یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷ / Sunday, 25 March, 2018

هیجان جنسی در زن و مرد چیست و چه تفاوتی با هم دارد


هیجان جنسی در زن و مرد چیست و چه تفاوتی با هم دارد
ایجاد هیجان جنسی در زن و مرد طبق پژوهش های Masters و Johnson به ۴ بخش تقسیم میشود:
۱) مرحله تحریک
۲) مرحله اوج
۳) مرحله ارضاء
۴) مرحله بازگشت
● مرحله تحریک
فاز تحریک بر اثر تحریک روانی نیز به وجود می آید. مثلا رنگ چشم، مدل مو، کل شکل ظاهــری، بوسه، نوازش و یا دست زدن مستقیم به دستگاه تناسلی، یک صدا، یک حرکت لطیف و رمانتیک تصویری یا جسمی. در آمریکا پژوهشی صورت گرفته که طبق آن ۵۸ درصد از زنان بر اثــر نگاه مرد تحریک میشوند. این رقم برای مردان ۷۲ درصد است. ۱۲ درصد زنان و ۵۴ درصــد مردان بر اثر نگاه کردن به تصـویر لخت جنس مخالف تحریک میشوند. به همین دلیل در تبلیغات از زنان برهنه استفاده میشود.یک چهارم زنان و یک سوم مردان بر اثر دیدن عمل جنسی تحریک میشوند. اما زنان و مردان به یک اندازه بـه وسیله دیدن فیلم و کتاب تحریک میشوند. نتیجه این که عکس العمل زن آهسته، آهستــه است. دیدن یک عکس سکسی، زن را شـوکه میکند تا تحریک. اما کتاب یا فیلـــم او را آهسته، آهستــه تحریک میکند.
همان طور که رویاهای جنسی در مورد مردان منجـر به میل جنسی میشود در مورد زنان نیز میل جنســی ایجاد میکنـد. میل جنسی احتمالا به همان اندازه تحریک فیزیولوژی به سابقه آموزشی شخص وابستگی دارد.میل جنسی متناسب بامیزان ترشح هورمونهای جنسی افزایش می یابد. میل جنسی در جریان دوره عادت ماهانه تغییر میکند و در نزدیکی زمان تخمک گذاری به حداکثــر خود میرسد. این امــر احتمالا ناشـی از زیاد بــودن ترشــح استــروژن در جـریان مرحلــــه قبــل از تخمک گذاری است. تحـریک جنســی موضعــی در اندام های جنسی و مجرای ادرار موجب بـروز احساس های جنسی میشود. این علایم از طریق عصب به نخاع و از آن جا به مغزانتقال می یابد.
وقتی زن از نظر جنسی تحریک میشود، جریان گردش خون درپوست شدت می یابد،قسمت های مشخصی از پوست قرمز میشود، پستان ها بزرگ و نوک آنها برجسته میشوند، غددی که در زیــر لبهای کوچک آلت تناسلی هستنــد موجـب ترشـح مایـع لزجــی به نام «موکوس» در مدخـل واژن میگردند. موکوس عامل اصلی عمل لغزنده سازی در جریان عمل جنسی است. این لغزنده سازی به نوبه خود برای برقراری یک احساس مالش دهنده لذتبخش به جای یک احساس ناراحت کننده که ممکن است براثر یک واژن خشک به وجود آید،ضروری است.یک احساس مالش دهنده بهترین احساس را برای تولید رفلکس های مناسب که منجر به اوج لذت جنسی میشوند، ایجاد میکند. ۱۰ تا ۳۰ ثانیه پس از تحریک، مـاده لزجــی در واژن ترشح میشود و بر اثــر ترشــح ماده لـزج، واژن مرطوب میگردد. به این عمل Lubrication میگویند.دستگاه تناسلی قرمز و واژن بزرگ میشود.
▪ در مرحله تحریک:
انقباض عضلات شدت میگیرد. ماهیچه های دستگاه تناسلی و لگن خاصره بدون اراده منقبض میشوند.
باعث جمع شدن مقدار زیاد خون در لگن خاصره و دستگاه تناسلی میگردد. فشار خون افزایش می یابد، ضربان قلب شدت میگیرد و حرکت تنفسی بالا میرود. در واقع در تحریک جنسی کل بدن دخالت میکند.
● مرحله اوج
تغییرات فوق باقی میماند. اعصاب پاراسمپاتیک، شریان های بافت واژن را گشاد و وریدهای آن را تنگ میکند و موجب تجمع سریع خون میشود به طوری که مدخــل واژن تنگ میگردد. واژن بـر اثــر ازدیاد خون به نصف تقلیل می یابد و به دور پنیس حلقه میزند. این امر به برقراری تحریک جنسـی کافی در مرد کمک میکند و تحریک را افزایش میدهد. کلیتوریس برای ایجاد احساس های جنسی حساسیت دارد. کلیتوریس بزرگ نمیشود بلکه به اطراف استخوان شـرم گاه کشیــده و به عقـب رانـده میشود، به طوری که لمس مستقیم آن مشکل میگردد. این فاز بسته به تحریک روانی و یا فیزیکی میتوان کم و بیش طول بکشد و یا به مرحله بالاتــر که ارضاء جنسی است برسد، یا آرام آرام پایین آمده و پایان یابد.
● مرحله ارضاء
این مرحله در مقایسه با مراحل ۱ و ۲ بسیار کوتاه است و در چند ثانیه انجام میگیرد. در یک ارضاء ساده ۳ تا ۵ و در یک ارضاء شدیدتر ۸ تا ۱۲ انقباض عضلات میتواند انجام گیرد. ارضاء تشکیل شده است از انقباض ریتمیـک عضلانــی خارج واژن در مقابل بافت های وریـدی به دور واژن و بافت های جلویی لب های کوچک.درواقع انقباض موزونی عضلات مختلف بایکدیگرارگاسم رابه وجودمی آورد. به عبارت دیگردرجریان ارگاسم عضلات پرینه زن به طورهماهنگ منقبض میشود.هماهنگی کشش عضلات باعث فشار و جاری شدن خون در رگ ها و باعث ارضاء میشود.
در کتاب پزشکی منتشره در ایران چنین آمده است:«هنگامـی که تحریک جنسی موضعـی به اوج شدت میرسد و بویژه هنگامی که احساس های موضعی به وسیله سیگنال های شرطی ـ روانی مناسب از مغز تقویت میشوند، رفلکس هایی بروز میکننـد که موجب اوج لذت جنسی یا ارگاســم میشوند.»
زنان در تحریک کامل میتوانند چند بار پشت سر هم ارضاء شوند. از طریق مقاربت واژنی این عمل میتواند ۶ بار یا بیشتر باشد. اگر کلیتوریس به صورت مستقیم تحریک شود و زن آن را هدایت کند، در مدت یک ساعت زنان میتوانند تا چند بار ارضاء شوند. تفاوتی بین ارضاء جنسی از طریق واژن و ارضاء از طریق کلیتوریس وجود ندارد. به نظر Masters و Johnson وجود ارضاء جنسی بدون وابستگی به محل تحریک که باعث آن شده باقی میماند.
فروید معتقد بود اگر تحریک کلیتوریس به روی واژن منتقل شود، زن به تکامل زنانگی خود رسیده است. امروز این تئوری ها رد شده است، ما امروز از ارضاء واژنی، ارضاء از طریق کلیتوریس، و یا از طریق رویا صحبت میکنیم. از نظر فیزیولوژی همه این ها به هم شبیه هستند.
● مرحله بازگشت
در مرحله بازگشت، کل تحریک به حالت اولیه برمیگردد. فشار خون، ضربان قلب و تنفس به حالت اولیه برمیگـردد، عضلات دوبـــاره منبسط میشــود. کلیتـــوریس به حالت قبل باز میگــردد. سرعت بازگشت بستگــی به ارضاء شدن دارد. اگر زن ارضـاء شود در عرض چند دقیقه همه چیز به حالت اول برمیگردد. در غیر این صورت خون مدت طولانی در واژن میماند و میتواند احساس نامطبوعـــی ایجاد کند که تا یک ساعت به طول بیانجامد. البته این حالت،به شکلــی که فرد به طورآگاهانــه در ایجاد آن تلاش کند، نیست. کل سیستم دریافت در مرحله بازگشت محدود میشود. زن در برخی دقایق بی حال و بی هوش میشود.
دو دانشمند مذکور در سال ۱۹۶۶ ثابت کردند که جمع شدن خون پس از اوج جنسی در عرض چند دقیقه به حالت اول برمیگردد وگرنه ساعت ها طول میکشد تا به حالت اول برگردد. یک سوم زنان دست به خودارضائی میزنند تا این گرفتگی جنسی را که نتیجه عشق بازی است به حالت اول برگردانند. مرد در مجموع قدری زودتر به ارضاء میرسد. ارضاء جنسی زن طولانی تر از مرد است. زن بلافاصله پس از ارضاء میتواند به یک نقطه اوج دیگر برسد، در حالی که مردان در مجموع پس از سپری شدن مدت زمانی، به تحریک تازه پاسخ میدهند.
توانایی عکس العمل جنسی زن نه به طور کمی و نه کیفی ضعیف تر از مرد نیست. این که زن در رفتار جنسی خجالتی و کم روست به مسئله فیزیولوژی وی برنمیگردد. این نظر که زن در توانایی، حساسیت جنسی پایین تر از مرد دارد، در واقع به پیشداوری جامعه مردسالار برمیگردد.
Masters و Johnson به این نتیجه رسیدند که در مدت حاملگی و پس از زایمان بعد از بهبود زخم ها دلیلی برای عدم روابط جنسی وجود ندارد.
حتی بین ۳ تا ۶ ماهگی بسیاری از زنان خواست تمایل جنسی شان افزایش می یابد و ارضــاء جنسی شدیدتری را تجربه میکننــد. در سه ماه آخــر حاملگی تمایل جنســی کم میشود. اگــر احتمال سقط جنین وجود نداشته باشد،زن تاچندهفته قبل ازوضع حمل هم میتواندروابط جنسی داشته باشد


منبع : پزشکان بدون مرز

مطالب مرتبط

بی‌توجهی به سلامت جنسی، خانواده را به کانونی سست و اجباری تبدیل می‌کند

بی‌توجهی به سلامت جنسی، خانواده را به کانونی سست و اجباری تبدیل می‌کند
برخورداری زوجین از سلامت جنسی نقش قابل توجهی در تحکیم نهاد خانواده دارد از این‌رو بی‌توجهی به ارضای صحیح آن می‌تواند خانواده را به کانونی سست و اجباری تبدیل کند.
«نفیسه حمیدی» جامعه‌شناس و عضو پژوهشکده خانواده‌پژوهی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) با اعلام این مطلب گفت: اهمیت روابط زوجین و سلامت جنسی آنها در کانون خانواده امر مهمی در دین اسلام است اما با اندکی تأمل در منابع روایی می‌توان به این نتیجه رسید که طرح مسائل جنسی به‌صورت گسترده و علنی نیر امری مذموم است.
وی با تأکید بر لزوم توجه مسئولان ذی‌ربط اعم از خانواده و محیط‌های آموزشی در افزایش آگاهی خانواده‌ها نسبت به ضرورت سلامت جنسی افزود: آموزش اخلاق جنسی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه باشد زیرا چه بسیارند دخترانی که به دلیل عرف و سنت غلط هیچ آشنایی با جنس مذکر ندارند پس چگونه توقع داریم که چنین فردی رابطه موفقی با همسر خود داشته باشد؟
یک جامعه‌شناس: ما معتقد به فقه پویا هستیم از این‌رو لازم است در جامعه کنونی مؤلفه‌هایی متناسب با فرهنگ جامعه تدوین شود که ضمن آن همه نهادهای تأثیرگذار با تبعیت از این مفاهیم به آموزش اخلاق جنسی بپردازند
حمیدی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های جامعه ایرانی تصریح کرد: از نظام اجتماعی اینچنینی بیش از این نمی‌توان انتظار داشت مگر اینکه خانواده‌ها به ضرورت آموزش مسائل جنسی و نقش آن در استحکام خانواده پی ببرند.
این دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اظهار کرد: آموزش از جمله مسائلی است که باید در ایجاد یک رابطه جنسی موفق میان زوجین مورد توجه قرار گیرد که به نظر می‌رسد آموزش‌های خوبی هم در این زمینه می‌توان تدوین کرد که شرح این روش‌ها نیازمند تفکر بیشتر و واقع‌بینی است.
این عضو پژوهشکده خانواده‌پژوهی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به واحد درسی «تنظیم خانواده» که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، گفت: مطالب مفید و خوبی در این کتاب درسی گنجانده شده است که متأسفانه این مفاهیم نیز به درستی آموزش داده نمی‌شود زیرا گروه‌های آموزشی نیز همچون سایر اقشار جامعه، درگیر تابوهای موجود در طرح این مسأله هستند.
وی افزود: به همین جهت شاهدیم که این درس نیز از مسیر اصلی خودش خارج شده است و همچون سایر دروس تنها به درد کسب نمره می‌خورد و در نهایت دانشجویان هیچ آموزشی از این درس نمی‌گیرند و این فرصت نیز مغفول می‌ماند.
حمیدی در پاسخ به پرسش ایکنا مبنی بر اینکه آیا می‌توان برای دست‌یابی به این هدف در مقابل عرف اجتماعی مقابله کرد؟ گفت: ما معتقد به فقه پویا هستیم از این‌رو لازم است در جامعه کنونی مؤلفه‌هایی متناسب با فرهنگ جامعه تدوین شود که ضمن آن همه نهادهای تأثیرگذار با تبعیت از این مفاهیم به آموزش اخلاق جنسی بپردازند.
این کارشناس جامعه‌شناسی در ادامه تغییر فرهنگ اجتماعی را اقدام اساسی در راستای تربیت جنسی دانست و تصریح کرد: البته آموزش قبل از ازدواج نیز در افزایش آگاهی زوجین و درک آنها از اهمیت سلامت جنسی در استحکام خانواده تأثیرگذار است.
بهترین مقطع و متولی آموزش مسائل جنسی از دیگر مفاهیم طرح شده در این گفت‌وگو بود که حمیدی در تشریح آن اظهار کرد: ظرافت این مسأله تا حدی است که نمی‌توان نهاد واحد و زمان مشخصی را برای آموزش آن مشخص کرد اما مطمئنم دانشگاه مرکز مناسبی برای تربیت جنسی نیست زیرا همه افراد جامعه به دانشگاه نمی‌روند از همین رو نهادهای عمومی‌تر همچون مقاطع پیش از دانشگاه به‌ویژه دوره دبیرستان برای طرح کلیات مسائل جنسی مناسب است.
این عضو پژوهشکده خانواده دانشگاه بهشتی، راه‌اندازی مراکز خاص برای آموزش و مشاوره مسائل جنسی را از دیگر اقدامات اجرایی در این حوزه قلمداد کرد و افزود: بیشتر افراد در صورت بروز مشکل از طرح آن در محافل عمومی خودداری می‌کنند و در نهایت آن را با یکی از افراد خانواده در میان می‌گذارند اما به نظر من برخورد علمی با این مسأله می‌تواند در زمینه دستیابی به سلامت جنسی راهگشا باشد.
● دخالت دولت در بهداشت جنسی خانواده‌ها
رویکرد دولت در رابطه با مسائل جنسی و شفاف‌سازی آن از عوامل مؤثر در تضمین سلامت جنسی خانواده‌هاست چراکه در جامعه ما هیچ‌کس به اندازه دولت در امر فرهنگ‌سازی تأثیرگذار نیست بنابراین دولت باید تکلیف خود را با این مسأله روشن کند
عمده‌ترین آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی به ارضای صحیح نیاز جنسی پرسش دیگر خبرنگار ایکنا از این جامعه‌شناس بود که در پاسخ به آن گفت: به نظر من رابطه مستقیمی میان لذت جنسی زوجین و استحکام خانواده آنها وجود دارد؛ به این معنی که اگر زن و شوهر نتوانند رابطه جنسی خوبی را در خانواده تجربه کنند هرگز به آرامش دست نمی‌یابند زیرا این نبود رضایت علاوه بر سرخوردگی به بهانه‌جویی منجر می‌شود و در نهایت رابطه زوجین با یکدیگر از طریق طلاق عاطفی و یا یکی از انواع طلاق‌های قانونی قطع می‌شود.
وی با اظهار تأسف از اینکه بیشتر زن و شوهرها از این مشکل خود بی‌خبر هستند و ریشه مشکلات خود را به فقدان تفاهم لازم ربط می‌دهند، تصریح کرد: بی‌توجهی به سلامت جنسی کانون خانواده را به نهادی سست و اجباری تبدیل می‌کند که به محض وقوع کوچک‌ترین مشکل متزلزل می‌شود.
وی با اشاره به افزایش آمار طلاق به دلیل ناتوانی جنسی زوجین، اظهار کرد: نسل پدر و مادرهای ما این اجبار را می‌پذیرفتند چون طلاق در دوره‌های گذشته امر زشتی تلقی می‌شد که خانواده‌ها به سختی با وقوع آن موافقت می‌کردند اما امروزه این قبح وجود ندارد و زوجین با وجود کمترین مشکل طلاق را ساده‌ترین راه‌حل برای رفع آن می‌دانند.
این دانشجوی دکترای روانشناسی معتقد است رویکرد دولت در رابطه با مسائل جنسی و شفاف‌سازی آن از عوامل مؤثر در تضمین سلامت جنسی خانواده‌هاست چراکه در جامعه ما هیچ‌کس به اندازه دولت در امر فرهنگ‌سازی تأثیرگذار نیست بنابراین دولت باید تکلیف خود را با این مسأله روشن کند.
حمیدی در پایان تصریح کرد: تا وقتی که دولت راضی نباشد نمی‌توان آموزشی داد لذا تصمیم دولت در این راستا امر مهمی است که در صورت موافقت با طرح این مفاهیم در سطح گسترده نیز مراکزی همچون نهاد امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مشاوره زنان و خانواده استانداری‌ها، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و دستگاه‌های دیگر می‌توانند عهده‌دار طرح مفاهیم جنسی در مقاطع مختلف تحصیلی و اجتماعی به افراد جامعه باشند.

وبگردی
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری - دریافت کارت هوشمند ملی نیازمند گذراندن مراحلی است که در این گزارش با روند دریافت آن آشنا می شویم.
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی - اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.
    سالاد برنج | طرز تهیه سالاد برنج
    سالاد برنج و طرز تهیه سالاد برنج و طرز تهیه انواع سالاد و طرز تهیه غذاهای متنوع را در آشپزخانه نمناک ببنید.