دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018

بازارچه‌های مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور


بازارچه‌های مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور
بازارچه‌های مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سالهای گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند.
اگرچه کارکرد آنها توام با برخی نارساییها است اما این بازارچه‌ها به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون توانسته‌اند در تحقق اهداف اقتصادی کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی گامهای موثری را بردارند و هم در ایجاد فرصتهای شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری ازجمله دغدغه‌های بزرگ دولت است، نقش مهمی را ایفا کنند.
بازارچه های مرزی به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه است.
طرح ایجاد بازارچه‌های مرزی به ماده "۱۱" قانون صادرات و واردات در سال ۷۲ باز می‌گردد .طبق این قانون به دولت اجازه داده شده در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت‌هایی نظیر استعداد محلی، ضرورت‌های اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند.
طبق ماده " ۲۲" این آیین نامه اجرایی "بازارچه های مرزی " محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهمنامه‌های منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دوطرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده برای دادوستد در بازارچه‌های مرزی عرضه کنند.
به سخنی دیگر عبارت " با رعایت مقررات صادرات و واردات " به این مفهوم است که کلیه کالاهایی که صادرات و واردات آنها - به استثنای کالاهایی که از نظر شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع شده است - مجاز است و بازرگانان دارای کارت می‌توانند به امر صادرات و واردات مبادرت کنند و دادوستدشان توسط مردمان مستقر در نواحی مرزی و از طریق بازارچه‌ها مجاز و امکان‌پذیر است.
براساس ضوابط ایجاد و فعالیت بازارچه‌های مرزی و براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه‌های مرزی ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد. صادرات کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تایید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام است و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمی‌باشد.
همچنین ورود و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه بازارچه‌های مرزی کشور مقابل، امکان‌پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد و در مواردی که کالای وارده به بازارچه‌های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تامین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان‌پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می‌شود.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و در فهرست کالاهای قابل دادوستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم‌نامه‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌کند .
براساس این آیین‌نامه اجرایی واردات کالای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه‌های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد و مقررات مربوط به " واردات قبل از صادرات " نیز در بازارچه‌های مرزی لغو می‌شود و در عین حال کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌کنند مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌باشند .
همچنین مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار ماموران وزارت بازرگانی، وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود و کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه‌های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص کنند و از سوی دیگر اسناد صادره که در گمرکات کشور تایید ورود می‌شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید به گونه‌ای فراهم شود که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
براساس مصوبه هیات‌وزیران، در حال حاضر ۴۳ بازارچه مرزی در سطح کشور دایر است که بخش عمده این بازارها در مرز عراق مستقر است و مابقی در مرز مشترک ایران با کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، حاشیه خلیج‌فارس، قطر و نخجوان قرار دارند.
براساس مفاد ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ایجاد تاسیسات اداری زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، برعهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید و چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند .
● بازارچه‌های مرزی و اهداف راه‌اندازی
به نظر می‌رسد، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار و واردات و تامین کالاهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای موصوف، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزش‌ها و فرهنگ‌های اسلامی و ملی به ملل سایر کشورها از مهمترین اهداف راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی باشد.
همچنین کمک به رونق بخشیدن تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استانهای مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مردم مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر شدن بازارچه‌های مرزی است .● جایگاه اشتغال در بازارچه‌ها
یکی از اهداف مهم بازارچه‌های مرزی، ایجاد شغل برای مردم مرزنشین است. خوشبختانه بازارچه‌های مرزی مصداق و تبلور عینی حضور مردم در امور اقتصادی است به نحوی که این بازارچه علاوه بر اینکه توانسته در تحقق یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه یعنی توسعه صادرات غیرنفتی گامهای موثری بردارد و در ایجاد فرصت‌های شغلی - در شرایطی که یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت مشکل بیکاری است - نقش موثری ایفا ‌کند .
ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی و واردات کالای مورد نیاز مردم این مناطق از عمده‌ترین دلایل تصویب بازارچه‌های مرزی توسط دولت در ۱۲سال پیش است.
● فعالیت بازارچه‌های مرزی در سالهای ۸۴، ۸۳ و ۸۲ از نگاه آمار
در سال ۸۲ بالغ بر ۳/۴۴۹میلیون دلار کالا از ۳۱ بازارچه مرزی کشور صادر شده ، صادرات کالا از بازارچه های مرزی در دوازده ماه سال ۱۳۸۲ از افزایش ۵/۳۰درصدی نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۸۱ برخوردار شده است .این میزان صادرات معادل ۱/۸درصد صادرات کل کشور در این دوره می‌باشد این سهم در دوره مشابه سال قبل ۷/۷درصد بوده است به عبارت دیگر سهم بازارچه‌های مرزی از صادرات کالاهای غیرنفتی درسال ۱۳۸۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزایش برخوردار شده است.
در سال گذشته نیز بیش از ۳۸۸میلیون و ۳۰۰هزار دلار کالا از ۳۱بازارچه مرزی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافت.
در این مدت ۵۷ میلیون دلار از صادرات بازارچه‌ها یعنی بیشترین میزان از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در مرز عراق صورت گرفت و بازارچه های مرزی دوغارون و میل ۷۳ در مرز افغانستان به ترتیب با ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در رده های بعدی قرار گرفتند .بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی۱۱ ماه سال گذشته صادرات کالا از طریق بازارچه های مرزی و سردشت در استان آذربایجان غربی و دوغارون در استان خراسان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در این مدت از بازارچه های مرزی پل و بیله‌سوار کالایی صادر نشد و صادرات کالا از بازارچه های مرزی کنگ ۸۷ درصد، بوشهر ۸۵ درصد و خرمشهر ۸۴ درصد کاهش داشت.
● صادرات بازارچه های مرزی در سال ۸۴
صادرات کالا از بازارچه های مرزی در ۹ ماه سال جاری به ۴۵۰میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۴۱درصد رشد داشته است.
در این مدت بیشترین میزان صادرات بازارچه ای یعنی ۳/۱۶درصد از مجموع آن، از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در استان کرمانشاه صورت گرفت و بازارچه های مرزی یزدان و میل ۷۳در استان خراسان به ترتیب با ۹/۱۵و ۶/۱۲درصد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
طی ۹ ماه امسال ۷۳میلیون و ۴۰۰هزار دلار کالا از بازارچه مرزی پرویز خان ، ۷۱میلیون و ۵۰۰هزار دلار از بازارچه مرزی یزدان و ۵۶میلیون و ۶۰۰هزار از بازارچه میل ۷۳ به خارج از کشور صادر شد پس از این سه بازارچه بیشترین صادرات از طریق بازارچه های مرزی دوغارون و سیران بند صورت گرفت.
۷/۷۳ درصد از مجموع صادرات بازارچه ای در ۹ ماه سال جاری از پنج بازارچه مذکور انجام شد.
براساس گزارش گمرک صادرات کالا در ۹ ماه امسال از بازارچه های مرزی میل ۷۵ و باجگیران در استان خراسان ، قاسم رش در استان کردستان و کنگ در استان هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در همین مدت صادرات کالا از بازارچه‌های مرزی بوشهر ، باشماق و کوهک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.
با توجه به جایگاه مهم بازارچه های مرزی در رونق صادرات کشور به نظر می‌رسد در صورتی که بازارچه های مرزی به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری مجهز شوند و درعین حال مقررات عمومی صادرات و واردات و از جمله تشریفات و فرایند امور صادرات و واردات ، انطباق کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین‌المللی حسب مورد از جنبه‌های فنی، ایمنی و بهداشتی (انسانی، نباتی، حیوانی) و وصول حقوق دولت اجرا شود و آموزشهای لازم در ارتباط با بازرگانی خارجی به مرزنشینان ارایه شود می توان به نقش بازارها در رسیدن به اهداف موصوف امیدوار بود.
به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته‌اند. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم اختصاص بودجه لازم از سوی دولت برای تجهیز بازارچه‌ها، گمرکات اجرایی، ایجاد آزمایشگاههای فنی و بهداشتی، تاسیس مراکز و مکانهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و بهداشتی، برگزاری دوره های آموزشی تربیت کادر فنی و متخصص می باشد. هر چند که به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته اند اما نقش بازارچه ها در راستای جامه عمل پوشاندن به آنچه فلسفه وجودی تشکیل آنها بوده است غیرقابل انکار است و باید تمامی دست‌اندرکاران بازرگانی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی در راه تقویت آن بکوشند.
اما آنچه که بیش از پیش در مورد مناطق مرزی کشور ضروری است لزوم ساماندهی بازارچه های مرزی تجارت مرزی و پیله‌وری در راستای کنترل کیفی کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای همسایه می‌باشد.
در پایان باید اذعان کرد که بهره‌مندی از نقطه نظرهای تخصصی صاحبان صنایع، بازرگانان و تشکل‌های اقتصادی مدنی برخاسته از آنان و به ویژه اتاقهای بازرگانی استانی، اتاقهای مشترک، سندیکاها و انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های صادراتی از نقاط ضعف این بازارها می‌کاهد و آنها را در رسیدن به اهداف بلند مدت خود یاری می‌دهد.

شهناز حسنی


منبع : مجله گسترش صنعت

مطالب مرتبط

به سوی رهبری جهانی استراتژی‌های صادرات

به سوی رهبری جهانی استراتژی‌های صادرات
در جهان امروز فرآیند جهانی شدن، صادرات بخش مهمی از كسب و كارها را تشكیل می‌دهد. برای موفقیت در بازارهای صادراتی لازم است استراتژی صادرات تكامل پیدا كند. از نگاه من استراتژی صادرات دارای سه جنبه عمده – یعنی بازاریابی دقیق، تفكیك بازار و بسته‌بندی- است.
●بازاریابی دقیق
استخری را مجسم كنید كه عده‌ای در آن دست و پا می‌زنند و شماری دیگر به شكلی صحیح در مسیر درست شنا می‌كنند. این تفاوت میان بازاریابی و بازاریابی دقیق است. اگر بازاریابی معمول شما را به جایی ببرد كه لطمه خورده یامقصد را گم كنید، بازاریابی دقیق شما را مستقیماً به سوی مشتریان می‌برد. بسیاری از ما شكل اول بازاریابی را برای عرضه محصولاتمان برمی‌گزینیم، گاه موفق می‌شویم و زمانی شكست می‌خوریم. بازاریابی دقیق طبق تعریف شامل شناخت، مقداری و حرفه‌ای كردن نیازهای مشتریان و سپس برآورده كردن آنها با تلاش بهینه بازار‌یابی است. كسانی كه به عمق این قضیه اندیشیده‌اند به واقع منحصر به فرد بودن این راهبرد را تصدیق می‌كنند و بر توان این استراتژی در رسیدن مستقیم به مشتری صحه می‌گذارند.
هنگام شناخت یك بازار به یاد داشته باشید كه بازارها به لحاظ زنجیر‌ه ارزش افزوده‌شان با یكدیگر متفاوت‌اند. مشتریان نیز متفاوت‌اند زیرا بازارها ناهمگن هستند. كالایی كه در بازار هند عادی است چه بسا در انگلستان به عنوان كالایی ویژه شناخته شود.
اخیراً روی بسته‌بندی یك كالای برقی وطنی عبارت «ساخته شده با تكنولوژی سوئدی» را خواندم. این عبارت حاكی از آن نبود كه كالا در سوئد ساخته شده بلكه تاكید بر ساخته شدن آن با فناوری سوئدی بود و چه بسا كسانی متوجه نشوند در كجا ساخته شده است. روز به روز به كالاهای بیشتری برمی‌خوریم كه محل ساخت خود را افشا نمی‌كنند اما ذكر عبارت «ساخته شده با تكنولوژی سوئدی» یك ارزش است چه كالا درسوئد یا هند ساخته شده باشد. ارزش‌های مورد نظر مشتریان مشوق آنها برای ارضای نیازهاست و تولید‌كنندگان باید آن را بشناسند البته این ارزش‌ها در زمان‌هایی كمّی نیستند و عمدتاً جنبه كیفی دارند... این كیفیت است كه می‌تواند شما را به هدف‌های صادراتی‌تان برساند. به این ترتیب شناخت مشتریانی كه می‌توانید نیازتان را برآورید، كلید بازاریابی دقیق است. در «هند» به دلیل گستردگی بازار داخلی و نیازها نقطه قوتی برای تولید‌كنندگان محسوب می‌شود اما در بازارهای خارجی چنین نخواهد بود. بنابراین با توجه به مشتریان متفاوت با ارزش‌های گوناگون در بازارهای مختلف، شناخت بخش‌هایی از بازار كه مشتریان آن به ارزش‌هایی باور دارند كه شما با آن آشنا بوده و می‌توانید آن را برآورده سازید، بخش دیگری از استراتژی شما خواهد بود.
●تفكیك بازار
برای آنكه دریابیم چگونه از این راهبرد توسعه و بسط یافته مورد‌كاوی (case study) حقیقی استفاده می‌كنیم. شما خواهید دید كه چگونه تحلیل ارزش‌های (مورد نظر) مشتریان یا تحلیل ارزش‌های بازار، كانون توجه یا محل بزرگ‌ترین چالش شركت شما را مشخص می‌كند. راهبرد تفكیك بازار به شما می‌گوید كه بازار شما كجاست و مشتریان (عادی) شما كجا قرار دارند و چگونه می توانید موقعیت خود را در این بازار مستحكم كنید. لازم است ارزش‌های موردنظر مشتریان را بشناسید چون خواهان سهمی پایدار از بازار هستید و می‌خواهید در بازاری به اندازه كافی بزرگ – كه شما نیز جایی در آن دارید – با دوستان خودبه كسب و كار بپردازید. معیارهای شما برای تفكیك بازار چیست؟ بازارهای مصرف را معمولاً بر حسب عوامل جمعیتی، جغرافیایی و رفتاری تفكیك می‌كنند. این تقسیم‌بندی‌ها را با گزینه‌های دیگری مثل سن، جنسیت، فرهنگ، درآمد، شیوه زندگی نیز می‌توان انجام داد.
در بازار‌های صنعتی مورد نظر ما (اعضای IEEMA) می‌توان آنها را به بازارهای الكتریكی و الكترونیكی خدمات و كالاها تقسیم كرد. این بازارها را می‌توان بر مبنای شكل قراردادها، عوامل جغرافیایی، منطق كاربردی، جغرافیا، فرهنگ،‌هنجارها، استانداردها و فرآیند معاملات تقسیم‌بندی كرد.
مورد شكل قراردادها را به عنوان پایه تفكیك در نظر می‌گیریم. در این جا شما باید بررسی كنید كه خیال فروش مستقیم كالا را دارید، یا می‌خواهید صادر‌كننده‌ای تازه‌پا در بازار مورد نظر، یك سازنده خصوصی و یاصرفاً توزیع‌كننده باشید. این گزینه‌هایی در دسترس برای شكل قرارداد است، شما باید هدف خود را مشخص كنید. در مرحله بعد باید به كاربرد بیاندیشید. بسیاری از ما (سازندگان كالاهای برقی و الكترونیك در هند) كالاهایی داریم كه در صنایع خودروسازی، مكانیكی یا ساختمان مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگر كاربرد خاصی را در نظر بگیرید كه در آن تخصص دارید و بر مبنای آن می‌توانید بخش مورد نظر را كشف و در آن فعالیت كنید، مسلماً رویكردی سودمند برای شما خواهد بود. نظریه پشت تفكیك (بازار) آن است كه شما در بازاری فعال شوید كه به بازار تخصصی شما بدل شود و با این قدرت بتوانید با بازیگران عمده بازار به رقابت بپردازید چه در غیر این صورت با تنوع فعالیت‌ها و تقسیم‌بندی به جایی نمی‌رسید. چگونه می‌توان این كار را انجام داد در این جا شما نیازمند استفاده از داده‌ها و اطلاعات ثانویه‌ای هستید كه از نهادهایی مثل IEEMA كاربران، راهنمای بازرگانی و یا كارشناسان می‌توانید كسب كنید. چه بسا با توجه ویژه به رقبای كلیدی یا صحبت با خریداران اصلی به این اطلاعات دست بیابید و تحلیلش كنید.
شما باید نیازها و خواسته‌های بخش‌های گوناگون بازارهای مختلف را تحلیل كنید تا بر این مبنا بتوانید بازار تازه هدف خود را بیابید. شاید این رویكرد، تئوریك و نظری تلقی شود اما در واقع به این شكل نیست. این فعالیتی واقعی است كه می‌توانید خود یا مدیر بخش بازار موسسه‌تان و یا مدیران صادرات آن را انجام دهید. شما بخش موردنظر را در بازار هدف مشخص كرده‌اید حال وقتش رسیده كه تلاش‌های لازم را برای رسیدن به آن انجام دهید. اگر به چند بخش در تحلیل‌های خود رسیدید با استفاده از فرآیند تحلیل موسوم به STEP (اجتماعی، تكنولوژیك، زیست‌محیطی و سیاسی) به این نتیجه می‌رسید كه كدام را حذف كرده و تلاش‌های خود را بر كدام یك از آنها متمركز كنید. با این تحلیل شما مطمئن خواهید شد كه در بازار هدف خود با برخوردهای اجتماعی روبرو نخواهید شد. همین امر در مورد برخوردهای تكنولوژیك نیز مصداق دارد. به عنوان مثال هنگام فروش كالای برقی باید به سطح ولتاژ بازار هدف بیاندیشید. ملاحظات زیست‌محیطی و تحلیل‌های سیاسی نیز باید مدنظر باشد. به عنوان نمونه (با توجه به برخوردهای دیرینه بین هند و پاكستان) اگر چه می‌توان به پاكستان كالای برقی صادر كرد اما بسیاری از سازندگان هندی بنا به ملاحظات سیاسی این كار را نمی‌كنند. به این ترتیب تحلیل STEP به شما در شناخت بازار‌های نوین كمك می‌كند تا بتوانید با منابع بازاریابی خودكارآمدتر ظاهر شوید. به این ترتیب نه شما سهم خود را در بازار مشخص كرده بلكه توان رقابتی بیشتری با رقبای عمده‌تر خود پیدا می‌كنید. زیرا حضورتان مشخص‌تر و پر‌رنگ‌تر در این بازار است و قادر خواهید بود به تدریج حضور خود را به نقطه قدرتی تبدیل كنید و در دنباله آن به بازیگری عمده‌تر در بسیاری از بازارهای دیگر تبدیل شوید.
●بسته‌بندی
بسته‌بندی صرفاً به عمل فیزیكی بسته‌بندی گفته نمی‌شود. می‌دانید سال‌های سال فرض بر این بود كه عبارت «ساخت هندوستان» به عنوان اعتبار محسوب می‌شد. آیا این وضعیت عوض شده است؟ به هر شكل با صنعت فناوری اطلاعاتی (IT) همه‌چیز دگرگون شده است. باید جای پایی محكم در بازار‌ها پیدا كنیم. دنیا حالا از ما اطلاعات بسیاری دارد. در مقابل، چین دارد به تدریج از مد افتاده می‌شود. اولین بار كه به چین سفر كنید از گستردگی توسعه آن شگفت‌زده خواهید شد امادر سفرهای بعدی در می‌یابید در همین كانون‌های توسعه مسایل متعددی از جمله زبان، كیفیت خدمات و منابع مالی وجود دارد. این امر در مورد خریداران مصداق دارد. اگرهند می‌خواهد كه در تجارت بین‌المللی نامی شناخته شده باقی بماند باید در بسته‌بندی به مفهوم كلی تجدید‌نظر كند. از كل تجارت جهانی سهم هند تنها به نیم درصد می‌رسد، بنابراین بسته‌بندی مناسب فرصتی بزرگ را فراهم خواهد آورد. به سخنی دیگر باید نوعی سازگاری فرهنگی با بازارهایی ایجاد كنیم كه در آن فعالیم و باید بدانیم كه چه زبان و رفتارهایی را دنبال و نسبت به قابل اتكاء بودن محصولات خود ادراك ایجاد كنیم. این نكته آخری در پیوند با مشتریان، نشانه ارزش اعتماد ورزیدن به ماست و مراد من از بسته‌بندی همین است.
این جا در صنایع الكتریكی و الكترونیكی وجود اتحادیه‌ای مثل IEEMA در ترویج صادرات بسیار مهم است اما راهبرد و استراتژی هر شركت كاملاَ مشخص و مبتنی بر اقلامی است كه می‌خواهد صادر كند.

وبگردی
تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو
تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو - تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو در اعتراض به وضعیت ارز
قیمتهای روانی  / این آقایان عاقل / و بیجاره مردم
قیمتهای روانی / این آقایان عاقل / و بیجاره مردم - افاضات امروز معاون اول رییس جمهور، البته قبلتر نیز از زبان دیگر مقامات اقتصادی دولت از جمله نهاوندیان و نوبخت شنیده شده بود. یک اظهارنظر کلی و تاکید بر «عدم نگرانی مردم درباره وضعیت معیشتی» ! عجیب است این جملات شگفت انگیز از زبان جهانگیری که خود از منتقدان وضعیت مشابه در دوران احمدی نژاد بود. او حالا همان جملات را با همان ادبیات تکرار می کند! اما آقای جهانگیری! حقیقتاً این دلار و آن سکه و و قیمت های…
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم - لادن طباطبایی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران که برای درمان بیماری فرزندش مدتی است در خارج از ایران به سر می برد امروز مهمان شبکه «من و تو» بود و بدون حجاب مقابل دوربین این شبکه حاضر شد.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!