دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018

بیوتروریسم


بیوتروریسم
●مقدمه
بیوتروریسم، عبارتست از سوء استفاده از عوامل میكربی یا فراورده های آنها یا به عبارت جامع تر ، استفاده از عوامل بیولوژیك، به منظور ارعاب یا هلاكت انسانها و نابودی دامها یا گیاهان و هرچند افكار و بعضا اعمال بیوتروریستی، درسطح محدودی از دیرباز سابقه داشته است ولی اخیرا در سطح وسیعی در محافل پزشكی و بهداشت، مطرح گردیده ، بیش از بیست جنگ افزار بیولوژیك را شناسائی و براساس میزان كارائی آنها، طبقه بندی نموده اند و جدیت موضوع در حدیست كه برخی از كشورها به تولید این سلاح ها پرداخته و بعضی دیگر، پرسنل ارتش خود را علیه برخی از عوامل میكربی بیوتروریسم، واكسینه كرده جهت ارتقاء آگاهیهای عمومی و مخصوصا افراد در معرض خطر، قدمهای موثری برداشته اند و علاوه بر اینها در نیمه دوم سال ۲۰۰۱ میلادی در ایالات متحده آمریكا از جنگ افزار آنتراكس، استفاده شده است۰ ضمنا هرچند منحنی همه گیری ناشی از بیوتروریسم، ممكن است كاملا شبیه منحنی همه گیریهای طبیعی باشد ولی از آنجا كه ممكن است گاهی تفاوتهائی با یكدیگر داشته باشند لذا توصیه شده است جهت تشخیص زودرس حملات بیوتروریستی، به وضعیت طبیعی، روند همیشگی و سایر كلید های همه گیری شناختی بیماریها و بویژه بیماریهای بومی هر منطقه توجه و نظارت كامل داشته باشیم و آموزش جنبه های پزشكی و بهداشتی دفاع بیولوژیك، تهیه واكسن و سایر فراورده های پیشگیرنده و درمانی كه یك وظیفه پزشكی و بهداشتی و نه یك اقدام نظامی است را نیز مدّ نظر قرار دهیم و در عین حال با منع تولید و استفاده از جنگ افزارهای بیولوژیك، محورهای صلح آمیز بین كشورها را تقویت و از طرح مسائل تنش زا و جنگ افروز، كه نهایتا ممكن است به جنگ بیولوژیك، بیانجامد اكیدا خودداری كنیم.
●تاریخچه و مبانی
بیوتروریسم" عبارتست از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل زیست شناختی مختلف، جنگ افزار بیولوژیك (Biological weapon)عبارتست از وسیله ای كه به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فراورده های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه (آئروسل) ، به كار برده میشود ;
(۱)جنگ بیولوژیك (Biological warfare) عبارتست از استفاده از عوامل بیولوژیك، اعم از باكتریها، ویروسها ، گیاهان، حیوانات و فرآورده های آنها به منظور اهداف خصمانه.
(۲) ولی در عمل، واژه " بیوتروریسم" را هم به معنی ارعاب و هم به مفهوم جنگ بیولوژیك، مورد استفاده قرار میدهیم.هرچند بیوتروریسم، یكی از معضلات نوپدید بهداشت عمومی و عامل تهدید كننده كنترل عفونت، به حساب می آید.
(۳) طی دهه آخر قرن بیستم، واژه های مرتبط با آن نظیر حمله بیولوژیك (B. attack) ، جنگ افزاربیولوژیك، دفاع بیولوژیك B. defense) ) و آموزش دفاع بیولوژیك (education (Biodefens
●(education (Biodefense
برای اولین بار به فرهنگ واژه های پزشكی و بهداشت، افزوده شد ولی واقعیت اینست كه افكار و اعمال بیوتروریستی همواره در اقوام مهاجم، افراد افزون طلب و رقبای سیاسیاقتصادی از یكطرف و افكار مدافعه گرانه یا تلافی جویانه در افراد، ارتش ها و دولت شخصیت های مورد تهدید، از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجودداشته و گاهی ظاهر افسانه گونه و باورناكردنی به خود گرفته است. مثلا در كتاب ذخیره خوارزمشاهی كه اولین دائره المعارف پزشكی به زبان فارسی محسوب میشود و توسط دانشمند ایرانی، سیداسماعیل جرجانی در قرن ( ۶ ) ششم هجری شمسی، تالیف گردیده است آمده است كه: "بعضی از ملوك، كنیزكان را به زهر، بپرورند چنانكه خوردن آن ایشان را عادت شود و زیان ندارد. این از بهر آن كنند تا آن كنیزك را به تحفه (هدیه) یا به حیله دیگر به خصمی كه ایشان را بًوَد برسانند تا به مباشرت آن كنیزك، هلاك شوند.
●طبقه بندی عوامل جنگ افزاری بیولوژیك بر اساس كاربرد آنها
الف ) عوامل بیماریزای گروه " الف"
۱ـ واریولا ماژور (عامل آبله)
۲ـ باسیلوس آنتراسیس ( عامل سیاه زخم)
۳ـ یرسینیا پستیس (عامل طاعون)
۴- كلوستریدیوم بوتولینوم (عامل بوتولیسم)
۵- فرانسیسلا تولارنسیس (عامل تولارمی)
۶- فیلوویروس ها
۷- تب هموراژیك ابولا
۸- تب هموراژیك ماربورگ
۹- آرنا ویروس ها.
۱۰- لاسا (تب لاسا)
۱۱- جونین (تب هموراژیك آرژانتینی)
ب ) عوامل بیماریزای گروه " ب"
۱ـ كوكسیلا بورنتی (تب Q )
۲ـ گونه های بروسلا (بروسلوز)
۳ـ بورخولدریا مالئی (گلاندرز)
۴ـ ویروس های آلفا
۵ـ آنسفالیت ونزوئلایی
۶ـ آنسفالیت اسبی شرقی و غربی
۷ـ كلوستریدیوم پرفرنژنس
۸ـ آنتروتوكسین B استافیلوكوك
۹ـ گونه های سالمونلا
۱۰ـ شیگلا دیسانتریه
۱۱ـ اشریشیا كولی O۱۵۷:H۷
۱۲ـ ویبریو كلرا
۱۳ـ كریپتوسپوریدیوم پاروم
ج ) عوامل بیماریزای گروه " ج"
۱ـ ویروس نیپا (Nipah)
۲ـ ویروس های هانتا
۳ـ ویروس های عامل تب های هموراژیك منتقله از طریق كنه
۴ـ ویروس های مولد آنسفالیت منتقله از طریق كنه
۵ـ ویروس عامل تب زرد
۶ـ مایكوباكتریوم توبركولوزیس مقاوم به چند دارو
●مقایسه میزان ناتوانی و مرگ ناشی از انتشار عمدی یكهزار كیلوگرم از عوامل عفونتزای مختلف
سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است كه رها سازی ۵۰ كیلوگرم اسپور آنتراكس در طول یك خط ۲ كیلو متری در یك جمعیت ۵۰۰۰۰۰ نفری باعث ۱۲۵۰۰۰ مورد عفونت و۹۵۰ مورد مرگ میشود كه در مقایسه با سایر جنگ افزارها رقم عظیمی را تشكیل میدهد. سازمان مزبور، تخمین زده است كه در تعقیب آزاد سازی ۱۰۰ كیلوگرم افشانه حاوی اسپور آنتراكس بر فراز شهر واشنگتن، حدود ۱۳۰ هزار تا ۳ میلیون نفر به هلاكت خواهند رسید كه قابل مقایسه با قدرت تخریبی یك بمب هیدروژنی میباشد. نگاهی به حادثه دلخراش همه گیری سیاه زخم تنفسی در سال ۱۹۷۹ در روسیه كه طی آن ۶۶ نفر، جان خود را از دست دادند هم نشان دهنده قدرت تخریبی اسپور سیاه زخم، به عنوان یك سلاح بیولوژیك است و هم دلیل واضحی بر این مدعا كه سلاح های بیولوژیك را از سال ها قبل ساخته وبه مقادیر فراوانی انبار كرده اند. این همه گیری در حالی رخ داد كه در یك موسسه كه ظاهرا به نام موسسه تحقیقات بیولوژیك، دائر بوده است طوفان سهمگینی باعث شكسته شدن شیشه تعدادی از پنجره و پراكنده شدن مقادیر زیادی پر مرغ یا سایر پرندگان در فضا و به دنبال آن عرض ۴ـ۳ روز بروز یك بیماری تنفسی شبیه به عفونت های تنفسی ویروسی در كسانیكه در معرض وزش در محدوده مكانی مزبور بوده اند میشود و هرچند همگی ظاهرا در عرض چند روز بهبودمی یابند ولی به فاصله كوتاهی مجددا همان علائم با شدت هرچه تمامتر بروز نموده عده زیادی آنان را در تابلو مدیاستینیت خونریزی دهنده، به هلاكت میرساند و سرانجام مشخص میگردد پرها را جهت مقاصد نظامی، آغشته به اسپور سیاه زخم كرده بوده اند.
●واكسن های مجاز
واكسنه طاعون، سیاه زخم و آبله، وجود دارد. همچنین فراورده هائی برای پرسنل آزمایشگاهی كه در معرض خطر هستند بر علیه تولارمی، تب Q ، آنسفالیت اسبی ونزوئلائی، بوتولیسم، آنسفالیت اسبی غربی و شرقی، تب دره ریفت و بعضی از بیماریهای دیگر وجود دارد. ضمنا واكسن های خاصی نظیر آبله و سیاه زخم را ممكن است بتوان بعنوان پیشگیری بعد از تماس نیز مورد استفاده قرار داد (۱۶)، ولی هنوز واكسن یا داروی موثری برای پیشگیری و درمان بسیاری از عوامل سببی بیوتروریسم، ساخته نشده است. هرچند محققین در نقاط مختلف جهان مشغول پژوهش بوده در آخرین نشست كمیته مشورتی تحقیقات ویروس آبله كه در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۷۹ شمسی در محل WHO به منظور بررسی پیشرفت های پژوهشی مربوطه تشكیل گردیده صراحتا از تاثیر Cidofovir بر ۳۵ ویروس مختلف آبله، اظهار رضایت گردیده است (۲۸)، طی سالهای اخیر، تاثیر ریباویرین بر ویروس عامل تب كنه ای كریمه (CCHF) و تاثیر نسبی داكسی سیكلین و سیپروفلوكساسین بر پیشگیری از سیاه زخم تنفسی پس از استنشاق افشانه های آلوده، به اثبات رسیده است (۲) ولی هنوز راه درازی در پیش روی محققین وجود دارد.

دكتر حسین حاتمی

منبع : پارس بیولوژی

مطالب مرتبط

شناخت اصطلاحات غذائی

شناخت اصطلاحات غذائی
وقتی شما در مورد تغذیه و مواد غذایی با همسایه تان، فروشنده مواد غذایی، دامپزشک یا متخصص پرورش دام صحبت می کنید مهم است که هر دو به یک زبان صحبت نمایید و مفاهیم شخص دیگر را درک کنید. شما فهرستی از مفاهیم اصطلاحات رایج مواد غذایی را وقتی که در مورد تغذیه در حال صحبت، یا در حال خواندن گزارشات آزمایشگاه ، مقالات یا بر چسب های غذایی هستید، خواهید یافت.
● (Acid Detergent fiber (ADF: (الیاف نامحلول در محلول پاک کننده اسیدی)
بخش فیبری، با قابلیت هضم پایین علوفه می باشد. ADF شامل گلینن و سلولز است.
علوفه های با ADF زیاد نسبت به علوفه هایی که سطح پایین تر ADF دارند از انرژی قابل پایین تری برخوردار می باشند. با افزایش سطح ADF سطح انرژی قابل هضم کاهش می یابد.
● (Acid Detergent Insoluble Nitrogen (ADIN : (ازت نامحلول در محلول پاک کننده اسیدی)
معیار مورد استفاده برای تخمین اثر حرارت دهی اضافی بر علوفه هاست . بخش ADIN درعلوفه های آسیب دیده در اثر حرارت ناشی از فرآیندهای پلت کردن، سیلو کردن یا بسته بندی کردن علوفه های با میزان رطوبت بالا، افزایش می یابد. ADIN به بخشی از ازت که به بخش فیبری راه یافته است اطلاق می شود. و می تواند به صورت درصدی از کل ماده خشک یا درصدی از ازت کل بیان شود.
● (AcidDetergent Insoluble Protein (ADIP: (پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی)
بخش پروتئین نامحلولی است که به صورت درصدی از پروتئین کل بیان می شود. اصولاً آسیب حرارتی قابلیت دسترسی پروتئین خام را برای حیوان کاهش می دهد. تخمین زده شد ه است که ۷۰ درصد از پروتئین همراه با فیبر برای حیوان غیر قابل استفاده می ماند.
● By – Pass Protein : (پروتئین عبوری)
به طور کلی به بخشی از پروتئین غذا که در شکمبه تجزیه نشد ه اما در شیردان (همچنین به عنوان پروتئین غیر قابل تجزیه شکمبه ای و پروتئن عبوری نسبت داده شده است ) هضم شده اطلاق می شود.
● Carbohydrates: (کربو هیدرات)
ترکیبات شیمیایی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند. اینها شامل قند، نشاسته، سلولز و دیگر مواد مرتبط می باشند. کربوهیدرات منبع اصلی انرژی در غذای دام محسوب می شود.
● Cellulose: (سلولز)
از عمده ترین مواد ساختمانی در دیواره سلول های گیاهی که می تواندن توسط میکروارگانیسم ها در شکمبه استفاده شود، سلولز می باشد.
● Chclated Mineral: (مواد معدنی کلیت شده)
محصولات تهیه شده به صورت تجارتی که شامل یک عنصر معدنی ضروری در کمپلکس شیمیایی با یک پروتئین، پپتید یا یک اسید آمینه است. ترکیب سست شیمیایی به شکلی است که برای جذب روده قبل از اینکه جذب شوند می گذرند. مواد معدنی کلیت شد به شکل آماده جذب اتلاف می شوند و ادعا نمی شود که برای جذب از لوله گوارش نیاز به مهیا شدن داشته باشند.
● Concentrates: (کنسانتره ها)
غذاهای با انرژی بالا و فیبر پایین، برای مثال جو، یولاف، گندم، کنجاله کانولا، کنجاله سویا و ملاس.
● Crude fiber: (فیبر خام)
یک روش شیمیایی مورد استفاده برای توصیف بخش غیر قابل هضم مواد گیاهی می باشد. هرچند بعضی از این مواد می توانند تا حدودی توسط میکروارگانیسم ها در شکمبه هضم شوند. خوراکهای با میزان فیبر خیلی بالا و انرژی خیلی پایین و از ارزش زیادی ندارند. تجزیه کردن آن در خوراک نشخوارکنندگان در حال کاهش است. اما برای تک معده ای ها هنوز به طور معمول استفاده می شود.
● Crude Protein: (پروتئین خام)
مقدار کل پروتئین موجود توسط کل ازت موجود در آن ماده محاسبه می شود. در گزارشات آزمایشگاهی جدول های غذایی و بر چسب های غذایی از پروتئین خام استفاده می شود. به طور متوسط پروتئین ها شامل ۱۶ درصد ازت از طریق ضرب درضریب ۲۵/۶ به درصد پروتئین تبدیل می شود.
● (Digestible Energy (DE: (انرژی قابل هضم)
انرژی خام منهای اتلاف انرژی از طریق مدفوع را انرژی قابل هضم می گویند.
● (Digestible Protein (DP: (پروتئین قابل هضم)
مقداری از پروتئین خام که توسط حیوان جذب شده است. ( پروتئین خام منهای اتلاف پروتئین در فضولات ) را پروتئین قابل هضم گویند.
● Digestion: (هضم)
به کل تغییرات اعمال شده بر غذا در لوله گوارش تا شکسته شدن محصول و جذب از طریق لوله گوارش جهت استفاده حیوان اطلاق می شود.
● DryMatter: (ماده خشک)
● وزن کل غذا منهای وزن آب موجود در غذا
(Equivalent crudeprotein from non- protein sources (ECP from NPS
● مقدار پروتئین خام از منابع غیر پروتئینی (ECP از NPS )
مقادیر تئوری پروتئین خام از ترکیبات NPN : برای مثال اوره دارای ۴۵ درصد ازت شامل ۲۸۱ درصد پروتئین خام است. ( ۲۸۱%= ۲۵/۶ × ۴۵% )
● Escape Protein: (پروتئین گذری)
به قسمت پروتئین عبوری مراجعه کنید.
● Feed Efficiency: (بازده خوراک)
پوند ( کیلوگرم ) غذای مورد نیاز برای تولید یک واحد محصول، نظیر یک پوند ( کیلو گرم ) افزایش وزن بدن، یا یک پوند ( کیلوگرم ) شیر یا دو جین تخم مرغ را بازده خوراک نامند.
● (Gross Emerge (GE: (انرژی ناخالص یا انرژی کل)
کل انرژی موجود در غذا توسط میزان گرمای تولید شده وقتی که یک غذا به طور کامل در بمب کالری متر اکسید می شود، تعیین می گردد. این معیار زمانی که انرژی ناخالص در غذاهای رایج تا حدودی یکسان باشد مفید نبوده، برای مثال GE درکاه یولاف مساوی است با GE در دانه یولاف.
● Heat Damage: (آسیب حرارتی)
در نتیجه حرارت دادن غذا، اتصال ازت به بخش فیبری غذا تا حدودی یا به طور کامل باعث غیرقابل دسترسی شدن آن می شود. همچنین انرژی قابل هضم ممکن است کاهش یابد و تأثیر کلی آن باعث کاهش کیفیت و ارزش غذایی می شود. به قسمت ازت نامحلول در شوینده اسیدی مراجعه کنید.
● Hemi – Cellulose: (همی سلولز)
بخش پلی ساکاریدی موجود در دیواره سلولی گیاه می باشد. این ترکیب مشابه سلولز بوده اما به طور جزیی در شکمبه قابل هضم است.
● Invitro : (آزمایشگاهی)
به آزمایشهایی که در لوله های آزمایش یا خارج از بدن موجود زنده انجام می شود، گویند. مطالعه هضم مواد از طریق Invitro در آزمایشگاه انجام می شود نه بر روی حیوان
● Lignin: (لگنین)
یک ماده غیر قابل هضم پیچیده که در بخش های چوبی گیاهان نظیر چوبه بلال ، پوسته ها و بخش فیبری ساقه و برگ گیاهان وجود دارد.
● Mega caloric: (مگا کالری)
واحدی برای توصیف مقادیر انرژی است . ۱ مگا کالری ( M C A L ) = ۱۰۰۰ کیلوکالری ( K C A L ).
(Metabolizable Energy (ME: (انرژی متابولیسمی)
انرژی کل منهای ( اتلاق انرژی در فضولات، ادرار و گازهای قابل احتراق « متا ن » )
Mg / kg: (میلی گرم / کیلو گرم)
واحد بیان کننده غلظت است . این همان قسمت میلیون ( P P M ) می باشد. چون یک کیلو ، یک میلیون میلی گرم است.
● Moisture – free Basis: (بر پایه صد در صد خشک یا بدون رطوبت)
غلظت یک ماده مغزی در غذایی که به طور کامل خشک است. بیان میزان مواد مغزی در این روش به ما اجازه می دهد تا غذایی که مقدار رطوبت متفاوت دارند را با هم مقایسه کنیم. برای تبدیل مقادیر صد در صد خشک به مقادری as- fed (همان طوری که مصرف می شود) از فرمول زیر استفاده می کنیم.
۱۰۰/ مرطوب ۱۰۰% * (خشک) مقدار آنالیز شده= (A s- Fed) مقدار آنالیز شده
● National Research council (NRC) Tables: (جداول انجمن ملی تحقیقات یا (NRC))
مجموعه جداول منتشر شده توسط انجمن ملی پژوهش های آکادمی ملی علوم (ایالات متحده) است که مقادیری ازهر ماده مغذی مورد نیاز یک حیوان را برای نگهداری،رشد و تولید به ما ارائه می دهد.
● NetEnergy: (انرژی خالص)
انرژی کل منهای (اتلاف انرژی درمدفوع، ادرار، گازهای قابل احتراق و اتلاف حرارتی )
این مقدار انرژی است که حیوان برای نگهداری بدن، تولید گوشت، چربی یا پشم و انجام کار در اختیار دارد.
● (Neutral Detergent Fiber (NDF: (الیاف نامحلول در محلول پاک کننده خنثی)
معمولاً دیواره سلولی نام دارد. NDF به سنجش سلولز، همی سلولز، گلنین، سیلیس، تانن ها و کوتین ها اطلاق می شود. یک ارزیابی دقیق از اجزای فیبری غذا به ما می دهد.
● Nitrate poisoning: (مسمومیت ازتی)
اثرات نا مطلوب متحمل شده بر گاو ناشی از مصرف مواد غذایی با نیترات یا نیتریت بالا است. میکروبها در شبکه نیترات را به نیتریت تبدیل می کند. مسمومیت وقتی رخ می دهد که نیترات به جریان خون جذب شده و هموگلوبین انتقال دهنده اکسیژن را به مِت هموگلوبین تغییر می دهد که در این حالت نمی توان اکسیژن را از شش ها به بافت انتقال دهد و حیوان از کمبود اکسیژن رنج می برد.
● (Non- Proteion Nitrogen (NPN: (ازت غیر پروتئینی)
نیتروژنی است که از دیگر منابع پروتئینی تامین می گردد و می تواند توسط نشخوار کننده به پروتئین حیوانی تبدیل شود. منابع NPN ترکیباتی مثل اوره ، بیورت و آمونیاک هستند.
● Nutrient: (مواد مغذی)
یک عنصر، ترکیب یا گروهی از ترکیبات می توانند به عنوان یک ماده خوردنی توسط حیوان استفاده شوند.
● OrganicMatter: (ماده آلی)
وزن کل غذا منهای وزن ماده معدنی (خاکستر) در غذا را ماده آلی نامند.
● Palatability: (خوش خوراکی)
● طعم مناسب و درجه قابلیت پذیرفتن یک غذا برای دام.
▪ PH:
درجه اسیدی یا قلیایی یک محلول را PH می گویند. نظیر تخمیر در سیلو، PH از حد خنــــــثی ( ۷=PH ) کاهش می یابد. سطح PH اسیدیته و بیشتر از ۷ قلیایی می باشد. تخمیر بیشتر که درسیلو رخ می دهد، PH پایین تر می رود.
PH پایین تر باعث اسید بیشتر می شود. حفاظت مناسب از سیلو به طور عمده به میزان رطوبت و PH وابسته است. در سیلوی با رطوبت بالا( ۶۰ تا ۷۵ درصد) PHباید زیر ۵/۴ باشد. در سیلوی با رطوبت پایین تر از ( ۵۰ درصد) PH ممکن است بالاتر باشد.
▪ PPM:
اختصار برای قسمت در میلیون است. ۱ میلی گرم در کیلوگرم = PPM ۱ =۱پوند در میلیون پوند.
● Probiotics: (پروبیوتیک ها)
در مقابل آنتی بیوتیک ها می باشند. عملکرد یک پروبیوتیک بهبود در رشد و گسترش طبیعی جمعیت میکروبی مطلوب در لوله گوارش و اجازه دادن به آنها جهت حفظ برتری بر ارگانیسم های نامطلوب می باشد. یک پروبیوتیک می تواند یک کشت زنده ای از گونه ای باکتریایی، یک محصول بی جان ( غیر زنده ) ناشی از تخمیر میکروبی یا یک عصاره با منشاء گیاهی می باشد.
● Proteins: (پروتئین ها)
ترکیبات شامل کربن، هیدروژن ، اکسیژن ، ازت و بعضی موارد گوگرد و فسفر می باشد. پروتئین ها از ترکیبات مختلف اسیدهای آمینه که برای رشد، شیردهی و تولید مثل ضروری اند ساخته شده اند.
● Rumen: (شکمبه)
نخستین و بزرگترین بخش معده حیوانات نشخوار کننده است.
● (Rumen Degradable Protein (RDP: (پروتئین قابل تجزیه در شکمبه)
بخشی از پروتئین مصرف شده که در شکمبه هضم می شود.
(Rumenundegradable protein (RUP: (پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه)
بخشی از پروتئین مصرف شده که در شکمبه هضم نمی شود.
● Starch: (نشاسته)
جزء ترکیبات هیدراتی موجود در ماده خشک دانه، شامل رشته های بلند از مولکولهای گلوکز است که به آسانی توسط حیوان شکسته می شود.
● Supplement: (مکمل)
محصولی که شامل سطوح بالایی از یک یا چند ماده مغذی است و برای تکمیل یا پیشگیری از کمبود آن ماده مغذی تغذیه می شود.
● (Total Digestible Nutrients (TD: (کل مواد مغذی قابل هضم)
همه مواد مغذی قابل هضم که شامل پروتئین ، چربی ، کربوهیدرات و فیبر است. این تقریباً مقدار انرژی غذا را نشان می دهد. یک کیلوگرم TDN برابر با ۴/۴ مگاکالری انرژی قابل هضم ( DE ) است.
● Tress Minerals: (مواد معدنی کم نیاز)
عناصر معدنی که به مقدار کم برای استفاده حیوان مورد نیاز است . مثل کبالت، ید، روی، منگنز و مس.

وبگردی
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند