرویز خان احتیاجی به گذرنامه نیست. از سوی دیگر کمبود نیروهای متخصص در بازارچه‌های مرزی، از دیگر مشکلات صادرات ایران به عراق است.
مدیرکل گمرک با اشاره به اینکه برای صادرات کالا به کشور همسایه هیچ‌گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود، می‌افزاید: باید تمامی مسائل صادرات کالا در یک‌جا برای خروج متمرکز شود. همدلی و همیاری بین تمام مسئولان سازمان‌های مرتبط با صادرات باعث می‌شود که کالاها و خدمات ”خواب“ نداشته و به سرعت از کشور خارج شود. در سال گذشته ۲۱۲میلیون دلار انواع کالا و خدمات از استان کرمانشاه و ۱۶۰ میلیون دلار کالا از دیگر استان‌های کشور از طریق پایانه مرزی خسروی و پرویز خان به کشور عراق صادر شد.
به گفته وی، در ۹ ماهه اول سال ۸۳ حدود ۵۴۵ تن کالا به ارزش نزدیک به ۱۶۷ میلیون دلار از گمرکات استان کرمانشاه به کشورهای مختلف جهان صادر شده است. میزان واردات در مدت یاد شده از لحاظ وزنی حدود ۴۰ هزار تن و به ارزش حدود ۱۰ میلیون دلار بود. این میزان واردات در ۹۰۹ فقره اظهارنامه وارداتی پذیرفته شده که از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۸ درصد و از لحاظ ارزش ۸۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.وی تعداد مسافران خروجی از گمرکات استان کرمانشاه را حدود ۴۵ هزار نفر و مسافران ورودی را حدود ۵۲ هزار نفر اعلام و تأکید می‌کند: در ۹ ماهه اول سال ۸۳ یک هزار و ۴۶۳ فقره کالای قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال در این استان کشف شده است که عمده آنها را برنج، چای، شکر، لوازم صوتی و تصویری و البسه تشکیل می‌داد.معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه نیز می‌گوید: ممکن است کالاهائی در بازارچه‌های مرزی که بیشتر در مایجتاج اصلی مرزنشینان است، بدون در نظر گرفتن استانداردها رد و بدل شود. اما نسبت به کالاهائی که از گمرک و مجاری قانونی به عراق صادر می‌شود، تمام قوانین صادراتی و گمرکی اعمال می‌شود. از اداره گمرک و استاندارد خواسته‌ایم به خاطر حفظ منابع ملی کشور اجازه ندهند کالاهای غیراستاندارد و غیرمطلوب به کشور عراق صادر شود.
رحیمی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه گرایش عراق به کالاهای ایرانی زیاد است، تصریح می‌دارد: شرایط کار در عراق به‌طور یقین تابع شرایط لحظه است. وجود موانع مختلف از جمله حضور امریکائی‌ها، مانع حضور گسترده تجار ما در بازار عراق شده است. با این وجود، صادرات کالاهای ایرانی به عراق از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است. برنامه‌ریزی بلندمدت برای بازار عراق، منوط به وجود حکومت و قانون اساسی مشخص است.معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه می‌افزاید: اگر تجار و بازرگانان ما آشنا به قوانین و مقررات تجاری باشند، کالاهای مرغوب با قیمت مناسب تولید کنند و به سود متعارف قانع باشند، می‌توانند در بازار عراق موفق عمل کنند.به گفته وی باید مرکز توسعه صادرات و سازمان بازرگانی تلاش کنند تا شناخت بیشتری از بازار عراق به‌دست آورند و آن را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهند. ما باید یک برنامه سازمان‌یافته و مناسب برای حضور در بازار عراق برای کل کشور داشته باشیم و در مرکز کشور با استفاده از تجارب استان‌های هم مرز با عراق برنامه‌ای با هدف حضور جدی در بازار عراق تدوین شود.نیاز است یک برنامه اساسی برای آمادگی مناسب با شرایط آینده عراق طراحی شود تا حضور ما در بازار عراق بسیار پررنگ باشد و سهم بیشتری از بازار این کشور داشته باشیم. علی‌رغم وجود کالاهای کره‌ای، چینی، تایلندی و غیره که هزینه‌های تولیدی در سطح پائین دارند، کالاهای ایرانی از اقبال بیشتری در بازار عراق برخوردارند.رحیمی تأکید می‌کند: تجارت تابع عرضه و تقاضا است (چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی) و کسی موفق است که بتواند کالای با کیفیت بالا و قیمت پائین تولید کند و به قوانین صادرات و واردات تسلط داشته و از کشور مقصد شناخت داشته باشد. برای حضور فعال و موفق در بازار عراق، ما اقدام به راه‌اندازی یک مرکز مشاوره بازرگانی کرده‌ایم. تجاری که کارت دارند، می‌توانند از این مرکز استفاده کنند. همچنین از سرمایه‌گذاران داخل و خارج از استان نیز دعوت شد تا در همایشی با عنوان ”نگاه به عراق“ نیاز بازار عراق را مورد بررسی قرار دهند و صنایع و واحدهائی را در استان مستقر کنند تا کالاهای مورد نیاز بازار عراق را تولید کنند.

وبگردی
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه با نمایش «آن سوی ابرها» ساخته مجید مجیدی در سینما فلسطین آغاز بکار کرد.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
19 هزار خودرو از ساعت 2 بامداد تا 4 صبح ثبت سفارش شده است / مافیای قاچاق گمرک کشور را مدیریت می کند
19 هزار خودرو از ساعت 2 بامداد تا 4 صبح ثبت سفارش شده است / مافیای قاچاق گمرک کشور را مدیریت می کند - این روزها بار دیگر بحث ورود خودروی قاچاق داغ شده و اظهارات ضدونقیض در مورد مجاری ورود خودروهای قاچاق به کشور صورت می‌گیرد. در همین حال، گمرک جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای، قاچاق خودرو را کاری ناممکن خواند.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
اقدام عجیب سیف/ پرداخت پاداش 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به معاون
اقدام عجیب سیف/ پرداخت پاداش 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به معاون - عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس از پرداخت پاداش میلیاردی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی؛ معاون خود را بازنشسته کرد و به او یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش داد و دوباره این معاون بازنشسته را یک هفته بعد در همان شغل منصوب کرد.
حکومت نمی‌تواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند
حکومت نمی‌تواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند - خود اين سیاست‌گذاران توليد داخلي را بي اعتبار كردند، امنيت شبكه‌هاي داخل را از بين بردند و... حالا اعتراض مي‌كنند كه چرا رفتيد سراغ شبكه‌هاي خارجي؟ و مدعی‌اند که همه اطلاعات دست موساد و سيا و ام‌آي‌سيكس است؛ گویی که مثلا در ایمیل یاهو و جی‌میل چنین نیست؟! درحالي‌كه مسئوليت این وضع بر عهده سيستم است. وقتي رسانه‌هاي داخل تحت فشار هستند و رسانه رسمی یکسویه هر چه می‌خواهد می‌گوید و با اخبار نا‌صحیح مواجه…
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!
رقص های قبل از تو سوء تفاهم بود
رقص های قبل از تو سوء تفاهم بود - پایتخت ۵ با داستان های نقی و تقی ، رحمت و رحمان و رحیم سارا و نیکا و ارسطو و پرستوش
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی