شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018

بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ بخش ۳


بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ بخش ۳
● تحلیل چشم‌انداز ملی و جهانی :
هم اکنون جمعیت جهان بالغ بر ۵/۶ میلیارد نفر اعلام می‌گردد و پیش‌بینی می‌شود در اواسط قرن حاضر به حدود دو برابر برسد و این به منزله دشواری در تامین غذا و امنیت آن در آینده است و این مسئله بزرگترین دغدغه کشورها در جهان خواهد بود.
براساس آماری که در اجلاس جهانی غذا اعلام شد حدود ۸۴۰ میلیون نفر در سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۰۰ در کشورهای درحال توسعه دچار گرسنگی و کمبود انرژی هستند ۹۶ درصد از این افراد از کمبودهای مزمن رنج می‌برند و حدود ۲۵۰ میلیون کودک دچار کمبود ویتامینA و بالغ بر ۸۰۰ میلیون نفر دچار کمبود ید می‌باشند و ۲ میلیارد نفر نیز دچار کم‌خونی و فقر آهن هستند.
براساس جدیدترین آمار فائو این تعداد گرسنگان در سال ۲۰۰۷ به حدود ۹۲۳ میلیون نفر اعلام شده است، افزایش قیمت مواد غذایی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۷ به بیش از ۵۲ درصد رسیده است. این مسایل موجب شده تا بر شدت مشکل افزوده و تاثیری معکوس در رسیدن به اهداف توسعه هزاره و حل معضل گرسنگی داشته است و بدین جهت دستیابی به اهداف آن دور از دسترس می‌نماید، پیشنهاد فائو برای خروج از این بحران کمک به کشاورزان خرد در افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر و در دسترس قرار دادن غذا برای افراد آسیب‌پذیر است. طبق برآورد فائو کشورها برای حل این معضل سالانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار برای تضمین امنیت غذایی و احیای سیستم کشاورزی نیاز دارند.
در ایران نیز وجود ناامنی غذایی در مناطق مختلف با توزیع متفاوت از نظر ماهیت و دلایل ایجاد کننده وجود دارد. سوءتغذیه و شیوع کوتاه قدی ناشی از مشکلات تغذیه‌ای در مناطق روستایی استان‌های محروم تا حدود ۲۱ درصد، نسبت کودکان مبتلا به کم‌خونی تا حدود ۶/۶۱ درصد، و کمبود روی تا حدود ۸/۵۰ درصد، در کشور گزارش شده است.
شناخت مناطقی که مشکلات زیادتری دارند نیازمند اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای گروه‌ها و جمعیت‌های خاص از طریق مشارکت کلیه بخش‌ها می‌باشد و اولویت‌هایی نیز بر این اساس می‌بایست
طراحی و به اجرا درآیند و این مسئله به وجود اطلاعات در قالب یک سیستم اطلاعاتی مناسب و قابل دسترس نیاز دارد تا تصمیمات اتخاذ شده بر آن اساس و با توجه به تحلیل‌های چند بخشی صورت پذیرد و طراحی و برنامه‌ریزی هدفمند امکان‌پذیر گردد.
از جمله مهم‌ترین اهداف سیاسی کلان کشورمان درخصوص برخورداری جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و عدالت می‌باشد که در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه کشور و سیاست‌های کلی برنامه پنجم سازندگی، مطمح نظر قرار گرفته است. همچنین باید یادآور شد که اولین هدف برنامه توسعه هزاره سوم با عنوان ریشه‌کنی فقر و گرسنگی می‌باشد . در این ارتباط بررسی وضعیت ناامنی غذایی و ابعاد بین بخشی این ناامنی و امنیت غذایی حائز اهمیت است که بیشتر به آن پرداخته می‌شود.
● وضعیت ناامنی غذایی:
ناامنی غذایی یکی از عمده‌ترین مشکل و به عنوان یک معضل حساس جهانی، در قرن ۲۱ می‌باشد. پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی، اقتصادی و اجتماعی این مشکل عظیم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دامنگیر تمامی کشورهای جهان است. گرسنگی و بیماری از عواقب ناامنی غذایی در کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت نیز جمعیت به تدریج از توانایی‌های خود محروم شده و نمی‌توانند نقشی را در آموزش، تولید و اقتصاد داشته باشند.
با وجودی که سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ ایام امید بخش به لحاظ افزایش توجه جهانیان به مقوله بسیار مهم کاهش گرسنگی به شمار می‌رفتند، ولی جهان همچنان با گسترش این پدیده مواجه است. بویژه این که نرخ گرسنگی پنهان در جهان به دلیل کمبود ریزمغذی‌ها به مقوله نگران‌کننده‌ای مبدل شده است. با وجود اقدامات انجام گرفته، کاهش گرسنگی در جهان در یک دهه گذشته پیشرفت اندکی داشته است.
کشورهای در حال توسعه طی یک دهه، تنها موفق به کاهش یک درصد از جمعیت مبتلا به سوءتغذیه خود شدند که این کاهش مجدداً در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت، کارشناسان معتقدند کمبود ریزمغذی‌ها، یکی از عوامل اصلی کم وزنی مفرط کودکان است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات بهداشتی جهان را تشکیل می‌دهد، زیرا کمبود ویتامینA و کم‌خونی ناشی از کمبود آهن و روی، احتمال مرگ زودهنگام کودکان و مادران، کاهش بهره هوشی کودکان و تنزل قابل توجه کیفیت زندگی، بهره‌وری و رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش داده است.
براساس بررسی‌های انجام شده در ۲۰ درصد خانوارهای کشور فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد و ۱۵ درصد کودکان کشور دچار سوءتغذیه هستند. سوءتغذیه (به صورت کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی ) در کودکان زیر ۶ سال و کمبود ریزمغذی‌ها مانند آهن، روی، ید و ... در افراد جامعه، علی‌رغم بهبود در سال‌های اخیر همچنان به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح‌اند.
● ابعاد بین بخشی ناامنی غذایی :
ناامنی غذایی یک رویداد پیچیده‌ای است که قابل استناد به طیفی از عوامل است که در اهمیت آنان در بین مناطق کشورها و گروه‌های اجتماعی و در طول زمان تفاوت وجود دارد. این عوامل نشان‌دهندة چهار حوزه آسیب‌پذیری می‌باشند:
▪ عوامل اجتماعی – اقتصادی و سیاسی
▪ عملکرد اقتصاد غذا
▪ فعالیت‌های مراقبتی
▪ بهداشت و سلامت
دستیابی به امنیت غذایی و موفقیت، استراتژی‌های حذف ناامنی غذایی نیازمند تلاش در بخش‌های مختلف کشاورزی، بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی، محیط‌زیست و ... است. بخش‌های مختلف باید مهار ت‌ها و فعالیت‌های هماهنگی را در جهت طراحی و اجرای اقدامات بین بخشی به کار بندند.
با توجه به آنچه که ذکر شد ایمنی غذایی به دلیل اهمیت آن در سلامت مردم مورد توجه جدی می‌باشد. سیستم‌های کنترل غذا سازماندهی مناسبی ندارد، حداقل نیاز برای سیستم مناسب تامین موارد به شرح ذیل است :
▪ ساختارهای مناسب و صحیح
▪ استراتژی ملی کنترل غذا
▪ قانون‌گذاری غذا و چارچوب نظارتی
▪ خدمات غذا، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات کنترل غذا
▪ سیستم‌های تضمینی ایمنی و کیفیت غذا
به طورکلی افراد آسیب‌پذیر با دو نوع خطر مواجه هستند که امنیت غذایی آنان را به مخاطره می‌اندازد:
۱) خطر حوادث ناخوشایند اما گذرا (خشکسالی، کاهش ارزش پول، مرگ در اثر سوءتغذیه)
۲) خطر ساختاری که از تغییر کند شرایط و اوضاع (بیکاری ساختاری، کاهش کیفیت خاک، افت آب و ...) ایجاد می‌شود.
مجموعه عوامل بیرونی که از اوضاع و شرایط اقتصادی، فیزیکی، سیاسی و اجتماعی حاصل می‌شوند و عوامل درونی که از عادات و باورهای اجتماعی و پویایی درون خانوار شکل می‌گیرند می‌توانند توانایی مقابله این‌گونه افراد را تضعیف کنند.
علل گرسنگی و سوءتغذیه به طورکلی عبارتند از عدم دسترسی به غذای کافی و سالم، عدم توجه کافی به نیازهای غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش سریع جمعیت، خشکسالی و ... که ابعاد مسئله را عظیم‌تر می‌کند. بسیاری از عوامل به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد کم‌غذایی، گرسنگی و سوءتغذیه موثرند. در زمینه چند بعدی بودن مشکل غذا و تغذیه و لزوم انجام اقدام‌هایی همه جانبه برای حل یا کاهش آن اتفاق نظر وجود دارد.
در سال ۱۹۹۲ ، کنفرانس بین المللی تغذیه در رم با هدف یافتن را ه‌هایی برای حل مشکل تغذیه در جهان برگزار شده و امنیت غذایی به صورت یک نظریه روشن در این کنفرانس مطرح گردید و امنیت غذایی خانوار به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم در برخورد با سوءتغذیه و گرسنگی در جهان در دهه ۹۰ و آغاز قرن بیست‌ویکم مورد تاکید و تصویب قرار گرفت. برگزاری اجلاس سران غذا در سال ۱۹۹۶ در رم با هدف کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال ۲۰۱۵ و تصویب ۷ هدف عمده در راستای دسترسی به این مهم از دیگر اقدامات ارزنده در این رابطه است.
دست‌یابی به این هدف، بدون اطلاع صحیح و شناسایی مبتلایان به سوءتغذیه و یا جمعیت‌های ناامن غذایی میسر نخواهد بود. شناسایی توزیع مکانی مبتلایان به ناامنی غذایی و گروه‌های آسیب‌پذیر جهت پایش، ارزیابی وضعیت آنان و طراحی سیاست‌های مداخلاتی ضروری است. به همین دلیل در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ کشورها متعهد به تهیه سیستم اطلاعاتی ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری در سطح ملی گردیدند.
کشورهایی که برنامه عمل اجلاس جهانی غذا را امضا کردند تعهدات ذیل را نسبت به اطلاعات برعهده گرفتند:
▪ توسعه (برمبنای همکاری بین دولت‌ها و اعضاء جامعه مدنی ) سیستم‌های تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری.
▪ ترغیب بنگاه‌های ملل متحد و دیگر سازمان‌ها در توسعه و استفاده جهانی از سیستم تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری.
دراین تعهدنامه چنین آمده است «دولت‌ها ضمن همکاری فعالان جامعه مدنی، باید به توسعه و به هنگام کردن دوره‌ای سیستم تهیه نقشه و اطلاعات ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری در سطح ملی بپردازند، مناطق و جمعیت‌هایی را که در سطح محلی، مبتلا و یا درمعرض گرسنگی و سوءتغذیه هستند نشان دهند و عواملی را که بر ناامنی غذایی تاثیر می‌گذارند شناسایی کنند». برای ایجاد سیستم امنیتی چند توصیه شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف) انسجام اطلاعاتی:
انسجام اطلاعات در حوزه‌های مختلف که توسط سیستم‌های اطلاعاتی و خدمات آماری تولید می شوند، این اطلاعات عبارتند از : پیش‌بینی محصولات، پایش اهداف توسعه، اطلاعات بازار و ارزیابی‌های تغذیه‌ای
ب) مکانیسم هماهنگی آسان:
با ایجاد کمیته ملی و گروه‌های کاری چند ضابطه‌ای و واحد فنی که مدیریت انسجام داده‌ها را به عهده بگیرد می‌توان بین استفاده کنندگان اطلاعات و تولیدکنندگان اطلاعات رابطه منطقی دو سویه ایجاد کرد.
ج) بهبود روش‌ها و ابزارها:
روش‌ها و ابزارها در جهت دسترسی به اطلاعاتی به کار گرفته می‌شوند. که باید در دو جهت ساماندهی شوند:
۱) کمک به ظرفیت‌سازی شامل: آموزش هماهنگ‌کننده ملی و تقویت سیستم‌های اطلاعاتی موجود و ارتباط بین آنها
۲) بررسی وضعیت روش‌های فنی شامل : ابزار برای تولید اطلاعاتی که برای فعالیت‌های هدایتی مناسب هستند و همچنین ابزار برای مدیریت پایگاه داده‌های مکان مرجع
د) ارتباط سیاست‌گذاری و اجرا:
در جهت عملی شدن سیاست‌ها و برنامه‌ها ضمن پایش و ارزیابی و برنامه‌ریزی و تعیین مشکل و تحلیل آنها و تحلیل راه‌حل‌ها، بهترین آنها انتخاب می‌شوند. سیاستگذاری می‌بایست بر مبنای اطلاعات با مشخصات زیر صورت پذیرد:
▪ تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر
▪ هدف‌گیری نیازهای خاص سیاست‌گذاران
▪ فراهم بودن اطلاعات در سطح ملی و زیرملی
▪ به هنگام بودن اطلاعات
▪ در دسترس بودن اطلاعات به شکل قابل استفاده


منبع : خبرگزاری ایسنا

مطالب مرتبط

ساندویچ درآمد عمومی بدون نوشابه

ساندویچ درآمد عمومی بدون نوشابه
به موجب قانون(۱)، از اول سال ۸۶ به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل ۱۰ درصد و به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی ۱۵ درصد افزوده شد. با این افزایش تولید‌کنندگان و واردکنندگان نوشابه حسب مورد مکلف شدند مبالغ وصولی ناشی از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی واریز کنند. به همین دلیل در قسمت سوم بودجه کل کشور ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ برای تمرکز و تجمیع این وجوه به مبلغ ۸۴ میلیون تومان پیش‌بینی شد(۲.) قانونگذار روی این درآمد برای مصارف خاص حساب باز کرد. بدین نحو که تا ۶۰ درصد درآمد حاصل، تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از محل ردیف ۵۰۳۹۴۶ قسمت چهارم در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا به منظور پیشگیری، آموزش، غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت هزینه شود. اما در عمل هیچ هزینه‌ای از محل این ردیف هزینه‌ای بابت آنچه که مقنن مقرر کرده بود انجام نشد. چرا؟! پاسخ روشن است .
برای اینکه از آن درآمد ۸۴ میلیارد تومانی، فقط ۶ درصد (۳) تحقق پیدا کرده و ۹۴ درصد ردیف درآمدی پیش‌بینی شده محقق نگردیده است. چه کسی پاسخگوی این عدم تحقق است؟ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که متولی خرج بوده؟ یا وزارت صنایع که متولی کارخانجات تولیدی نوشابه است؟ یا وزارت بازرگانی که متولی قیمت‌گذاری محصولات تولیدی است؟ یا شرکت‌های تولید کننده نوشابه که مخاطب مستقیم مقنن در بند (ق) تبصره ۱۴ قانون بودجه بودند؟ کدام‌یک؟ آنچه که واقع است این است که شرکت‌های تولید کننده قیمت نوشابه را ۱۰ درصد و شرکت‌های وارد کننده نوشابه، قیمت نوشابه وارداتی را ۱۵ درصد افزایش داده‌اند و وجه آن را از مردم وصول کرده‌اند ولی وجه دریافتی را به خزانه‌داری کل واریز نکرده‌اند. این مقال با توجه به مراتب زیر کندوکاوی است در این موضوع تا پاسخی برپرسش‌های فوق در نهایت امر بیابد.
۱) در صنعت نوشابه‌سازی کشور ۱۵۴ شرکت تولیدی فعالند.(۴)
۲) ظرفیت تولید نوشابه در کشور بیش از ۴ میلیارد لیتر است.
۳) استان تهران با ۲۳ واحد تولیدی و استان ایلام با یک واحد، بیشترین و کمترین واحدهای تولیدی نوشابه‌سازی را در ۳۰ استان کشور دارا هستند.
۴) بیش از ۱۷ هزار نفر در این صنعت شاغل بوده و سرمایه‌گذاری اولیه در این صنعت بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان است.
۵) اگر حداقل تولید نوشابه را در کشور ۴/۵ میلیارد لیتر حساب کنیم، با یک حساب سرانگشتی می‌توان درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۲۳ را در ۱۵۴ شرکت خصوصی نوشابه‌سازی به شرح ذیر تقویم کرد:
تقویم درآمد قابل وصول ۱۰ درصد از فروش نوشابه تولیدی
میلیارد بطر نوشابه خانواده / ۳=۱/۵ث‌ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میلیارد تومان حداقل بهای فروش / ۱/۹۵۰= ۶/۵۰۰ x ۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰/
میلیارد تومان عوارض ۱۰ درصدی / ۱۹۵= ۱۰x %۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱/
محاسبات فوق بیانگر آن است که حداقل ۱۹۵ میلیارد تومان از درآمد عمومی کشور که باید در خزانه‌داری‌ کل متمرکز باشد به دلیل عدم وصول و ایصال ، در حساب نقدینگی ۱۵۴ شرکت خصوصی رسوب کرده و فی‌الواقع به این میزان در وجوه عمومی دولت تصرف غیرقانونی صورت گرفته است که برابر قوانین و مقررات وصف مجرمانه برآن مترتب است.
اگر فرض کنیم تناژ واردات نوشابه ۵۰ درصد تناژ تولید داخلی آن باشد، ۱۵ درصد درآمد عمومی دولت از قبل آن به تقویم زیر خواهد بود:
تقویم درآمد قابل وصول ۱۰ درصد از فروش نوشابه وارداتی
میلیارد بطر نوشابه وارداتی / ۱/۵= ۵۰x%۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
میلیارد تومان حداقل بهای فروش / ۹۷۵ = ۶/۵۰۰ x ۱/۵
میلیارد تومان عوارض ۱۵ درصدی / ۱۴۶= ۱۵x%۹۷۵
مجموع ارقام نهایی دو جدول فوق بیانگر آن است که حداقل مبلغ ۳۴۱ میلیارد تومان شرکت‌های تولیدی نوشابه‌سازی و شرکت‌های وارد کننده نوشابه در سال ۸۴ برقیمت نوشابه وفق بند(ق) تبصره ۱۴ قانون بودجه افزوده‌اند و مبلغ آن را از مصرف کننده دریافت کرده‌اند ولی به موجب همین بند قانونی از تادیه این وجه به خزانه کشور امتناع ورزیده‌ اند و در طی سال ۸۶ بازرسان قانونی تمامی این ۱۵۴ شرکت خصوصی نظاره‌گر این تصرف غیرقانونی وجوه دولتی در این شرکت‌های خصوصی بوده‌اند و این رویکرد مجرمانه منتهی به محرومیت خزانه کشور را به رعایت ماده ۱۵۱ قانون تجارت به مراجع قضائی اعلام نکرده‌اند.
به عبارت دیگر این ناظرین مالی عطای درمان همه بیماران بی‌بضاعت دیابتی و قلبی عروقی را به لقای جمال منفعت صاحبان سهام در شرکت‌های خصوصی نوشابه‌ساز و واردکنندگان نوشابه بخشیده‌اند. عملکرد آنچه که باید انجام می‌شد با آنچه که انجام گردیده در تفریغ زیر نشان داده شده است.
تفریغ بند (ق) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶کل کشور
مبالغ به میلیارد تومان
تفریغ فوق به مخاطب می‌گوید تنها اندکی بیش از یک درصد آنچه که طبق قانون باید وصول می‌شد به حیطه وصول درآمده است . نتیجه دیگر از تفریغ فوق آنکه مخاطب باید بداند اگر قرار است مملکت بدون اتکا به درآمد نفت اداره شود درآمد جایگزین باید از این مقوله‌ها باشد و اگر قرار باشد که همین مبالغ جایگزین هم به هر دلیل به حیطه وصول و ا یصال در نیاید، باید فاتحه بودجه عمومی دولت را خواند. مفاد تفریغ فوق نشان می‌دهد که عملکرد بازرسان قانونی در گستره ۱۵۴ شرکت خصوصی در حد نازل یک درصدی بوده و سکوت آنها در برابر تصرف غیرقانونی ۳۴۱ میلیارد تومان درآمد عمومی بلوکه شده دردرآمد شرکت‌های خصوصی به مثابه کوبیده شدن ماده ۱۵۱ قانون تجارت به تاق نسیان ناظرین مالی در کشور است. در کنار همه چالش‌های پیش روی وصول و ایصال چنین درآمد قابل وصولی توجیه و تاویل غیرقابل باور پاسداران بیت‌المال شنیدنی است . بدین نحو که اگر پرسیده شود با وجود ابزار قانونی در اختیار، چرا با متصرفین در وجوه، برخورد قانونی نمی‌شود، با چنین پاسخی مواجه خواهیم شد که دیوان محاسبات نمی‌تواند بخش خصوصی را رسیدگی کند!!!
در رد این توجیه و تاویل همین بس که بدانیم مسئله رسیدگی به عملکرد مالی بخش خصوصی نیست تا بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی موضوعیت یابد، بلکه مسئله رهگیری و رصد کردن درآمد عمومی کشور است که در بخش خصوصی یا بخش عمومی بلوکه گردیده است و در این مقوله تفریغ درآمد عمومی کشور منصرف از اینکه در بخش دولتی و یا بخش خصوصی تصرف غیرقانونی شده باشد همان‌قدر در حوزه دولتی و غیردولتی بداهت دارد که تخمیس مال در حوزه شرع.


کلمات در حال جستجو
فریناز خسروانی , نظر واقعی , اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران , آژنس بین المللی انژی هسنه ای , نمایشگاه گروهی عکس «تهران» , معاون سیااسی استاندار , بسته شدن راه زاهدان , محمدسعید بهمن پور , اپلیکیشن های موبایل , زندگی اجتماعی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
ترک تیرانداز من کز پیش لشکر می‌رود , گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم , سرمایه و حسابداری در هتل , انسداد شریان بازیلار , آنچه بر من در غم آن نامسلمان می‌رود , روش‌های تشخیص آزمایشگاهی دوپینگ خون , جدول قطر دایره خیس شده برای آب‌پاش‌های تفنگی بزرگ با زاویه جت خروجی ۲۴ درجه و نازل‌های نوع Tapered در شرایطی که باد وجود نداشته باشد , جدول فشارهای توصیه شده برای آب‌پاش‌های مختلف , تپه‌ جعفرآباد , ریاست جمهوری ,

برخی منابع مهم خبری
caffecinema.com کافه سینما , aparat.com آپارات , zoomit.ir زومیت , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , farspage.com ویژه‌نامه , fardanews.com فردا نیوز , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , ghanoondaily.ir روزنامه قانون ,

وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی