یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 27 May, 2018

میلتون فریدمن (۲۰۰۶-۱۹۱۲)


میلتون فریدمن (۲۰۰۶-۱۹۱۲)
میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در ۱۹۷۶ و از پایه‌گذاران مکتب اقتصادی شیکاگو در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶ در ۹۴ سالگی در سانفرانسیسکو درگذشت.
فریدمن که از حامیان بازار آزاد و سرمایه‌داری و از مخالفان سرسخت اقتصاد کیتزی است، در حوزه اقتصاد یک بدعتگذایر قلمداد می‌شود. او را به‌عنوان نماینده بزرگ پولگرائی یعنی انگاره اهمیت پول و شاید اقتصاددانی که پس از کینز بیشترین تأثیر را بر سیاست دولت گذاشته است، می‌شناسیم. گذار فریدمن از حد یک مخالف گمنام سنت جزمی حاکم اقتصادی به یک حامی پیشتاز در سنت جدید اقتصادی با سرعتی حیرت‌آور به وقوع پیوست. او تا اوایل دهه ۱۹۵۰ هنوز یک اقتصاددان آکادمیک به شمار می‌رفت که تا آن زمان فقط مقالات کوتاهی در زمینه نظریه‌های پولی تألیف کرده بود. اما تا اواخر دهه ۱۹۶۰ به مفسر پیشرو مکتب شیکاگو در تاریخ عقاید اقتصادی تبدیل شد. شهرت سریع او تا حدی مرهون شکست یکبارهٔ مکاتب اقتصادی رایج در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود. زیرا سیاست‌های افزایش حجم پول که برای بهبود اقتصادی بعد از جنگ طراحی شده بودند، به‌جای بازسازی منجر به تورم شدند. این ره‌آوردی بود که توجیه آن با نظریه‌های رایج اقتصادی در آن زمان دشوار بود. فریدمن با طرح این نظریه که افزایش قیمت‌ها تا حدی نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر افزایش حجم پول در گردش است، به یک نوآوری در برابر تفکرات جزمی زمان خود دست زد.
یکی از دلایل عمدهٔ آوازه او اتخاذ روش‌های تجربی بود و نه پژوهش‌های مفصل ولی غیرکاربردی در مورد مقولات نظری و انتزاعی که صرفاً مورد توجه سایر اقتصاددان‌ها بود. آثار او توانست راه‌کارهای مفیدی را برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهد. یک نظریه وقتی معتبر تلقی می‌شود که فرضیه‌های مطرح شده در آن با تجربه‌های واقعی سازگاری داشته باشد. نمونه بارز این برداشت. کتاب نظریه تابع هدف (۱۹۵۷ دانشگاه پرینستون) است که از آثار مهم فریدمن محسوب می‌شود.
آثار فریدمن دامنه متنوعی از موضوعات بسیار فنی مانند مجله آماری راهنما برای تاریخ پولی آمریکا (۱۹۷۰) و روند پولی در آمریکا و انگلستان تا موضوعات بسیار عام را که سبک انتقادی و قدرتمندی دارند، دربرمی‌گیرد. کتاب سرمایه و ازادی (۱۹۶۲)، مجموعه مقالاتش در مجله نیوزویک با عنوان اعتراض یک اقتصاددان و چیزی به نام ناهار رایگان وجود ندارد، اثر دیگرش تحت عنوان آزادی برای انتخاب که حاصل مجموعه برنامه‌های تلویزیونی او در ۱۹۸۰ بود و اثر به شدت سیاسی ظلم وضع موجود د راین طیف قرار می‌گیرند.
این آثار با مشاهداتی در مورد عملکرد فوق‌العاده نظام بازار در تأمین نیازهای افراد آغاز می‌شود. هیچ‌کس نه کالائی می‌خرد و نه می‌فروشد مگر اینکه هر دو طرف مبادله در آن ذی‌نفع باشند. لذا عملکرد روزمره بازار ابزاری مناسب برای افزایش رفاه انسان تلقی می‌شود. فریدمن طبق استدلال دیگر برنده جایزه نوبل، پروفسور هایک، در مقاله ”آزادی انتخاب“ بر نقش قابل توجه نظام قیمت در نشان دادن نقاط کمبود یا مازاد در ازار و در تصحیح این مازاد یا کمبود تأکید می‌ورزد.
گرچه یکی از مایه‌های فکری کتاب سرمایه‌داری و آزادی، تنوع، تعدیل سریع، نوآوری و مبانی تجربی بازار است ولی موضوع مهمتر مدنظر فریدمن این واقعیت بود که نظام مبادله اختیاری به وسیله تمرکززدائی وسعت و تنوعش از تمرکز وسیع قدرت جلوگیر یمی‌کنند. قدرت سرمایه‌دار محدود است، زیرا رقبا به سرعت می‌توانند با ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کننده، او را تضعیف کنند. ترس فریدمن از تمرکز قدرت رسمی، از او یک متفکر لیبرال ساخت. او در جست‌وجی دولتی بود که با حمایت از ساختار قانون به مردم اجازه دهد به‌طور اختیاری در محلی به نام بازار فعالیت کنند. بدین‌ترتیب فریدمن کمک زیادی به نفوذ نگرش لیبرالیستی کلاسیک‌ها در برخی از کشورهای غربی کرد.
کتاب اقتصاد مکتب پولی، حاوی گزیده سخنرانی‌ها و مقالات فریدمن است که از مؤسسه امور اقتصادی لندن در ۱۹۹۱ آن را منتشر کرد. این اثر به بیان دیدگاه فریدمن در خصوص سیاست پولی می‌پردازد.
بهترین سیاست پولی از منظر او افزایش عرضه پول با نرخ ثابت اما پائین در هر سال است. این سیاست، رخ تورم و نوسانات در تولید و اشتغال را که ناشی از تغییر در نرخ رشد پول است. در حد پائین و قابل تحمل نگه می‌دارد. در نتیجه به‌کارگیری این سیاست، در کوتاه‌مدت آسیبی به اقتصاد وارد نمی‌شود و در بلندمدت نیز قیمت‌ها تثبیت می‌شوند. از نظر فریدمن، تورم، نه یک پدیده واقعی، بلکه یک پدیده پولی است. بانک‌های مرکزی، صرفاً مسئول حفظ ثبات قیمت‌ها هستند.
راهکاری که فریدمن برای کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه جهت خروج از بن‌بست اقتصادی ارائه داد توزیع درآمد نفت به صورت سود سهام در بین مردم بود. به عبارت دیگر درآمد نفت در جهت تقویت خصوصی‌سازی هزینه و از سرازیر شدن آن به خزانه دولت جلوگیری شود.
فریدمن در سراسر زندگی خود، همواره نقش یک منتقد را داشت و در عین حال توانائی خود را برای نقد و بررسی مسائل اقتصادی با ارائه آثار علمی اثبات کرد. آثار او موجب افول اسطوره اقتصاد کینزی شد. ابعاد حمله فکری او به مواضع کینزی‌ها عبارتند از:
۱) بیان مجدد نظریه مقداری پول و آزمون آن.
۲) تأکید بر قدرت سیاسی پولی
۳) ابطال تفسیر سنتی بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و ارائه راهکاری برای جلوگیری از وقوع مجدد آن در آینده.
۴) نقد منطق شیب نزولی منحنی فیلیپس براساس رابطهٔ مبادله میان تورم و بیکاری و همچنین ثبات آن.
۵) کارائی سیاست‌های مالی برای دستیابی به اشتغال کامل
۶) حمایت از نظام سرمایه‌داری آزاد و بیان فلسفه آن براساس مقتضیات زمان خود
۷) اعتقاد به اینکه علم اقتصاد باید در برابر هرگونه معیار ارزشی، احساسی، ذهنی یا هنجاری بی‌طرف و تأثیرناپذیر باشد.
فریدمن را باید به همراه هایک از بزرگترین قهرمانان آزادی اقتصادی دانست که به برتری اخلاقی و مادی یک جامعه آزاد در مقام مقایسه با یک نظام برنامه‌ریزی شده اذعان داشت. او با نحوه ارائه قدرتمند و در عین حال ساده از اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی جدید میان حرفه اقتصاد و سیاستمداران و مردم، یک پل ارتباطی قوی ایجاد کرد. او در زمینه علوم اقتصادی، مجموعه گسترده‌ای از نظریه‌ها را طرح کرد و در معرض تجربه قرار داد. یک مورد روش‌شناسانه که مفهومی حیاتی در فهم کارهای فریدمن قلمداد می‌شود، تأکید بر این نکته است که نظریه‌های اقتصادی را باید به واسطه قابلیتشان در پیش‌بینی وقایع واجد ارزش دانست نه براساس پیچیده بودنشان. این امر همانگونه که اشاره شد در متن برخی از عناصر اساسی استراتژی شناخته‌شده‌ای تحت عنوان ”مکتب پولی“ بهتر قابل فهم است. مکتبی که به‌طور ناگسستنی با تفکر و شخصیت میلتون فریدمن در آمیخته است.
فریدمن به‌عنوان معاون ریاست‌جمهوری در دوره ریگان، توانست تا حد زیادی سیاست‌های اقتصادی موردنظرش را اعمال کند. گرچه فریدمن ملاقات‌هائی با مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا، داشت که از بازار پولی حمایت می‌کرد، اما تأثیرپذیری تاچر از اندیشه‌های هایک بیشتر بود. حمایت ریگان از سیاست پولی انقباضی دولت فدرال در اوایل دهه ۱۹۸۰، اتخاذ سیاست‌هائی در جهت حمایت از بزار، تعدیل کمتر و اصلاح مالیاتی ۱۹۸۶، تمامی این سیاست‌ها مورد تأیید فریدمن بود که در پی پایان ریاست جمهوری ریگان، تمامی پیش‌بینی‌های او در هم ریخت. او از مخالفان سیاست‌های جرج دبلیو بوش بود و دونالد رامسفلد را برای این پست شایسته‌تر می‌دانست.
اما بحث‌برانگیزترین سیاستمداری که به اندیشه‌های فریدمن توجه داشت، نه ریگان بود و نه تاچر بلکه اگوستو پینوشته، دیکتاتور سابق شیلی بود. گرچه بسیاری از منتقدان، فریدمن را مسبب آنچه در شیلی رخ داد می‌دانند؛ اما در واقع سیاست‌های پینوشته برداشتی انحرافی از اندیشه‌هیا فریدمن محسوب می‌شد. فریدمن در ملاقاتی که با پینوشته در ۱۹۷۵ داشت، دستورالعمل‌های اقتصادی موردنظرش را به او منتقل کرد، در حالی که بر این باور بود که محور سیاست‌های دیکتاتور شیلی، نه اندیشه‌های اوِ، بلکه تفکرات اقتصاددانان معروف به ”بر و بچه‌های شیکاگو“ بود.
یکی از اقتصادهای درخور تحسین از منظر فریدمن، اقتصاد هنگ‌کنگ بود. موفقیت‌های حیرت‌آور این کشور، او را به این تفکر سوق داد که گرچه آزادی سیاسی مستزم وجود آزادی اقتصادی است، اما عکس آن همیشه روی نمی‌دهد. آزادی سیاسی در نوع خود قابل تقدیر است، اما شرط وجود و بقای آزادی اقتصادی قلمداد نمی‌شود، با وجودی که هنگ‌کنگ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود، ولی به رونق اقتصادی دست یافت.
شاید تعلق خاطر فریدمن به بازار آزاد ناشی از آن بود که خود از بین طبقات پائین جامعه برخاسته و پی به اهمیت نهادهای رقابتی در پیشبرد منافع افراد برده بود. فریدمن در ۱۹۱۲ در نیویورک و در یک خانواده مهاجر و فقیر یهودی متولد شد. در ۱۹۳۲ از دانشگاه راتگرز فارغ‌التحصیل شد. آنجا تحت‌تأثیر روش علمی آرتور برنز که بر ماهیت تجربی علم اقتصاد تأکید داشت، قرار گرفت. در ۱۹۴۶ از دانشگاه کلمبیا در رشته اقتصاد به درجه دکترا نائل شد. از ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۶ به تدریس در دانشگاه شیکاگو پرداخت. در همانجا ”مکتب پولی“ را بنیان نهاد. مدل آزادی رئیس‌جمهور را در ۱۹۸۸ دریافت کرد. مشاور غیررسمی بَری گلدواتر نامزد ریاست جمهوری، نیکسون و ریگان در دوره ریاست‌جمهوری او بود. در ۱۹۷۶ به خاطر تحقیق در تحلیل رفتار مصرف‌کننده، جایزه نوبل در رشته اقتصاد را از آن خود کرد. آخرین اثر فریدمن، این زوج خوشبخت، بود که به کمک همسرش، رز فریدمن به رشته تحریر درآورد.
فریدمن بر این باور بود که نفع شخصی یعنی تعقیب ارزش‌ها برای نیل به آزادی مهمترین اصل به رسمیت شناختن حق طبیعی افراد نسبت به اموال و دارائی خود می‌باشد.

مریم صراف‌پور

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی

مطالب مرتبط

شیشه صبر !

شیشه صبر !
داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمود احمدی نژاد را رئیس جمهوری پرتلاش، مردمی و غیرقابل پیش بینی ارزیابی کرد و در ادامه به بیان بهترین و بدترین تصمیم اقتصادی دولت در ۳ سال اخیر پرداخت.
"داوود دانش جعفری "مهمترین عامل افزایش نقدینگی را موضوع تبدیل ارز به ریال عنوان کرد و گفت: دولت مجبور است بخشی از ارز حاصل از درآمد نفت را به ریال و منابع مالی تبدیل کند و آن را در اختیار دستگاههای دولتی قرار دهد.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مورد مکانیزم این کار گفت: وزارت نفت پس از فروش نفت ، ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد که بانک مرکزی این ارز را باید به مردم بفروشد و بعد ریال به دست آمده را به منابع مالی برای دولت تبدیل می کند.
وی ادامه داد: با توجه به فوریت این کار، بانک مرکزی امکان جمع آوری پول از مردم را ندارد، بنابراین مجبور است که خود این پول را به ریال تبدیل کند وا ین امر اصطلاحا به چاپ اسکناس تعبیر می شود.
دانش جعفری گفت: در مقاطعی نیاز مالی دولت با توانایی خرید ارز توسط مردم در اقتصاد تطبیق ندارد، بنابر این ما به التفاوت آن یعنی چاپ اسکناس جدید به افزایش نقدینگی تبدیل می شود.
به گفته وی در سال ۸۵ اولین و مهمترین عامل افزایش نقدینگی ، موضوع تبدیل ارز به ریال بود و دراین سال بانکها فشار زیادی برای ارائه تسهیلات بیشتر به متقاضیان با فشار بیشتری مواجه بودند و منابع به اندازه کافی دربانکها نبود، بنابراین بانکها بدون اینکه منابع داشته باشند، تسهیلات پرداخت می کردند، این باعث اخذ منابع بانکها از بانک مرکزی می شد که این امر نیز به بدهی آن بانک از بانک مرکزی تبدیل می شد و بانک مرکزی نیز مجبور به چاپ اسکناس می شد.
● سود بانکی
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا سود بانکی نیز می تواند در این زمینه نقش داشته باشد، اظهارداشت: سود بانکی نیز در این خصوص نقش دارد، به عبارت دیگر پرداخت تسهیلات توسط بانکها از طریق سپرده های مردم باید انجام شود. این در حالی است که ۵۰ درصد منابع بانکها با هدف سپرده گذاری برای کسب سود و امنیت همراه است.
به گفته وی با کاهش سود منابعی که به سمت بانکها می ورد ، کاهش می یابد. در سال ۸۵ رشد سپرده های در اختیار بانکها حدود ۳۵ درصد بود که در سال۸۶ یک مقدار کاهش یافت و حدود ۵/۲۷ درصد شد؛ این امر به این معنا بود که بخشی از افرادی که در گذشته منابع خود را در اختیار بانک قرار می دادند، تصمیم به کار دیگری گرفتند.
دانش جعفری تصریح کرد: بر اساس علم اقتصاد، سودی که پس اندازها را جذب می کند، اگر کمتر از نرخ تورم باشد، صاحبان پول تصمیم می گیرند که بیشتر خرید کنند، یعنی پول خود را به جنس و کالا تبدیل کنند واین روحیه مراجعه به بازار کالا را افزایش می دهد و در این حالت نیز هم منابع پس اندازی بانکها کاهش می یابد و هم در افزایش تورم و میل به خرید را بالا می رود و سرمایه گذاری در آینده را کاهش می دهد که این امر نیز دارای آثاری همچون کمبود عرضه کالاها در سالهای آینده خواهد شد.
● نطق تودیع
وی در پاسخ به اینکه چرا در نطق تودیع احساساتی شد، گفت: من برای رفتن به دولت سه مسوولیت مهم در دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون اقتصادی مجلس را رها کردم و با همه وجود و عشق برای خدمت به دولت رفتم اما متوجه شدم عشقم واقعی نبود.
● علت خروج از کابینه
دانش جعفری درباره علت خروج از کابینه گفت: از حدود یکسال پیش احساس می کردم مورد اعتماد رییس جمهور نیستم. ماجرای بیمه ایران (دستور رییس جمهور برای عزل هیات مدیره بیمه ایران در پی گزارش دیوان محاسبات)، را که از صدا و سیما شنیدم، شوک عجیبی بود و بعد از آن به آقای احمدی نژاد گفتم استنباط من این است که اعتماد لازم وجود ندارد پس بهتر است از فرد دیگری برای وزارت اقتصاد استفاده کنید البته تا پیدا کردن جایگزین، ادامه می دهم و پیدا کردن جایگزین، یکسان طول کشید.
وی در پاسخ به سئوالی درباره استعفا یا خروج از کابینه گفت: سابقه استعفا ندارم. استعفا ندادم ولی گلایه داشتم. چون با آن شرایط نمی شد کار کرد.
● مافیای اقتصادی
وی در خصوص مافیای اقتصادی در کشور گفت: همیشه مفاسد اقتصادی در تمام کشورها از جمله ایران وجود داشته و در عین حال مقامات قضایی ومسئولان در این زمینه اقدامات و برخوردهایی را انجام می دهند که نمونه آن شهرام جزایری ها و غیره است .
وی بااشاره به اینکه از نظر من این پدیده یک پدیده سازمان یافته نیست، تصریح کرد: یعنی به این حالت نیست که یک عده به دنبال این باشند که با فعالیتهای خاصی خواهان وارد کردن ضربه به کشور باشند، آنچه مهم است این است که مجموعه تصمیمات اقتصادی و اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد ، ممکن است شرایطی را ایجاد کند که افراد رانت خوار و فرصت طلبها به راحتی به اهداف خود نزدیک شوند.
وی ادامه داد: ممکن است شرایط دسترسی به این کار سخت باشد، بنابراین کسی که میل به این کار دارد، عملا نمی تواند اظهار وجود کند.
وی با اشاره به نرخهای متفاوت ارز در کشور در گذشته گفت: این بازار باعث ایجاد رانت می شد ولی با یکسان شدن نرخ ارز تمام فرصتها از بین رفت.
به گفته دانش جعفری مجموعه تصمیمات اقتصادی باید به نحوی باشد که امکان بهره برداری از این فرصتها را به حداقل برساند و هر چه شرایط وتصمیمات نسبت به این نوع تحرکات امکان ورود داشته باشد این مافیا شکل می گیرد.
● آینده اقتصاد ایران
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در خصوص آینده وضعیت اقتصادی کشور گفت: وضعیت اقتصادی کشور غیر از مقوله تورم و انتظارات از سرمایه گذاری های جدید ، بسیاری از موارد اقتصادی کشور دارای وضعیت مطلوبی است ، به نحوی که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۸۶ رقم خوبی بود و امسال نیز چنین خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه با سیاست گذاری های بهتر می توان وضعیت مطلوب تری برای کشور ایجاد کرد، افزود: اما تورم به نکته منفی تبدیل شده که مورد توجه همه منتقدین قرار گرفته و حتی دولت نیز از این موضوع ناراحت است و تورم این گونه نیست که هر زمان که بخواهیم بتوانیم آن را کنترل کنیم و نتیجه فوری آن را مشاهده کنیم .
● حساب ذخیره ارزی
دانش جعفری در مورد استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی گفت: در سال ۸۵ عامل اولی که باعث افزایش رشد نقدینگی شد، برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی بود.
وی در پاسخ به این سئوال که چه تلاشی در سه سال گذشته که مرد اول اقتصادی کابینه بودید برای اقتصاد کشور انجام دادید، گفت: در خصوص میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و رشد نقدینگی بستگی به تصمیمات ملی دارد و یک دستگاه خاص نسبت به این گونه موارد اظهار نظر و یا تصمیم گیری نمی کند.
وی افزود: در طول ۳ سال گذشته دولت تصمیم به افزایش هزینه های عمرانی حتی تا حدود ۳ برابر نسبت به سال ۸۳ رسید. تلقی دولت که به تایید مجلس نیز رسید این بود که اگر هزینه های عمرانی افزایش یابد، می تواند به نکته ای مثبت برای آینده کشور تبدیل شود اما در اقتصاد به "نیتها" نمره نمی دهند.
● چگونگی مهار تورم
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مردم ، دولت و مجلس از تورم ناراحت هستند و این موضوع بحث هر روزه و عمومی کشور است، مهمترین دلیل افزایش تورم را خرج کردن پول بیش از آنچه در جیب دولت بوده است، عنوان کرد.
وی با اشاره به نرخ تورم بسیار بالایی کشور ترکیه در حدود ۸۰ و ۱۰۰ درصد گفت: پرفسور کمال درویش در مدت ۹ ماهی که وزیر اقتصاد ترکیه بود کاری کرد که تورم این کشور تک رقمی شود.
وی گفت: در اجلاس واشنگتن حدود نیم ساعت با کمال درویش در خصوص راهکار وی برای مهار تورم صحبت کردم که تئوری کمال درویش این بود که باید هزینه های دولت کاهش یابد؛ به همین دلیل ۱۵ درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همین امر نیز باعث سرنگونی وی شد، زیرا شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد.
دانش جعفری تصریح کرد: ما هم در بخش هزینه های جاری اقداماتی را انجام دادیم، بسیاری از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم ناشی از افزایش هزینه های دولت به خصوص در بخش های عمرانی و بخشی در هزینه های جاری بود.
وی در پاسخ به این سئوال که اگر رئیس جمهور کشور بودید اولین دستوری که صادر می کردید، چه بود؟ گفت: دولت نهم بسیار تلاش می کند و من از آن تقدیر می کنم، اما نتیجه ای که دولت می گیرد، متناسب با این زحمات نیست و دلیلی برای این اتفاق وجود دارد.
وی با بیان اینکه این دلیل شاید در روشها و یا در جهت تامین اهداف باشد ، تصریح کرد: به عبارت دیگر شاید این اهداف اشتباه تعیین شده باشد، بنابراین نتیجه ها بدست نمی آیند و یا شاید اهداف درست تعیین شده باشد، اما روشها برای رسیدن به هدف درست نباشد، بنابراین بهترین کاری که انجام می دادم در این خصوص بود.
● نقش بانک ها در افزایش قیمت مسکن
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن بانکها بودند یا خیر؟ گفت: در بررسی های انجام شده به این نتیجه نرسیدیم که بانک خاصی در این زمینه اقدام کرده باشد.
به گفته وی در سال گذشته در حالی که نقدینگی نزدیک به ۲۷ درصد افزایش یافت و منابع بانکها نیز به همین نسبت بالا رفت، اما تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی و خصوصی در بخش مسکن در مجموعه کمتر از این درصد بود، یعنی رشد تسهیلات بانک خصوصی در بخش مسکن بیش از ۱۶ درصد نبود و بانکهای دولتی نیز کمتر از این میزان بود، بنابراین در بخش بانکها با این پدیده روبرو نبودیم.
دانش جعفری با تاکید بر اینکه بحث ارائه تسهیلات برای خرید یا ساخت ممنوع نبود، اظهار داشت: اما تحت شرایط خاصی همه توجهات به خاطر سود آوری بالا به سمت بخش مسکن رفت و ما برای اینکه این مشکل را حل کنیم باید بر سیلی که به سمت سفته بازی و خرید و فروش رسمی مسکن بود تاثیر می گذاشتیم.
● دلیلی برای بازگشت به دولت
وی در پاسخ به این سئوال که اگر هم اکنون به شما پیشنهاد بازگشت به وزارتخانه شود، این کار را قبول می کنید یا خیر، با لبخند گفت: باید فکر کنم . ولی حتما دلیلی برای این موضوع وجود داشته و تصور نمی کنم اگر دلایل موجه آن از بین نرفته باشد، دلیلی برای بازگشت یا خواستن من برای برگشت به کار وجود داشته باشد.
● بهترین تصمیم دولت
دانش جعفری در خصوص بهترین تصمیم دولت نهم در طول سه سال گذشته گفت: سال گذشته دولت تلاش جدی برای مهار هزینه های جاری دولت کرد به نحوی که هزینه های جاری سال گذشته فقط ۲/۴ درصد رشد داشت ، این در حالی که در برخی پرداختها تا حدود ۳۵ درصد حقوق کارمندان بالا رفت و محل این منابع از محل صرفه جویی های دولت بود و این کار بزرگی بود.
● بدترین تصمیم دولت
وی بدترین تصمیم دولت در سه سال گذشته را تصمیماتی دانست که منابع مالی آن پیش بینی نشده بود ولی برای آن انتظاراتی ایجاد شده بود که این تصمیمات نیز زیاد بود و یک تصمیم نبود.
● گلایه احمدی نژاد از دانش جعفری
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که مهمترین گلایه احمدی نژاد از جنابعالی چه بوده است، اظهار داشت: مهمترین گلایه رئیس جمهور از من در خصوص بحث بیمه ایران بود اما این اتفاق در دوره ما رخ نداده بود و در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود، اما اظهار نظر دیوان محاسبات در دوره ما صورت گرفت.
وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در این خصوص از چند کانال ، گفت: این تحقیقات اذعان کرد که این اتفاق در سالهای قبل رخ داده است.
وی ادامه داد: گلایه رئیس جمهور هم مستقیما به من نبود و بحث این بود که رئیس جمهور علاقمند بود که این گونه اقدامات در قالب مبارزه با مفاسد زودتر و سریع تر توسط خود ما صورت می گرفت.
دانش جعفری در خصوص طعم ذهنی خود در مراسم تودیع در هنگام تشویق کارمندان چه بود، گفت: من از آنها تشکر می کردم به خاطر زحماتی که کشیده بودند. احساس می کردم باید از آنها دفاع کنم ، به ویژه سیستم بانکی که در این سال ها تلاش زیادی کرده اند اما قدر این تلاش شاید کمتر دانسته شده باشد.

وبگردی
گفتگوی حسین دهباشی با آیت الله سید کمال حیدری
گفتگوی حسین دهباشی با آیت الله سید کمال حیدری - خشت خام / نوبت چهلم و یکم / گفتگوی حسین دهباشی با آیت الله سید کمال حیدری / پخش اختصاصی از آپارات
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی!
تنش و درگیری شدید در کنگره حزب اعتماد ملی! - کنگره حزب اعتماد ملی با حضور بزرگان اصلاحات مانند عارف، مطهری و حضرتی
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد
دوم خرداد؛ بیست و یک سال بعد - صادق زیباکلام می‌گوید: دوم خرداد به این دلیل نقطه عطف شد که مسئولین نظام بر روی حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری نظر داشتند، ولی مردم به سیدمحمد خاتمی رای دادند. ناطق نوری هفت میلیون و خاتمی ۲۰ میلیون یعنی حدود سه برابر نامزد مسئولین رای آورد. عبدالله ناصری نیز می‌گوید: ما امروز حجت الاسلام ناطق نوری، رقیب جدی ۲۱ سال پیش این گفتمان را در کنار گفتمان اصلاح طلبی می‌دانیم. این یکی از دستاورد‌های جنبش دوم…
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.