سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 March, 2018

تبیین ویژگیهای یک بانکدار موفق در مدیریت ارتباط با مشتری


تبیین ویژگیهای یک بانکدار موفق در مدیریت ارتباط با مشتری
با گسترش رقابت در عرصه‌های جهانی و محدودیت منابع، بکارگیری صحیح آن به عنوان یکی از چالش‌های عمده مدیریت مطرح و روابط بین کارکنان و مشتریان به عنوان مهمترین و کمیاب‌ترین منابع سازمان که نقش قابل توجهی در سودآوری آن دارند از اهمیت و توجه روز افزونی برخوردار شد به طوری‌که به عقیده پیتر دراکر تنها مرکز سودده در شرکتها مشتریان هستند.


منبع : بانک رفاه

مطالب مرتبط

چشم‌انداز مثبت خصوصی‌سازی‌ بانک‌ها

چشم‌انداز مثبت خصوصی‌سازی‌ بانک‌ها
از سال ۱۳۸۰ بانک‌های خصوصی وارد عرصه نظام بانکداری ایران شدند.
از آن زمان تاکنون درباره ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی، اختلاف‌نظر چندانی میان صاحب‌نظران وجود ندارد و اکثراً دیدگاه مثبتی نسبت به کارکرد این بانک‌ها و اثرات آن بر نظام بانکی کشور دارند. مدیران بانک‌های خصوصی معتقدند که اگر فعالیت نظام بانکی ایران در ۵۰ سال گذشته بررسی شود، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی که بانک‌های خصوصی طی‌چند سال گذشته در نظام بانکی ایران گذاشته‌اند، ملاحظه نخواهد شد.
فارغ از شاخص‌های اقتصادی عملکرد بانک‌های خصوصی، آنچه مشتریان از آن به نیکی یاد می‌کنند، زنده شدن مسئله احترام به مشتری از سوی این بانک‌ها در نظام بانکی کشور است. بی‌گمان بهبود رفتار بانک‌های دولتی با مشتریان نیز ناشی از تأثیرگذاری بانک‌های خصوصی در این زمینه بوده است.اتفاق مثبت دیگر، شفافیت اطلاعات است.
در واقع، با حضور بانک‌های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار‌ مردم قرار گرفت. تحول دیگری که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم‌های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک بود که با حضور بانک‌های خصوصی سرعت گرفت. در این زمینه، پایانه‌های فروش الکترونیکی (POS) قابل اشاره است که ابتدا این بانک‌های خصوصی بودند که اقدام به توسعه زیربناهای آن کردند و سپس بانک‌های دولتی حضور همه‌جانبه در این عرصه را مورد توجه قرار دادند.جداول و نمودارهای ذیل همگی نشان‌دهنده عملکرد مثبت بانک‌های خصوصی در ۷ سال گذشته است.
بنابراین، شکی نیست که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه بانکی و واگذاری چندین بانک بزرگ دولتی به بخش خصوصی، نویدبخش آینده مناسبی برای نظام بانکی کشورمان و همچنین مردم است.براساس بند «ج» سیاست‌های اصل ۴۴ که در دوازدهم تیرماه ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، ۸۰ درصد سهام بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات باید به بخش خصوصی واگذار شو‌د. با توجه به عملکرد بسیار مثبت بانک‌های خصوصی در ارائه خدمات به شهروندان، انتظار می‌رود با خصوصی شدن بانک‌های بزرگ دولتی همچون ملت ،تجارت و صادرات، رقابت در این عرصه به افزایش رضایت مردم از شبکه بانکی کشور بینجامد.
‌● اعطای تسهیلات
بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات طی ۹ماهه سال ۸۶ با رشد ۴۰ درصدی نسبت به پایان سال ۸۵، بالاترین درصد رشد را در شبکه بانکی کشور به‌خود اختصاص دادند که این امر باعث شد‌ سهم بانک‌های خصوصی از کل شبکه بانکی حدود ۶/۱ درصد افزایش یابد.
بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی نیز به‌ترتیب ۲۳ و ۱۱ درصد نسبت به مانده پایان سال قبل در اعطای تسهیلات رشد داشتند اما در مجموع سهم بانک‌های دولتی ۶/۱ درصد کاهش یافت.
بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی طی ۹ ماهه سال ۸۶ در اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن، به‌ترتیب از رشدی معادل ۱۷، ۲۷ و ۱۵ درصد برخوردار بوده‌اند.
بانک‌های خصوصی با رشد ۳۸۰ درصدی در اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، تسهیلات اعطایی به این بخش را از ۲۱۴ میلیارد ریال در پایان سال ۸۵ به ۰۲۷/ ۱ میلیارد ریال در پایان آذر ۸۶ رساندند و سهم این بانک‌ها معادل ۴/۰ درصد در کل شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات افزایش یافت. بانک‌های تجاری و تخصصی نیز به‌ترتیب از رشدی معادل ۲۶ و ۹ درصد برخوردار بودند.
بالاترین درصد رشد نسبت به پایان سال ۸۵ در اعطای تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان به بانک‌های خصوصی (با ۵۹ درصد رشد) اختصاص داشت و به‌دنبال آن بانک‌های تخصصی با ۷ درصد رشد قرار گرفتند. طی ۹ ماهه سال ۸۶ بانک‌های تجاری ۲/۱ درصد از سهم خود از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان را در کل شبکه بانکی کشور از دست دادند، در حالی که سهم بانک‌های خصوصی ۶/۴ درصد نسبت به پایان سال ۸۵ افزایش داشت.
بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش صادرات رشد چشم‌گیری معادل ۵۰۶/۱ درصد داشتند در حالی که بانک‌های تجاری و تخصصی رشدی معادل ۲۱ و ۴۴ درصد داشتند. با این حال سهم بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به این بخش در کل شبکه بانکی کشور ۷/۱ درصد است.
● اعطای تسهیلات به بخش تولید
بانک‌های خصوصی همزمان با افزایش ۳۳ درصدی اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی در ۹ماهه سال ۸۶ نسبت به پایان سال ۸۵، سهم خود را نیز از کل شبکه بانکی کشور به میزان ۵/۱ درصد افزایش دادند. گرچه بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی به‌ترتیب با افزایش ۱۷ و ۱۰ درصدی مواجه بوده‌اند ولی در مجموع کاهش سهمی‌معادل ۵/۱ درصد داشته‌اند.
● رشد سپرده ها
در پایان آذرماه سال ۸۶ بیشترین رشد سپرده‌ها در کل شبکه بانکی کشور متعلق به بانک‌های خصوصی با ۴۶ درصد بود. رشد کمتر بانک‌های دولتی باعث شد که این بانک‌ها ۱/۳ درصد از سهم خود را در کل شبکه بانکی کشور از دست بدهند، در نتیجه بانک‌های خصوصی توانسته‌اند به همین مقدار سهم خود را در کل شبکه بانکی کشور بهبود بخشند.
● اعطای تسهیلات به بخش خصوصی
در پایان آذر سال ۸۶ بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ترتیب از رشد ۲۳ و ۱۲ درصدی در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برخوردار بودند، اما رشد بانک‌های خصوصی، جالب توجه‌تر بود. این بانک‌ها با توجه به رشد ۴۱ درصدی اعطای وام به بخش خصوصی توانستند سهم ۱۳/۱‌ درصدی خود از کل شبکه بانکی در اعطای وام به بخش خصوصی در پایان سال ۸۵ را به ۱۵ درصد در پایان آذر ۸۶ ارتقا دهند.
● اهداف خصوصی‌سازی در نظام بانکی کشور
ـ شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور
ـ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
ـ توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی
ـ آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند
ـ توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص
ـ توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی
ـ جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی
● گسترش بانک‌های خصوصی
▪ تعداد شعب
تعداد شعب بانک‌های دولتی در پایان آذر ماه سال ۸۶ نسبت به پایان سال قبل رشدی ‌نشان نمی‌داد، در مقابل تعداد شعب بانک‌های خصوصی با ۱۲۳ شعبه افزایش، ۲۷ درصد رشد‌نسبت به پایان سال قبل داشت که این افزایش ۷/۰درصد سهم این بانک‌ها را در کل شبکه بانکی کشور افزایش داد.
▪ تعداد کارکنان
تعداد کارکنان بانک‌های تجاری در پایان آذر ماه سال ۸۶ نسبت به پایان سال قبل رشد اندکی را نشان می‌دهد، در مقابل تعداد کارکنان بانک‌های خصوصی با ۶۴۹/۱ نفر افزایش، ۲۴ درصد رشد را نسبت به پایان سال قبل به همراه داشته است.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
اسنک با نان ترتیلا
برای هر اسنک ⅓ فنجان از پنیر خرد شده را یک طرف نان ترتیلا می ریزیم.