یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 20 May, 2018

فصل شکفتن


فصل شکفتن
تعداد كسانی كه موفق به ترك اعتیاد می شوند كم نیست. این عده با طی مراحلی سرانجام از دام اعتیاد برای همیشه رها می شوند.
▪چگونه؟
یك پاك به نام حسین. ب ۴۸ ساله، متأهل و دارای چهار فرزند كه دو سال و نیم است ترك اعتیاد كرده در این گفتگو از چون و چند نجات از اعتیاد خانمانسوز با ما سخن می گوید.
او كه عضو انجمن معتادان گمنام (NA) است از ۱۲ گام برای ترك اعتیاد یاد می كند.
گام اول؛ اعتراف به عجز در برابر اعتیاد، گام دوم؛ باور به نیروی برتر خداوند برای رهایی، گام سوم؛ اراده برای مراقبت از خود، گام چهارم؛ نوشتن ترازنامه اخلاقی.
او اكنون از گام پنجم و ششم یاد می كند.
● شما در قدم چهارم، ترازنامه اخلاقی خود را نوشته اید. در قدم پنجم چه كاری انجام می دهید؟
▪ در ابتدا بگذارید عرض كنم كه ما در قدم پنجم، چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، به خودمان و به یك انسان دیگر اقرار كردیم. قدم چهارم و نوشتن ترازنامه اخلاقی به ما امكان درمیان گذاشتن هر چه زودتر مطالبی را می دهد كه در قدم پنجم، بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ چرا كه به همان نسبت، ما را به سمت بازیابی بنیانی سوق می دهد.
● درمیان گذاشتن احساسات- آن هم احساساتی كه بخش خصوصی زندگی شما را تشكیل داده- بدون شك موجب ناراحتی شما را فراهم می آورد؛ به ویژه كه آن را قرار است برای كسی دیگر بیان كنید.
▪ بله دقیقاً! ما برای مواجه شدن با احساساتمان به پشتیبانی احتیاج داریم و اگر شخصی را برای شنیدن اقرارمان انتخاب كنیم كه قادر به درك این گونه مسائل ما باشد، حمایت او برایمان كافی است.
● آیا شنونده حرف های شما لزوماً بایستی راهنمایتان باشد؟
▪خیر، اما ترجیح می دهیم كه شنونده ما راهنمایمان باشد چرا كه او خود، به دلیل دوره بیماری كه داشته، در بازیابی من به عنوان ره جو می تواند تجربیات گوناگون یك معتاد را بهتر درك كند. فردی كه به ما گوش می دهد، باید كسی باشد كه سلسله مراتب و نیز مراحل بازیابی را بفهمد، به احساساتمان احترام بگذارد و اعتماد دوطرفه وجود داشته باشد و مهم تر اینكه ما را در شناختن دقیق خطاهایمان كمك كند.
● ریزبینی و ظرافت در این قدم، شما را دچار تردید، خستگی و حتی لطمه عاطفی نمی كند؟
▪شاید، اما نكته مهم در شكافتن این زخم های قدیمی، بهبودی و بازیابی است. دروغ های قدیمی كه با مهارت به دست خود ما ساخته شده، حالا از آن پرده برداری شده و حقایق- هرچند دردناك- خودش را نشان می دهد. اما وقتی به غیر از راهنما با دیگر دوستان، بهبودی خود، ترس ها و احساساتمان را از این قدم بیان كنیم، كمتر دچار خطا خواهیم شد.
●به عبارتی شما اعتمادكردن و مورد اعتماد واقع شدن را تجربه می كنید.
▪ بله و در این قدم است كه به تدریج آمادگی آن را پیدا می كنیم كه خداوند تمامی نواقص ما را به لحاظ شخصیتی برطرف نماید. ما در قدم چهارم، تنها به خواندن آن اكتفا نمی كنیم.
و همین خواندن، ما را به سمت قدم پنجم می برد كه بخشی از آن محسوب می شود. اما این بدان منظور نیست كه تصور كنیم با نوشتن ترازنامه اخلاقی، دیگر كاری نداریم و یا اینكه نصف بیشتر راه بهبودی را رفته ایم! اقرار به اینكه ما به كمك شدن و كمك گرفتن نیاز داریم و اگر باور كنیم كه با كار در قدم چهارم، هنوز بایستی روی بخش عمده ای از ابعاد روانی خود كار كنیم، متوجه ترس هایمان می شویم!
● یعنی شما در این قدم باز با ترس ها یتان مواجه می شوید؟!
▪ بله! شناخت نقاط دیگر ترس هایمان، بهانه هایمان و آنچه كه می خواهیم دستاویزی برای عدم پذیرش واقعیت ها پیدا كنیم؛ پس اولین كار برای غلبه بر ترس در قدم پنجم، ابتدا اقرار به خداوند است؛ خداوندی كه امروز به درك وجودی او راه برده ایم. دومین كار، تشخیص دقیق خطاهایمان می باشد.
● كسی كه به قدم پنجم شما گوش می دهد، راهنمای شما خواهد بود؟
▪بله چرا كه در حین خواندن ترازنامه مان، راهنمای ما، قسمت هایی از ترازنامه خود را با ما به مشاركت می گذارد. در اینجا ارزش كمك یك معتاد به معتاد دیگر، به بهترین وجه متجلی می گردد. اینكه ما مثل سابق خود را تافته جدابافته و یك آدم منحصربه فرد و خاصی بدانیم.
● آیا به شما كمك می شود كه روابط خود را گسترش دهید؟
▪بله! یك رابطه صادقانه و به دست آوردن یك تجربه جدید. حال اگر كسی در این رابطه حقیقت دردآوری را بگوید- به ما بگوید ما هنوز این عادت شتابزدگی را داریم كه سریع تصمیم بگیریم تا رابطه را قطع كنیم- در اینجا اعتماد حرف اول را می زند. باید این را بقبولانیم؛ آنچه را كه صادقانه از خود می گوییم، عكس العمل شنونده را پذیرا باشیم، هرچند این شنونده، چون خود، راهنمای ماست و او نیز درگیر این بیماری بوده این اطمینان را به وجود می آورد كه مورد قضاوت قرار نخواهیم گرفت.
● شما نیاز دارید بعد از این صداقت، شهامت را با خود همراه كنید و منتظر تجارب جدید باشید و نگاهی واقع بینانه داشته باشید! و البته طبق گفته های خودتان فروتنانه با این وضعیت برخورد كنید. حال در قدم ششم، آمادگی این را پیدا می كنید كه خداوند نواقص شخصیتی شما را برطرف نماید. این آمادگی چه مفهومی دارد؟
▪اگر با یك كلمه سخنان شما را تأیید كنم، اجازه می خواهم كه مفهوم آمادگی را توضیح بدهم. آمادگی به مفهوم عمل فوری و آنی نیست؛ این یك فرآیند طولانی است و اغلب در طول مدت عمر اتفاق می افتد. از آنجا كه اكثر نواقص ما بسیار واضح و آشكار است، باید مراقب عكس العمل های فوری خودمان باشیم. بایستی بدانیم مسئولیت ما در قدم ششم چیست و كمك گرفتن از خداوند به چه معنی است.
● در انجام قدم ششم، شما به سمت یك تغییر عمیق می روید؛ یعنی گشایش دریچه افكار و احساسات. آیا این گشایش، شما را خسته نمی كند و یا حتی سرخورده و اینكه نخواهید دیگر آن را ادامه بدهید؟
▪لازمه طی كردن این مسیر، آمادگی كامل پیداكردن در این قدم است؛ اینكه شروع به كاربرد رفتارهای سازنده در زندگی خود بنماییم؛ اینكه فكر كنیم دنیا چقدر با ما بی رحم بوده. به جای این، حقیقت اوضاع را همان گونه كه هست می پذیریم. به عبارتی افكارمان را متمركز می كنیم، هدفمند جلو می رویم و دیگر عادت غیرسازنده غصه خوردن را یا حتی غرزدن را در خصوص مسائلی كه خارج از كنترل ماست، كنار می گذاریم.
●در زمینه نواقص شخصیتی، در قدم چهارم و پنجم تلاش كردید، اما همین تلاش در قدم های اول دوم و سوم هم به نوعی به كار گرفته شده است.
▪مسأله، كمی پیچیده به نظر می آید؛ ذات نواقص شخصیتی مان برای خود ما آشكار نیست! ما احتمالاً گیج شده ایم. خود من، هنوز نمی دانم كجا به آخر خط این نواقص می رسم. هنوز نمی دانم كه آیا این دیگرانند كه مقصر هستند یا خود من به تنهایی. نواقص شخصیتی ما نشان دهنده طبیعت اصلی ماست. من نیازهایی دارم و به دنبال برآوردن آنها هستم، مثل نیاز به محبت و دوست داشته شدن. به همین منظور فهرستی از نواقص خود را نوشتم و هر كدام را توضیح مختصری دادم. به دنبال راهكاری گشتم تا روی این نواقص كار كنم و در این عمل به دنبال بررسی تأثیراتی كه روی خود و دیگران می گذارم، هستم و اینكه چه احساساتی را تجربه می كنم.
● به راستی چه احساساتی را تجربه می كنید؟
▪احساس اینكه زندگی من بدون این گونه رفتارها به چه شكل خواهد بود؟ احساس تعهد، تمایل به ایمان و اعتقاد و نیز استقامت و پایداری در باقی ماندن ترك؛ اینكه احساس می كنم خدا مرا دوست دارد چون به او توكل كرده ام.
● آیا شما در این قدم، كلیه نواقص شخصیتی خود را برطرف می كنید؟
▪با وجود لغاتی مثل كاملاً و كلیه كه نقش برجسته ای در این قدم دارند، ممكن است كه ما خیلی راحت تبدیل به یك انسان كمال طلب شویم و در انتقاد از خود افراط كنیم. نیاز است تا به یاد داشته باشیم كه اگرچه تمایل ما باید كامل باشد، ولی قرار نیست كه خودمان هم به تكامل برسیم؛ نه امروز و نه هیچ وقت دیگر. زمانی كه علی رغم میل و اراده خود از روی نقص عمل كنیم، نیاز داریم كه اصل روحانی خویشتن پذیری را تمرین كنیم؛ چراكه اگر كامل بودیم، نیازی به رشد نداشتیم و ما امروز دقیقاً به همان اندازه كه نیاز است، رشد كرده ایم.
● این رشد به نظر من یعنی حركت به سوی جلو و دست یافتن به كیفیت آرزوهایتان!
▪من و دیگر دوستان بهبودی ام بیشتر به دنبال رشد روحانی خود هستیم. اگر من درست به این كیفیت هایی كه شما گفتید فكر كنم، دوست دارم از روی عشق بلاعوض به معتاد دیگر، در بهبودی اش كمكش كنم. دوست دارم برای همیشه نترسم تا از ماحاصل فعالیت خود سود ببرم.
● و در این تصویری كه شما ساخته اید، گویی بر سكوی پرتاب به سوی گام هفتم ایستاده اید و من مثل خوانندگان این مطلب، آرزومند پرواز شما به سمت ۱۲ قدم می باشم.

فخرالسادات كهندانی

منبع : روزنامه همشهری

مطالب مرتبط

اعتیاد، میراث شوم غرب درایران

اعتیاد، میراث شوم غرب درایران
مصرف مواد مخدرسابقه بسیارطولانی دارد واقوام مختلف آن را به صورت‌های متنوع مورد استفاده قرارمی‌دهند. اگرچه نحوه استفاده وتاثیراین مواد برجسم وروح واغلب موارد به لحاظ دارویی ودرمانی بوده است، وهنوزهم مشتقات وترکیبات برخی از مواد مخدربه عنوان داروهای تسکین‌دهنده مورد استفاده قرار می‌گیرند، لیکن در دنیای امروزاکثرافراد فقط تغییرات روانی را درمصرف این‌گونه مواد جستجو می‌کنند(۱)ودراین دنیای پرازتغییرات وتبدیلات، در دوره‌ای که پشتوانه‌های اجتماعی انسانها وعواطف واحساسات خانوادگی به حداقل رسیده وازایمان واعتقادات اصولی کمتر نشانه‌ای دیده می‌شود، طبیعی است که بعضی ازآدمها درصدد کاهش و تعدیل درک وفهم خود ازواقعیات زندگی برآیند.(۲) بدون تردید مصرف بی‌رویه وروزافزون مواد مخدر، به عنوان یکی ازبزرگترین مشکلات قرن حاضرتلقی می‌گردد وزیانهای ناشی ازآن درزمینه‌های اجتماعی واقتصادی بسیارسنگین است، به طوری که اکثرکشورهای جهانی سعی دارند، تا برنامه‌ای جهت پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند.(۳ )بدیهی است گرانبهاترین سرمایه‌ای که هرجامعه‌ای برای نیل به آ‌رمانها وتامین آینده خود دراختیار دارد، نیروی سازنده وتوانای فکری اندیشمندان، رهبران و خاصه جوانان آن جامعه می‌‌باشد.(۴)
به راستی هیچ چیزساده‌ترازمعتاد کردن یک انسان نیست!؟ طی چند روز می‌توان، یک فرد عادی را به هروئین معتاد کرد! غالبا هیچ جوانی برای شروع اعتیاد پولی نمی‌پردازد، نشست و برخاست چند روزه با بازاریابانی که خود اغلب معتادند، کافی است که جوانی ابتدا به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کند، سپس به سرعت معتاد شده و سرانجام برای به دست آوردن پول لازم جهت تهیه وخرید مواد مخدر، به پخش آن مبادرت نماید. (۵)
به گزارش فارس، دولت انگلیس برای معتاد‌نمودن مردم وگسترش اعتیاد درایران، ابتدا عوامل خود را مامورنمود واین افراد با تبلیغ اینکه تریاک درمان تمامی دردهاست، مردم ایران را که درآن زمان به دلیل فقروکمبود پزشک ازبیماریها رنج می‌بردند، به این ماده مخدرمعتاد نمودند. صرف‌نظرازعلل سیاسی واجتماعی، سودجویی یکی ازعلل مهم گسترش روزافزون اعتیاد است. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوءاستفاده می‌کنند.(۶) ازسویی تمدن غربی درراه گسترش هرچه بیشتر سیطره خود و بلعیدن جهان، از جمله به ترویج و توسعه مواد مخدرپرداختند تا ازیک طرف فرهنگ مادی اصالت سود و سودپرستی غربی را از راه درآمدهای سرشار آن ارضاء کنند واز طرف دیگر با از بین بردن توان، غیرت، حمیت و پایمردی درملل دیگرجهان،‌ منافع خود را دردرازمدت تضمین کرده وشورونشاط وتحرک وروحیه ظلم‌ستیزی وحق‌طلبی را درآنها خاموش سازد. ازاین روست که می‌بینیم دردوران استعمار جدید مواد مخدر به صورت حربه‌ای در دست استکبار جهانی قرار می‌گیرد تا به این وسیله سود و نفع و حاکمیت ظالمانه خودرا هرچه بیشتر دوام بخشد. (۷) پیدایش وگسترش اعتیاد درایران نیزازجمله این شگردها بوده است که توسط استعمارانگلیس وازسوی «برادران شرلی» دردوره صفویه رواج داده شد. اما در دوران قاجار، از زمان ناصرالدین شاه دراطراف دارالخلافه در تهران، زمین‌های وسیعی به کشت خشخاش اختصاص یافت و سطح کشت آن به حدی زیاد شد که صرفنظرازکفاف مصرف داخلی‌،سالیانه مقادیرزیادی تریاک به مستعمرات انگلیس صادرمی‌گردید. دولت انگلیس برای معتاد نمودن مردم و گسترش اعتیاد درایران، ابتدا عوامل خود را مامورنمود واین افراد با تبلیغ این که تریاک درمان تمامی دردهاست، مردم ایران را که در آن زمان به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریها رنج می‌بردند، به این ماده مخدر معتاد نمودند. دیری نپائید که تریاک به عنوان یک داروی خانگی جای خود را در میان ایرانیان باز کرد و پس از مدتی دولت انگلیس اعلام کرد که سوخته‌ تریاک را با قیمت مناسب ازافرادی که از این ماده استفاده می‌کنند می‌خرد.
بدین ترتیب عده‌ بی‌شماری ازافراد این مملکت به منظور کسب درآمد، تریاک را که به مقدار فراوان و به قیمت ارزان در دسترس بود می‌خریدند و پس از کشیدن، سوخته آن را به قیمت چند برابر می‌فروختند. به طوری که این شیوه جزء مشاغل روزانه بعضی افراد شده بود. اما زمانی که متوجه شدند،‌ عده‌ زیادی گرفتار اعتیاد شده‌اند،این داد و ستد را متوقف کردند. دید حکومت وقت نسبت به تریاک به عنوان یک منبع درآمد بود و به مضرات و عواقب آن در اعتیاد و استمرار آن در دوره‌های بعد توجه‌ای نمی‌کرد تا جایی که روز به روز به تعداد معتادین افزوده می‌شد. مثلا درسال۱۳۱۴ شمسی تعداد معتادین به رقمی حدود۱/۵ میلیون نفر و نزدیک به ۷ درصد کل جمعیت ایران بالغ می‌شد.(۸) تا قبل ازسال۱۳۰۰ شمسی خرید وفروش انواع مواد مخدردرایران آزاد بود وازخارج نیزبه عنوان داروبه ایران وارد می‌شد. دولت هیچ گونه نظارتی بر تریاک نداشت. تا نیمه دوم قرن ۱۹ استعمال تریاک درایران به آزادی صورت می‌گرفت و رواج کامل داشت. (۹) ولی به مرور زمان، آگاهی مردم از مضرات اعتیاد سبب شد تا اقدامات همه جانبه‌‌ای در این خصوص انجام پذیرد. فتوای علمای دینی در این زمان مبنی بر تحریم تریاک و هماهنگی ادبا، شعرا و رسانه‌های گروهی آن دوره، مردم را به بسیج عمومی علیه اعتیاد تشویق کرد و آن‌گاه که مبارزه علیه اعتیاد با مشروطیت مقارن شد، لایحه تحدید تریاک برای اولین مرتبه در ایران به عنوان یک قانون از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.
سرانجام با دخالت ونظارت سازمان ملل، دولت ایران طی یک برنامه‌ ده ساله اقدام به ریشه‌کن کردن تریاک نمود ووجود تمام مکانهای عمومی استعمال تریاک را غیرقانونی اعلام کرد. اما عوارض ناشی ازجنگ دوم جهانی وفشارهای اقتصادی، دولت را مجبورساخت تا با درنظرگرفتن عایدات خود، دسترسی به تریاک رابرای معتادین ومردم آزاد کند.
نابسامانی‌های جنگ جهانی دوم واشغال ایران به اعتیاد دامن زد تا اینکه بالاخره درسال۱۳۳۴ شمسی مجددا قانون منع کشت خشخاش به تصویب رسید وتریاک که ازانحصارات وزارت دارایی بود، زیرنظروزارت بهداری قرارگرفت. اما به دلیل کشت خشخاش ونیزسودآوری آن با وضع مالیات سنگین ونیزدرانحصاردولت قرارداشتن آن، تحدیدهایی که به عمل آمده بود چندان اثربخش نبود. با تصویب قانون منع کشت خشخاش در سال ۱۳۳۴ شمسی که مشتمل بر ۵ ماده بود، مبارزه با تریاک جدی‌تر شد و مجازات قاچاقچیان تریاک و تحویل پرونده به دادگاههای نظامی از اقدامات دیگر دولت رد داخل مملکت بود و مهلت برای درمان معتادین ۶ ماه تعیین شد. در آن زمان تعداد مصرف کنندگان تریاک در ایران حدود ۱/۵ میلیون نفر و مصرف روزانه ۲ تن تریاک بود. وزارت بهداری که مکلف به درمان معتادین بود هیچ گونه اقدام موثری برای ترک اعتیاد آنان به عمل نیاورد. فقط تجارت غیر قانونی قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت.
در سال ۱۳۳۷ شمسی برای اولین بار هروئین به وسیله قاچاقچیان سودجوی بین‌المللی برای آلوده نمودن جوانان به ایران وارد شد. به علت این که هروئین بی‌بو، کم حجم و به آسانی قابل حمل و اثرات آن قویترازتریاک بود، بین جوانان شیوع یافت ودربین معتادین سابق نیزکم کم جای تریاک را گرفت.(۱۰)
به علت ازدیاد قاچاق مواد مخدر، از ترکیه، افغانستان و پاکستان و سایر کشورها به بهانه‌ جلوگیری از خروج ارز و طلا، در اسفند ماه ۱۳۴۷ قانون تحدید خشخاش و صدور تریاک به تصویب رسید. کشاورزان به سرعت شروع به کشت خشخاش در مناطق وسیع نمودند. قاچاقچیان نیز با تاسیس لابراتوارهای متعدد، شروع به ساختن هروئین کردند و کشیدن تریاک در محافل اشرافی با تشریفات مجلل‌تر از سابق، رایج شد.
به موجب تصمیماتی که درسال۱۳۴۸ گرفته شد، تحت شرایطی به معتادان تریاک سهمیه‌ای می‌دادند که درنتیجه طبقه‌ای به نام «معتاد رسمی» پیدا شد. مصرف هروئین هم درسال ۳۷ و۳۸ شمسی به بعد درایران افزایش یافت وازآن پس هم مرتبا افزایش می‌یافت. آمارنشان می‌دهد که بیشترین واردات هروئین ازطریق پاکستان وتریاک وحشیش ازطریق افغانستان وماده‌ اصلی تبدیل کننده‌ی مرفین به هروئین ازمرزهای غربی کشور(ترکیه) وارد ایران شده است. اززمان وضع قانون برای مواد مخدر در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی، قوانین مختلفی به تصویب رسیده که ذکرهمه‌ آنها مربوط به این بحث نیست ولی اهم ‌آنها عبارتند از:
۱) قانون تحدید تریاک مصوب ۹ مرداد ۱۲۸۸
۲) قانون انحصاردولتی تریاک مصوب ۱۳۰۷/۴/۲۶ شمسی.
۳) قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۴/۵/۴ شمسی.
۴) قانون تشدید مجازات مرتکبین خشخاش، مصوب تیرماه ۱۳۴۸ که به موجب آن مجازات اعدام برای سوداگران مرگی که بیش از ۱۰ گرم هروئین داشته باشند در نظر گرفته شد و رسیدگی به مسائل مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت. (۱۱)
گزار‌‌ش‌ها نشانگر آن است که تا سال ۱۳۵۰ معتادان ایرانی اکثرا تریاکی بوده‌اند، ولی از سال ۱۳۵۰ به بعد هروئین در ایران گسترش پیدا ‌کرد. به طوری که تریاکی‌ها نیز کم کم به علت کسب لذت بیشتر درصدد تغییر نوع اعتیاد خود از تریاک به هروئین شدند، به طوری که می‌بینیم از سال‌های ۱۳۵۴ به بعد هروئین تقریبا فرمانروای مطلق اعتیاد در ایران است.(۱۲)
با گسترش سلطه و نفوذ استعمار غرب و بویژه آمریکا و انگلیس در ایران، اینان با سرمایه‌گذاری بلند مدت و رواج هر چه بیشتر اعتیاد تلاش کردند با از بین بردن نیروی جسمانی و شخصیت افراد، آنها را تضعیف و از صحنه خارج نمایند. تا زمینه‌ سلطه و غارت خود را بیش از پیش فراهم کنند.
در دوره‌ پهلوی هر چند حرکت‌هایی به طور نمایشی و جهت عوامفریبی در راستای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد به منصه ظهور رسید، لیکن در حقیقت آنها خود جزء مروجین و توسعه‌دهندگان مواد مخدر در ایران و همدست باندهای بین‌المللی قاچاق مواد مخدر بودند و در این رهگذر اشرف پهلوی سرآمد همه بود. وی سردسته باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در ایران به شمار می‌رفت و گاهی بین او و دار و دسته‌ غلامرضا - برادر ناتنی‌اش - و برخی رجال سیاسی دست‌اندر کار، رقابت‌ها و اختلافاتی بروز می‌‌‌کرد. اشرف پهلوی در چند نوبت هنگام ورود به دیگر کشورها بویژه در فرودگاه‌‌های ژنو و پاریس توسط مامورین گمرک بازرسی شد، لیکن هر بار با توسل به مصونیت درباری بودن و نفوذ برادرش محمد‌رضا و گرفتن وکیل و بهره‌گیری از تهدید و ارعاب و خرج مبالغ هنگفتی پول از جیب ملت ایران خود را رهانیدو دهان روزنامه‌ها و نشریات خارجی که خبر همدستی او را با باند قاچاقچیان بین‌المللی درج کرده بودند می‌دوخت.
درباره‌ سیاست‌ها و عملکرد رژیم پهلوی توجه به این نکات ضروری است:
۱) همدستی درباریان با قاچاقچیان بین‌المللی، به طوری که زمانی در یک عملیات حدود ۱۸۹ تن تریاک در ایران کشف شد، اما دولت ایران آن را نیم تن گزارش کرد و بقیه را جهت توزیع به مقر اشرف خواهر شاه انتقال داد.
۲) محدودیت‌ها و سختگیری‌ها درباره‌ مواد مخدر بیشتر به منظور تسویه حساب‌ و دستگیری باندهای رقیب در امر مواد مخدر بوده است.
۳) به علت دست‌اندرکاری برخی مهره‌های رژیم، دولت علاقه‌ای به مبارزه با مواد مخدرشان نمی‌داد.
۴) ضعف مرزبانی و ضعف کارایی سازمان‌های اجرایی محسوس بود.( ۱۳)
با این وجود رژیم پهلوی سعی داشت تا با انعکاس اخبار دستگیری و اعدام قاچاقچیان در رسانه‌های داخلی و بویژه خارجی یک موج بزرگ تبلیغاتی را جهت پوشش کارهای اصلی خود که همانا همدستی با قاچاقچیان بین‌المللی و توزیع مواد مخدر از طریق وزارت بهداری به بهانه تامین سهمیه روزانه معتادین بالای ۵۰ سال بود، به راه انداخته و در مطبوعات داخلی و نشریات خارجی و صاحب نام اخبار دستگیری و اعدام قاچاقچیان به طور متوالی و تکراری درج می‌شد و آنها با آب و تاب زیاد از این اقدامات به عنوان کارهای بنیادین و اساسی و ریشه‌کن نمودن مواد مخدر و اعتیاد یاد می‌کردند و ایران را جزء کشورهای خط مبارزه با اعتیاد مطرح می‌کردند. در یک مورد که حمایت مالی رژیم پهلوی از روزنامه لوموند به تعویق افتاده بود، این روزنامه با درج خبر همدستی اشرف پهلوی با قاچاقچیان بین‌المللی روبرو شد. اگر چه وکلای اشرف برای مقابله با روزنامه‌مذکور و حل مشکل به وجود آمده از راه تطمیع وارد عمل شدند.
به هر حال این اقدامات نتوانست پرده بر روی سیاه‌کاری‌های رژیم پهلوی در راستای اشاعه اعتیاد در ایران بکشد و در بهمن ۱۳۵۷ عمر این رژیم با قیام مردمی ملت ایران به پایان رسید و مواد مخدر و اعتیاد هم به مانند سایر موارد فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی از این رژیم به یادگار ماند و این میراث شوم هنوز هم از جامعه اسلامی ما زدوده نشده و به عنوان یکی از معضلات مهم و اساسی و مشکلات اجتماعی حاضر می‌باشد.


کلمات در حال جستجو
منطقه سیبری , شورای ارد نان خلخال , ناپذید , سیدمحمد رضا رضوی , ظریف به قطر می‌رود , سنج و دمام , برخورد , کمسیون کشاورزی , مهاجران غیر قانونی , ایسکو ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
امام‌زاده شاه‌زاده محمد، كاشان , تاریخچه مخاطبان , آمد ز نای دولت بار دگر نوایی , با وجود وصل شد زندان حرمان جای من , وه! که امروز چه آشفته و بی‌خویشتنم , جدول تولیدات بخش صنایع هلند (صنایع انتخاب‌شده) در سال‌های ۱۹۹۰ الی ۱۹۹۲ میلادی (ارقام به تن به‌غیر از برخی موارد) , بت بی‌نقش و نگارم جز تو یار ندارم , وزان جایگه رفت خورشیدفش , چه روز باشد کاین جسم و رسم بنوردیم , جواب گفتن روبه خر را ,

برخی منابع مهم خبری
ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , seemorgh.com سیمرغ , persiankhodro.com پرشین خودرو , karyab.net کاریاب , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , jamnews.ir جام نیوز , parsnews.com پارس نیوز , gsm.ir جی اس ام ,

وبگردی
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!