یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018

بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ بخش ۳


بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ بخش ۳
● تحلیل چشم‌انداز ملی و جهانی :
هم اکنون جمعیت جهان بالغ بر ۵/۶ میلیارد نفر اعلام می‌گردد و پیش‌بینی می‌شود در اواسط قرن حاضر به حدود دو برابر برسد و این به منزله دشواری در تامین غذا و امنیت آن در آینده است و این مسئله بزرگترین دغدغه کشورها در جهان خواهد بود.
براساس آماری که در اجلاس جهانی غذا اعلام شد حدود ۸۴۰ میلیون نفر در سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۰۰ در کشورهای درحال توسعه دچار گرسنگی و کمبود انرژی هستند ۹۶ درصد از این افراد از کمبودهای مزمن رنج می‌برند و حدود ۲۵۰ میلیون کودک دچار کمبود ویتامینA و بالغ بر ۸۰۰ میلیون نفر دچار کمبود ید می‌باشند و ۲ میلیارد نفر نیز دچار کم‌خونی و فقر آهن هستند.
براساس جدیدترین آمار فائو این تعداد گرسنگان در سال ۲۰۰۷ به حدود ۹۲۳ میلیون نفر اعلام شده است، افزایش قیمت مواد غذایی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۷ به بیش از ۵۲ درصد رسیده است. این مسایل موجب شده تا بر شدت مشکل افزوده و تاثیری معکوس در رسیدن به اهداف توسعه هزاره و حل معضل گرسنگی داشته است و بدین جهت دستیابی به اهداف آن دور از دسترس می‌نماید، پیشنهاد فائو برای خروج از این بحران کمک به کشاورزان خرد در افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر و در دسترس قرار دادن غذا برای افراد آسیب‌پذیر است. طبق برآورد فائو کشورها برای حل این معضل سالانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار برای تضمین امنیت غذایی و احیای سیستم کشاورزی نیاز دارند.
در ایران نیز وجود ناامنی غذایی در مناطق مختلف با توزیع متفاوت از نظر ماهیت و دلایل ایجاد کننده وجود دارد. سوءتغذیه و شیوع کوتاه قدی ناشی از مشکلات تغذیه‌ای در مناطق روستایی استان‌های محروم تا حدود ۲۱ درصد، نسبت کودکان مبتلا به کم‌خونی تا حدود ۶/۶۱ درصد، و کمبود روی تا حدود ۸/۵۰ درصد، در کشور گزارش شده است.
شناخت مناطقی که مشکلات زیادتری دارند نیازمند اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای گروه‌ها و جمعیت‌های خاص از طریق مشارکت کلیه بخش‌ها می‌باشد و اولویت‌هایی نیز بر این اساس می‌بایست
طراحی و به اجرا درآیند و این مسئله به وجود اطلاعات در قالب یک سیستم اطلاعاتی مناسب و قابل دسترس نیاز دارد تا تصمیمات اتخاذ شده بر آن اساس و با توجه به تحلیل‌های چند بخشی صورت پذیرد و طراحی و برنامه‌ریزی هدفمند امکان‌پذیر گردد.
از جمله مهم‌ترین اهداف سیاسی کلان کشورمان درخصوص برخورداری جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و عدالت می‌باشد که در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه کشور و سیاست‌های کلی برنامه پنجم سازندگی، مطمح نظر قرار گرفته است. همچنین باید یادآور شد که اولین هدف برنامه توسعه هزاره سوم با عنوان ریشه‌کنی فقر و گرسنگی می‌باشد . در این ارتباط بررسی وضعیت ناامنی غذایی و ابعاد بین بخشی این ناامنی و امنیت غذایی حائز اهمیت است که بیشتر به آن پرداخته می‌شود.
● وضعیت ناامنی غذایی:
ناامنی غذایی یکی از عمده‌ترین مشکل و به عنوان یک معضل حساس جهانی، در قرن ۲۱ می‌باشد. پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی، اقتصادی و اجتماعی این مشکل عظیم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دامنگیر تمامی کشورهای جهان است. گرسنگی و بیماری از عواقب ناامنی غذایی در کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت نیز جمعیت به تدریج از توانایی‌های خود محروم شده و نمی‌توانند نقشی را در آموزش، تولید و اقتصاد داشته باشند.
با وجودی که سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ ایام امید بخش به لحاظ افزایش توجه جهانیان به مقوله بسیار مهم کاهش گرسنگی به شمار می‌رفتند، ولی جهان همچنان با گسترش این پدیده مواجه است. بویژه این که نرخ گرسنگی پنهان در جهان به دلیل کمبود ریزمغذی‌ها به مقوله نگران‌کننده‌ای مبدل شده است. با وجود اقدامات انجام گرفته، کاهش گرسنگی در جهان در یک دهه گذشته پیشرفت اندکی داشته است.
کشورهای در حال توسعه طی یک دهه، تنها موفق به کاهش یک درصد از جمعیت مبتلا به سوءتغذیه خود شدند که این کاهش مجدداً در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت، کارشناسان معتقدند کمبود ریزمغذی‌ها، یکی از عوامل اصلی کم وزنی مفرط کودکان است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات بهداشتی جهان را تشکیل می‌دهد، زیرا کمبود ویتامینA و کم‌خونی ناشی از کمبود آهن و روی، احتمال مرگ زودهنگام کودکان و مادران، کاهش بهره هوشی کودکان و تنزل قابل توجه کیفیت زندگی، بهره‌وری و رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش داده است.
براساس بررسی‌های انجام شده در ۲۰ درصد خانوارهای کشور فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد و ۱۵ درصد کودکان کشور دچار سوءتغذیه هستند. سوءتغذیه (به صورت کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی ) در کودکان زیر ۶ سال و کمبود ریزمغذی‌ها مانند آهن، روی، ید و ... در افراد جامعه، علی‌رغم بهبود در سال‌های اخیر همچنان به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح‌اند.
● ابعاد بین بخشی ناامنی غذایی :
ناامنی غذایی یک رویداد پیچیده‌ای است که قابل استناد به طیفی از عوامل است که در اهمیت آنان در بین مناطق کشورها و گروه‌های اجتماعی و در طول زمان تفاوت وجود دارد. این عوامل نشان‌دهندة چهار حوزه آسیب‌پذیری می‌باشند:
▪ عوامل اجتماعی – اقتصادی و سیاسی
▪ عملکرد اقتصاد غذا
▪ فعالیت‌های مراقبتی
▪ بهداشت و سلامت
دستیابی به امنیت غذایی و موفقیت، استراتژی‌های حذف ناامنی غذایی نیازمند تلاش در بخش‌های مختلف کشاورزی، بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی، محیط‌زیست و ... است. بخش‌های مختلف باید مهار ت‌ها و فعالیت‌های هماهنگی را در جهت طراحی و اجرای اقدامات بین بخشی به کار بندند.
با توجه به آنچه که ذکر شد ایمنی غذایی به دلیل اهمیت آن در سلامت مردم مورد توجه جدی می‌باشد. سیستم‌های کنترل غذا سازماندهی مناسبی ندارد، حداقل نیاز برای سیستم مناسب تامین موارد به شرح ذیل است :
▪ ساختارهای مناسب و صحیح
▪ استراتژی ملی کنترل غذا
▪ قانون‌گذاری غذا و چارچوب نظارتی
▪ خدمات غذا، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات کنترل غذا
▪ سیستم‌های تضمینی ایمنی و کیفیت غذا
به طورکلی افراد آسیب‌پذیر با دو نوع خطر مواجه هستند که امنیت غذایی آنان را به مخاطره می‌اندازد:
۱) خطر حوادث ناخوشایند اما گذرا (خشکسالی، کاهش ارزش پول، مرگ در اثر سوءتغذیه)
۲) خطر ساختاری که از تغییر کند شرایط و اوضاع (بیکاری ساختاری، کاهش کیفیت خاک، افت آب و ...) ایجاد می‌شود.
مجموعه عوامل بیرونی که از اوضاع و شرایط اقتصادی، فیزیکی، سیاسی و اجتماعی حاصل می‌شوند و عوامل درونی که از عادات و باورهای اجتماعی و پویایی درون خانوار شکل می‌گیرند می‌توانند توانایی مقابله این‌گونه افراد را تضعیف کنند.
علل گرسنگی و سوءتغذیه به طورکلی عبارتند از عدم دسترسی به غذای کافی و سالم، عدم توجه کافی به نیازهای غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش سریع جمعیت، خشکسالی و ... که ابعاد مسئله را عظیم‌تر می‌کند. بسیاری از عوامل به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد کم‌غذایی، گرسنگی و سوءتغذیه موثرند. در زمینه چند بعدی بودن مشکل غذا و تغذیه و لزوم انجام اقدام‌هایی همه جانبه برای حل یا کاهش آن اتفاق نظر وجود دارد.
در سال ۱۹۹۲ ، کنفرانس بین المللی تغذیه در رم با هدف یافتن را ه‌هایی برای حل مشکل تغذیه در جهان برگزار شده و امنیت غذایی به صورت یک نظریه روشن در این کنفرانس مطرح گردید و امنیت غذایی خانوار به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم در برخورد با سوءتغذیه و گرسنگی در جهان در دهه ۹۰ و آغاز قرن بیست‌ویکم مورد تاکید و تصویب قرار گرفت. برگزاری اجلاس سران غذا در سال ۱۹۹۶ در رم با هدف کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال ۲۰۱۵ و تصویب ۷ هدف عمده در راستای دسترسی به این مهم از دیگر اقدامات ارزنده در این رابطه است.
دست‌یابی به این هدف، بدون اطلاع صحیح و شناسایی مبتلایان به سوءتغذیه و یا جمعیت‌های ناامن غذایی میسر نخواهد بود. شناسایی توزیع مکانی مبتلایان به ناامنی غذایی و گروه‌های آسیب‌پذیر جهت پایش، ارزیابی وضعیت آنان و طراحی سیاست‌های مداخلاتی ضروری است. به همین دلیل در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ کشورها متعهد به تهیه سیستم اطلاعاتی ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری در سطح ملی گردیدند.
کشورهایی که برنامه عمل اجلاس جهانی غذا را امضا کردند تعهدات ذیل را نسبت به اطلاعات برعهده گرفتند:
▪ توسعه (برمبنای همکاری بین دولت‌ها و اعضاء جامعه مدنی ) سیستم‌های تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری.
▪ ترغیب بنگاه‌های ملل متحد و دیگر سازمان‌ها در توسعه و استفاده جهانی از سیستم تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری.
دراین تعهدنامه چنین آمده است «دولت‌ها ضمن همکاری فعالان جامعه مدنی، باید به توسعه و به هنگام کردن دوره‌ای سیستم تهیه نقشه و اطلاعات ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری در سطح ملی بپردازند، مناطق و جمعیت‌هایی را که در سطح محلی، مبتلا و یا درمعرض گرسنگی و سوءتغذیه هستند نشان دهند و عواملی را که بر ناامنی غذایی تاثیر می‌گذارند شناسایی کنند». برای ایجاد سیستم امنیتی چند توصیه شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف) انسجام اطلاعاتی:
انسجام اطلاعات در حوزه‌های مختلف که توسط سیستم‌های اطلاعاتی و خدمات آماری تولید می شوند، این اطلاعات عبارتند از : پیش‌بینی محصولات، پایش اهداف توسعه، اطلاعات بازار و ارزیابی‌های تغذیه‌ای
ب) مکانیسم هماهنگی آسان:
با ایجاد کمیته ملی و گروه‌های کاری چند ضابطه‌ای و واحد فنی که مدیریت انسجام داده‌ها را به عهده بگیرد می‌توان بین استفاده کنندگان اطلاعات و تولیدکنندگان اطلاعات رابطه منطقی دو سویه ایجاد کرد.
ج) بهبود روش‌ها و ابزارها:
روش‌ها و ابزارها در جهت دسترسی به اطلاعاتی به کار گرفته می‌شوند. که باید در دو جهت ساماندهی شوند:
۱) کمک به ظرفیت‌سازی شامل: آموزش هماهنگ‌کننده ملی و تقویت سیستم‌های اطلاعاتی موجود و ارتباط بین آنها
۲) بررسی وضعیت روش‌های فنی شامل : ابزار برای تولید اطلاعاتی که برای فعالیت‌های هدایتی مناسب هستند و همچنین ابزار برای مدیریت پایگاه داده‌های مکان مرجع
د) ارتباط سیاست‌گذاری و اجرا:
در جهت عملی شدن سیاست‌ها و برنامه‌ها ضمن پایش و ارزیابی و برنامه‌ریزی و تعیین مشکل و تحلیل آنها و تحلیل راه‌حل‌ها، بهترین آنها انتخاب می‌شوند. سیاستگذاری می‌بایست بر مبنای اطلاعات با مشخصات زیر صورت پذیرد:
▪ تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر
▪ هدف‌گیری نیازهای خاص سیاست‌گذاران
▪ فراهم بودن اطلاعات در سطح ملی و زیرملی
▪ به هنگام بودن اطلاعات
▪ در دسترس بودن اطلاعات به شکل قابل استفاده


منبع : خبرگزاری ایسنا

مطالب مرتبط

اقتصاد و تغذیه

اقتصاد و تغذیه
سال به سال درصدی بر قیمت مواد غذایی افزوده می‌شود اما همین درصدها هم موجب ناراحتی مردم می‌شوند. آنها در مواجه با این موضوع می‌‌گویند: <مگر درآمد ما چقدر بالاتر رفته كه این همه بر قیمت مواد غذایی افزوده می‌شود. اگر به این شكل پیش برود دیگر نمی‌توانیم بسیاری از مواد غذایی ضروری را هم بخریم.>
● عمده‌ترین مشكلات
در جامعه امروزی، هر بار سخن از سوءتغذیه می‌شود، همه افراد سیه‌ روز و بیچاره‌ای را تصور می‌كنند كه بر اثر قحطی و یا حوادث طبیعی و جنگ به‌صورت وحشتناكی لاغر بوده و دائما به بیماری‌های رنگارنگی مبتلا می‌شوند. در حالی كه گروه بزرگی از مردم جامعه ما بر اثر سوءتغذیه سلولی و پنهانی، نه تنها هر روز قوای جسمی‌شان تحلیل می‌رود بلكه قوای ذهنی‌شان نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این معضل ناشی از عدم تعادل در مصرف مواد غذایی چه از بعد عدم تامین انرژی، پروتئین و انواع ریزمغذی‌ها و چه از بعد بیش‌خواری و بدخواری است.
جالب است بدانید كه نتایج مطالعات متخصصان كشور در سال ۱۳۸۲ نشان داده است كه به‌طور متوسط ۱۷/۷۱ درصد افراد در مناطق روستایی و /۲۸‌۱۴ درصد در مناطق شهری با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و با توجه به این نتیجه می‌‌توان گفت كه در مناطق شهری افراد در تامین انرژی مورد نیاز بدن در وضعیت بهتری در مقایسه با مناطق روستایی قرار دارند اما در این گروه نیز بیشتر از كربوهیدرات‌ها استفاده شده است به‌طوری كه مصرف پروتئین‌ها در مقادیر روزانه با كمبود مواجه است.
حتما از خود می‌پرسید كه ناامنی غذایی چه معنایی دارد؟ در جواب این پرسش ابتدا باید امنیت غذایی را تعریف كنیم. این مفهوم یعنی توانایی و قدرت دسترسی خانواده‌ها به مواد غذایی تا از این طریق بتوانند نیاز روزانه‌شان به تمامی مواد مغذی فراهم كنند كه در صورت قرارگرفتن در معرض خطر و تهدید، نا امنی غذایی شكل می‌گیرد.
باورهای غلط، عادت به ریزه‌خواری و ناخنك‌زدن، زیاده‌روی در خوردن تنقلات پركالری و از همه مهم‌تر گریزان‌شدن نسل جوان از سفره خانواده یا عدم رغبت به غذاهای سنتی و تلفیق و گرایش به رژیم‌های وارداتی غربی و غذاهای آسان و در دسترس كه سرشار از چربی و نشاسته هستند، از بزرگ‌ترین عوامل بروز این مشكلات به حساب می‌آیند كه نه تنها نیازی از بدن ما را برطرف نمی‌سازند بلكه بر مشكلات نیز می‌افزایند كه هم تهیه آنها هزینه‌های فراوانی را به خانواده تحمیل می‌كند و هم بیماری‌های ناشی از مصرف مداومشان، هزینه‌های سنگینی را بر دوش خانواده قرار می‌دهد.
● تاثیر آموزش بر تغذیه
حتما از خود می‌پرسید كه چگونه می‌توان از این هزینه‌ها كاست؟ باید بگوییم كه یكی از بهترین راه‌ها افزایش سطح آگاهی است كه می‌توان به كمك رسانه‌های گروهی گام‌های مهمی را در این زمینه برداشت.
جالب است بدانید كه براساس آمار سازمان خواروبار وكشاورزی سازمان ملل متحد، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ تعداد ۲/۷ میلیون نفر كه معادل ۴ درصد از كل جمعیت ایران را تشكیل می‌دادند، دارای سوء‌تغذیه بودند، علی‌رغم آنكه به‌طور متوسط در شبانه‌روز هر ایرانی در این سال‌ها ۳۰۹۰ كیلو كالری مصرف كرده است.
حتی نتایج بررسی‌ها نشان داده است، به رغم مصرف بالای غذا در ایران، به‌لحاظ پایین بودن فرهنگ غذا و تغذیه هنوز تعداد قابل توجهی از مردم ایران از فقر و محرومیت رنج می‌برند كه اصلا نظام یارانه‌‌ای مناسب‌ترین راه برای دسترسی اقتصادی مردم به غذا و اصلاح فرهنگ عمومی، مناسب‌ترین راه برای سلامت تغذیه‌ای اعلام شده است.
اما متاسفانه متخصصان تغذیه، هر روز با اثرات زیانبار پخش تبلیغات مواد غذایی ناسالم روبه‌رو هستند. به‌طوری كه این موضوع می‌تواند زمینه‌هایی برای گسترش اطلاعات غلطی كه با اصول تغذیه سالم مغایرت دارند را فراهم آورد.
یكی دیگر از معضلات پیش رو، واردات داروهای لاغری و یا چاق‌كننده است كه بدون هیچ نظارتی به‌صورت قاچاق وارد شده و عرضه می‌شوند و مشكلات فراوانی را برای كلیه مصرف‌كنندگان كه برای درمان چاقی و یا لاغری‌شان دیگر تاب تحمل ندارند، فراهم می‌آورد. از این رو، برای بهبود این اوضاع و افزایش فرهنگ‌سازی غذا و تغذیه همكاری و همدلی همه مورد نیاز است.
● رابطه اقتصاد و تغذیه
به اعتقاد متخصصان، اقتصاد و تغذیه هركدام، دو روی یك سكه بوده و اثرات فراوانی را بر هم دارند. برای بهبود وضعیت اقتصادی یك جامعه به نیروی انسانی سالم، مبتكر و خلاق نیاز است كه این نیروی سالم. نیاز خود را با تغذیه مناسب تامین خواهند كرد.
فزونی جمعیت به‌عنوان یك عامل تاثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی افراد جامعه حتی بر سلامت‌آنها موثر بوده و در هر جامعه‌ای برای افزایش سلامت جسمی و روحی افراد، تغذیه نیز به‌عنوان یك عامل موثر قلمداد می‌شود كه توجه به این دو موضوع از ملزومات است زیرا همین كم‌توجهی‌ها، سوءتغذیه و عدم تعادل در دریافت مواد مغذی را به همراه می‌آورد كه خود موجب كم‌كاری و تنبلی در افراد شده و با گذشت زمان رشد می‌كند و نهایتا ركود اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از این روست كه افت درآمد و عدم توانایی افراد در كاریابی و اشتغال نیز منجر به افت كیفیت تغذیه و افزایش سطح بیكاری شده و امكان ابتلا به بیماری‌های گوناگون را فراهم می‌سازد و این سیكل معیوب ادامه یافته و مشكل را بزرگ و بزرگ‌تر می‌كند.
● هزینه كمتر، تغذیه بهتر
گرچه برای دستیابی به تغذیه مناسب، درآمد از فاكتورهای بسیار مهم است و هرگونه افت اقتصادی خانواده‌ها، اولین اثر خود را بر كیفیت سبد غذایی‌شان می‌گذارد ولی باید به‌خاطر داشت كه رفع فقر و عدم توانایی اقتصادی لازم هست ولی به تنهایی كافی نیست.
در حال حاضر در قشر مرفه و پردرآمد جامعه نیز هر روز بر تعداد افرادی كه از سوءتغذیه رنج می‌برند، افزوده‌ می‌شود. این سوءتغذیه ناشی از رفاه، بسیار گسترده‌تر و پرخطرتر از سوءتغذیه در اقشار كم‌درآمد است.
اما راه حل اصلی، افزایش آگاهی خصوصا در میان خانم‌های جامعه است زیرا بانوان در حكم دروازه سلامتی در تهیه و تامین نیازهای سلولی اعضای خانواده به مواد مغذی، نقش غیرقابل انكاری را به‌عهده دارند.
خانم‌ها هر روز با تهیه و تامین سبد نیاز تغذیه‌ای خانواده و انتقال آن به سفره و توزیع بین اعضای خانواده مسوِولیت بزرگی را به‌عهده دارند. آنها می‌توانند با افزایش آگاهی خود در زمینه خرید، تهیه و نگهداری مواد غذایی، نه تنها مشكلات تغذیه‌ای خانواده را حل كنند بلكه اقتصاد خانواده را نیز بهبود ببخشند و راه‌های مصرف مبالغ بالا و غیرواجب را در این زمینه شناسایی و برطرف كنند. به‌طور مثال، انتخاب بهترین ماده غذایی و در عین حال ارزان قیمت‌ترین آنها و تلفیق مواد غذایی ارزان‌قیمت و با ارزش نسبی تغذیه‌ای می‌تواند تا حدودی كمك‌كننده باشد و با كمترین هزینه بهترین اقدام در جهت رفع نیازهای سلولی انجام شود.‌

وبگردی
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند