دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

شیخ احمد روحی: اول مرا بکش


حاج شیخ احمد روحی پسر دوم شیخ العلماء آخوند ملامحمد جعفر كرمانی در سال ۱۲۷۲ هجری قمری ۶ ۱۸۵۵ میلادی در شهر كرمان به دنیا آمد. مبانی علم فقه و اصول و حدیث را در كرمان یاد گرفت و نیز چندی در مسجد میدان قلعه و مسجد میرزا جبار كرمان امام جماعت بود.
كرمان را با میرزا آقاخان به طرف اصفهان ترك كرد و از آنجا نیز به تهران رفتند كه در تهران شیخ احمد برای مدتی مشغول به تدریس تفسیر قرآن شد. سپس از تهران به رشت رفتند، در این شهر مدتی میهمان والی شهر مویدالدوله بودند كه این شخص وقتی باخبر شد كه آنها مورد اتهام دربار ناصرالدین شاه هستند، آنها را بیرون كرد. بدین ترتیب آنها به استانبول رفتند و در آنجا شیخ احمد زبان های فرانسه، انگلیسی و تركی استانبولی را فراگرفت و تعدادی كتاب از زبان های انگلیسی و فرانسه به فارسی ترجمه كرد. سپس از استانبول به زیارت مكه رفت و در راه بازگشت مدتی در حلب اقامت كرد. بعد از مدتی اقامت در حلب برای دیدن میرزا آقاخان به استانبول برگشت. در آنجا توسط میرزا آقاخان به میرزا حسن خان خبیرالملك كه سركنسول ایران در آنجا بود معرفی شد. این سه تن به تشویق سیدجمال الدین شروع به ایفای یك نقش فعال در تبلیغ اتحاد اسلام كردند و نامه های بسیاری به علمای شیعه ایران در كربلا و نجف نوشتند.
امین السلطان كه از فعالیت های آنان سخت آزرده شده بود، تلاش كرد آنها را دستگیر كند. بدین منظور دستوراتی برای میرزا محمودخان علاءالملك سفیر ایران در پایتخت عثمانی ارسال كرد و این شخص همان گونه كه قبلا ذكر شد موفق گردید كه حكومت عثمانی را وادار به تبعید این سه تن به طرابوزان كند.
در این اثنا كه ایشان در طرابوزان بودند مشهور بود كه میرزا رضای كرمانی با آنها آشنایی داشت و موفق شده بود كه گذرنامه خود را با وانمود كردن به اینكه خدمتكار شیخ ابوالقاسم برادر شیخ احمد است دریافت كند و به هنگام عبور از طرابوزان به ملاقات آنها رفته بود. به همین خاطر پس از ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای كرمانی آنها نیز به معاونت در قتل متهم شدند و دولت ایران خواستار استرداد آنها از دولت عثمانی شد و این خواسته اجابت گردید.
بالاخره مامورین دولت عثمانی آنها را تحت الحفظ تا مرز آوردند و به رستم خان كه مامور تحویل گرفتن آنها شده بود تسلیم كردند و او آنها را به تبریز برد و در عمارت دولتی حبس كرد. با اینكه هنوز میرزا رضا قاتل اصلی ناصرالدین شاه به احترام ماه محرم و صفر در تهران زنده بود امین السلطان حكم قتل آنها را صادر كرد و از ترس اینكه امین الدوله كه تازه مامور و پیشكار آذربایجان شده بود آنها را از كشتن نجات دهد لذا در قتل آنها تعجیل بسیاری كرد و در عصر ششم ماه صفر ۱۳۱۴ در باغ شمال محمدعلی میرزا ولیعهد خودش با میرغضب بر بالین آنها آمد. ابتدا شروع به استنطاق از آنها كرد كه با جواب صریح آنها مواجه شد. عاقبت بنای فحاشی و بدگویی را گذارده و آنها را متهم به بابی بودن و دخالت در قتل شاه كرد.
شیخ احمد روحی طاقت نیاورد و به همان تندی جواب وی را داد. آن وقت خود شیخ احمد میرغضب را به طرف خویش دعوت كرد كه زودباش اول مرا آسوده كن، همین كه میرغضب نزد او آمد، میرزا آقاخان دامان میرغضب را گرفته او را قسم داد كه اول مرا بكش، او را رها كرده نزد میرزا آقاخان آمده، حاج میرزا حسن خان خبیرالملك دامان او را گرفته و او را قسم داد كه اول مرا بكش. مدتی میرغضب در میان آنها سرگردان بود تا عاقبت اول حاج شیخ احمد روحی را و بعد میرزا آقاخان كرمانی و آخر میرزا حسن خان خبیرالملك را به قتل رسانید و به موجب حكم امین السلطان سرهای آنها را پوست كنده و در آنها آرد ریخته به تهران نزد او فرستادند.

حسین ایمانی

منبع : روزنامه شرق

مطالب مرتبط

مستوفی الممالک

مستوفی الممالک
میرزا حسن خان مستوفی موسوم به «مستوفی الممالك» از نخست وزیران مشهور عصر قاجار در ۱۲۵۱ هجری شمسی در تهران متولد شد. پدر او میرزا یوسف آشتیانی سالها وزیر مالیه و مدتی نیز صدر اعظم دوره ناصرالدین شاه قاجار بود. به همین دلیل مستوفی از سنین نوجوانی در دربار شاه رفت و آمد داشت و در سالهای بعد توانست كارمند دفتری ناصرالدین شاه شود. شاه به دلیل اعتمادی كه به میرزا یوسف داشت، مستوفی ۱۲ ساله را پس از مرگ پدرش به وزارت مالیه كشور منصوب كرد و میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر خود را به عنوان نایب او مأمور رسیدگی به كارهای مالیه نمود. اما میرزا هدایت نیز در ۱۲۷۱ هجری شمسی درگذشت و مستوفی ۱۹ ساله اداره امور مالیه را به دست گرفت.
پس از قتل ناصرالدین شاه ـ۱۲۷۵ ـ در اوائل سلطنت مظفرالدین شاه، امین‌الدوله صدر اعظم جدید كه می‌خواست سر و سامانی به وضع مالی كشور بدهد، ناصرالملك را به وزارت مالیه برگزید و مستوفی جوان كه حاضر نبود مقامی پائین‌تر از وزارت داشته باشد رهسپار اروپا شد و به مدت ۱۰ سال به سیاحت و تجارت سرگرم شد. او در ۱۲۸۶ به درخواست میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان (اتابك اعظم ) به تهران بازگشت و تنها سمت خالی كابینه یعنی وزارت جنگ را عهده دار شد. مستوفی در روز ۸ مرداد این سال جهت اخذ رأی اعتماد از سوی اتابك اعظم به مجلس معرفی شد. اما در همین روز اتابك هنگام خروج از مجلس ترور شد و به قتل رسید. میرزا حسن مستوفی در كابینه‌های میرزا احمد خان مشیرالسلطنه، میرزا ابوالقاسم ناصرالملك، حسینقلی خان نظام السلطنه مافی و میرزا جواد خان سعدالدوله نیز وزیر جنگ بود.
در دوره صدارت میرزا جواد خان سعدالدوله بود كه تهران توسط مشروطه خواهان فتح شد _ تیر ۱۲۸۸ _ پس از خلع محمدعلیشاه و به سلطنت رسیدن احمد شاه، كابینه اول محمد ولی خان تنكابنی (سپهدار اعظم ) تشكیل شد. در این كابینه، مستوفی وزیر مالیه بود. او در سومین كابینه محمد ولی خان نیز همین مسئولیت را داشت. با سقوط كابینه محمد ولی خان تنكابنی، مستوفی در ۳۸ سالگی مأمور تشكیل كابینه شد و در سوم مرداد ۱۲۸۹ اولین كابینه خود را به مجلس دوم معرفی كرد. بیشتر اعضای كابینه او جوانانی بودند كه در اروپا تحصیل كرده بودند. زمانی كه میرزا حسن خان مستوفی الممالك كابینه خود را تشكیل داد، ایران در آستانه جنگ اول جهانی صحنه دخالت نیروهای انگلیسی، روسیه و آلمان بوده و وضع معیشتی مردم به شدت وخیم بود. از این تاریخ تا بهمن ۱۳۰۵ در یك دوره ۱۶ ساله، ۸ بار مستوفی مأمور تشكیل كابینه شد. اما این كابینه‌ها تحت تأثیر بحران اقتصادی و سیاسی داخل و تبعات جنگ اول جهانی و مداخلات نیروهای بیگانه در ایران غالباً كم دوام بود و عمر بعضی از آنها از چند هفته تجاوز نمی‌‌كرد.
كابینه اول مستوفی با مصوبه مجلس در مورد خلع سلاح افراد غیر نظامی مواجه شد. متعاقب این مصوبه، قوام السلطنه وزیر جنگ پس از چند اخطار به ستارخان و باقرخان با آنان كه در پارك اتابك تهران مستقر بودند درگیر شدند. این درگیری با دهها كشته و مجروح و سپس بازداشت باقرخان روبرو شد.
كابینه دوم مستوفی با شروع جنگ اول جهانی و تاخت و تاز بیگانگان در ایران مقارن بود . كابینه سوم مستوفی با پیشروی نظامیان روس به طرف تهران و شورش مسلحانه نظام السلطنه مافی در غرب كشور همراه بود.كابینه چهارم با موج قحطی و مشكلات ناشی از جنگ در كشور ۱۰۰ روز بیشتر دوام نداشت، كابینه پنجم در اوج خودسریهای رضاخان تشكیل شد و دولت ضعیف و بی اراده مستوفی كه حتی بسیاری از وزیرانش گماشته رضاخان بودند، از سوی بعضی نمایندگان مجلس از جمله مرحوم مدرس استیضاح شد و مجبور به استعفا گردید. مستوفی سپس در دوره پنجم مجلس از تهران به نمایندگی انتخاب شد. اما عمر این مجلس نیز در بهمن ۱۳۰۴ یعنی ۳ ماه پس از انقراض سلسله قاجار به پایان رسید. در اردیبهشت سال بعد رضا شاه تاجگذاری كرد سپس از مستوفی خواست مأمور تشكیل كابینه شود. مستوفی خواستار آزادی عمل خود در انتخاب وزیران شد و رضا شاه نیز او را به استثنای وزارت جنگ كه به فروغی واگذار كرده بود، آزاد گذاشت. مستوفی كابینه ششم خود را در چنین شرایطی تشكیل داد. او وزارت مالیه را نیز به وثوق‌ الدوله عاقد قرارداد۱۹۱۹ سپرد. كابینه به دلیل آنكه در دوره فترت مجلس پنجم و ششم تشكیل شده بود به هنگام تشكیل مجلس ششم ـ تیر ۱۳۰۵ ـ طبق سنت پارلمانی استعفا داد ولی مستوفی مجدداً با رأی تمایل مجلس كابینه جدید را كه به دلیل بعضی تغییرات در هیئت وزیران كابینه هفتم به شمار می‌رفت در شهریور آن سال تشكیل داد. این كابینه در بهمن همان سال با استیضاح نمایندگان مجلس سقوط كرد ولی مجلس مجدداً به رئیس‌الوزرائی مستوفی ابراز تمایل نمود. در نتیجه آخرین كابینه میرزا حسن خان مستوفی الممالك در بهمن ۱۳۰۵ تشكیل شد. این كابینه نیز در خرداد سال بعد با استعفای مستوفی فرو پاشید.
مرحوم مدرس در آن زمان گفته بود «مستوفی مثل شمشیر مرصع جواهر نشانی است كه فقط برای روزهای بزم و سلام باید آن را به كار بست. مملكت ما امروز احتیاج به شمشیر برنده و فولادی دارد...»
میرزا حسن خان مستوفی الممالك سرانجام در ششم شهریور ۱۳۱۱ در خانه یكی از بستگان خود در نزدیكی امام زاده قاسم دچار عارضه سكته قلبی شد و در سن ۵۹ سالگی در گذشت. او به دفعات ازدواج كرد و به هنگام مرگ ۲۳ فرزند از وی باقی ماند.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
همه غذاها و دسرهای شکلاتی اینجا هست! (2)
در این مطلب سریالی ابتدا شکلات، این خوراکی بسیار خوشمزه را معرفی کردیم و به توضیح خواص آن پرداختیم. چهار دستور دسر و نوشیدنی هم برایتان نوشتیم. در این شماره، چند نوع غذا، خوراکی، دسر و نوشیدنی جدید را برایتان آموزش داده ایم.