پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018

بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ بخش ۳


بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ بخش ۳
● تحلیل چشم‌انداز ملی و جهانی :
هم اکنون جمعیت جهان بالغ بر ۵/۶ میلیارد نفر اعلام می‌گردد و پیش‌بینی می‌شود در اواسط قرن حاضر به حدود دو برابر برسد و این به منزله دشواری در تامین غذا و امنیت آن در آینده است و این مسئله بزرگترین دغدغه کشورها در جهان خواهد بود.
براساس آماری که در اجلاس جهانی غذا اعلام شد حدود ۸۴۰ میلیون نفر در سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۰۰ در کشورهای درحال توسعه دچار گرسنگی و کمبود انرژی هستند ۹۶ درصد از این افراد از کمبودهای مزمن رنج می‌برند و حدود ۲۵۰ میلیون کودک دچار کمبود ویتامینA و بالغ بر ۸۰۰ میلیون نفر دچار کمبود ید می‌باشند و ۲ میلیارد نفر نیز دچار کم‌خونی و فقر آهن هستند.
براساس جدیدترین آمار فائو این تعداد گرسنگان در سال ۲۰۰۷ به حدود ۹۲۳ میلیون نفر اعلام شده است، افزایش قیمت مواد غذایی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۷ به بیش از ۵۲ درصد رسیده است. این مسایل موجب شده تا بر شدت مشکل افزوده و تاثیری معکوس در رسیدن به اهداف توسعه هزاره و حل معضل گرسنگی داشته است و بدین جهت دستیابی به اهداف آن دور از دسترس می‌نماید، پیشنهاد فائو برای خروج از این بحران کمک به کشاورزان خرد در افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر و در دسترس قرار دادن غذا برای افراد آسیب‌پذیر است. طبق برآورد فائو کشورها برای حل این معضل سالانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار برای تضمین امنیت غذایی و احیای سیستم کشاورزی نیاز دارند.
در ایران نیز وجود ناامنی غذایی در مناطق مختلف با توزیع متفاوت از نظر ماهیت و دلایل ایجاد کننده وجود دارد. سوءتغذیه و شیوع کوتاه قدی ناشی از مشکلات تغذیه‌ای در مناطق روستایی استان‌های محروم تا حدود ۲۱ درصد، نسبت کودکان مبتلا به کم‌خونی تا حدود ۶/۶۱ درصد، و کمبود روی تا حدود ۸/۵۰ درصد، در کشور گزارش شده است.
شناخت مناطقی که مشکلات زیادتری دارند نیازمند اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای گروه‌ها و جمعیت‌های خاص از طریق مشارکت کلیه بخش‌ها می‌باشد و اولویت‌هایی نیز بر این اساس می‌بایست
طراحی و به اجرا درآیند و این مسئله به وجود اطلاعات در قالب یک سیستم اطلاعاتی مناسب و قابل دسترس نیاز دارد تا تصمیمات اتخاذ شده بر آن اساس و با توجه به تحلیل‌های چند بخشی صورت پذیرد و طراحی و برنامه‌ریزی هدفمند امکان‌پذیر گردد.
از جمله مهم‌ترین اهداف سیاسی کلان کشورمان درخصوص برخورداری جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و عدالت می‌باشد که در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه کشور و سیاست‌های کلی برنامه پنجم سازندگی، مطمح نظر قرار گرفته است. همچنین باید یادآور شد که اولین هدف برنامه توسعه هزاره سوم با عنوان ریشه‌کنی فقر و گرسنگی می‌باشد . در این ارتباط بررسی وضعیت ناامنی غذایی و ابعاد بین بخشی این ناامنی و امنیت غذایی حائز اهمیت است که بیشتر به آن پرداخته می‌شود.
● وضعیت ناامنی غذایی:
ناامنی غذایی یکی از عمده‌ترین مشکل و به عنوان یک معضل حساس جهانی، در قرن ۲۱ می‌باشد. پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی، اقتصادی و اجتماعی این مشکل عظیم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دامنگیر تمامی کشورهای جهان است. گرسنگی و بیماری از عواقب ناامنی غذایی در کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت نیز جمعیت به تدریج از توانایی‌های خود محروم شده و نمی‌توانند نقشی را در آموزش، تولید و اقتصاد داشته باشند.
با وجودی که سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ ایام امید بخش به لحاظ افزایش توجه جهانیان به مقوله بسیار مهم کاهش گرسنگی به شمار می‌رفتند، ولی جهان همچنان با گسترش این پدیده مواجه است. بویژه این که نرخ گرسنگی پنهان در جهان به دلیل کمبود ریزمغذی‌ها به مقوله نگران‌کننده‌ای مبدل شده است. با وجود اقدامات انجام گرفته، کاهش گرسنگی در جهان در یک دهه گذشته پیشرفت اندکی داشته است.
کشورهای در حال توسعه طی یک دهه، تنها موفق به کاهش یک درصد از جمعیت مبتلا به سوءتغذیه خود شدند که این کاهش مجدداً در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت، کارشناسان معتقدند کمبود ریزمغذی‌ها، یکی از عوامل اصلی کم وزنی مفرط کودکان است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات بهداشتی جهان را تشکیل می‌دهد، زیرا کمبود ویتامینA و کم‌خونی ناشی از کمبود آهن و روی، احتمال مرگ زودهنگام کودکان و مادران، کاهش بهره هوشی کودکان و تنزل قابل توجه کیفیت زندگی، بهره‌وری و رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش داده است.
براساس بررسی‌های انجام شده در ۲۰ درصد خانوارهای کشور فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد و ۱۵ درصد کودکان کشور دچار سوءتغذیه هستند. سوءتغذیه (به صورت کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی ) در کودکان زیر ۶ سال و کمبود ریزمغذی‌ها مانند آهن، روی، ید و ... در افراد جامعه، علی‌رغم بهبود در سال‌های اخیر همچنان به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح‌اند.
● ابعاد بین بخشی ناامنی غذایی :
ناامنی غذایی یک رویداد پیچیده‌ای است که قابل استناد به طیفی از عوامل است که در اهمیت آنان در بین مناطق کشورها و گروه‌های اجتماعی و در طول زمان تفاوت وجود دارد. این عوامل نشان‌دهندة چهار حوزه آسیب‌پذیری می‌باشند:
▪ عوامل اجتماعی – اقتصادی و سیاسی
▪ عملکرد اقتصاد غذا
▪ فعالیت‌های مراقبتی
▪ بهداشت و سلامت
دستیابی به امنیت غذایی و موفقیت، استراتژی‌های حذف ناامنی غذایی نیازمند تلاش در بخش‌های مختلف کشاورزی، بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی، محیط‌زیست و ... است. بخش‌های مختلف باید مهار ت‌ها و فعالیت‌های هماهنگی را در جهت طراحی و اجرای اقدامات بین بخشی به کار بندند.
با توجه به آنچه که ذکر شد ایمنی غذایی به دلیل اهمیت آن در سلامت مردم مورد توجه جدی می‌باشد. سیستم‌های کنترل غذا سازماندهی مناسبی ندارد، حداقل نیاز برای سیستم مناسب تامین موارد به شرح ذیل است :
▪ ساختارهای مناسب و صحیح
▪ استراتژی ملی کنترل غذا
▪ قانون‌گذاری غذا و چارچوب نظارتی
▪ خدمات غذا، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات کنترل غذا
▪ سیستم‌های تضمینی ایمنی و کیفیت غذا
به طورکلی افراد آسیب‌پذیر با دو نوع خطر مواجه هستند که امنیت غذایی آنان را به مخاطره می‌اندازد:
۱) خطر حوادث ناخوشایند اما گذرا (خشکسالی، کاهش ارزش پول، مرگ در اثر سوءتغذیه)
۲) خطر ساختاری که از تغییر کند شرایط و اوضاع (بیکاری ساختاری، کاهش کیفیت خاک، افت آب و ...) ایجاد می‌شود.
مجموعه عوامل بیرونی که از اوضاع و شرایط اقتصادی، فیزیکی، سیاسی و اجتماعی حاصل می‌شوند و عوامل درونی که از عادات و باورهای اجتماعی و پویایی درون خانوار شکل می‌گیرند می‌توانند توانایی مقابله این‌گونه افراد را تضعیف کنند.
علل گرسنگی و سوءتغذیه به طورکلی عبارتند از عدم دسترسی به غذای کافی و سالم، عدم توجه کافی به نیازهای غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش سریع جمعیت، خشکسالی و ... که ابعاد مسئله را عظیم‌تر می‌کند. بسیاری از عوامل به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد کم‌غذایی، گرسنگی و سوءتغذیه موثرند. در زمینه چند بعدی بودن مشکل غذا و تغذیه و لزوم انجام اقدام‌هایی همه جانبه برای حل یا کاهش آن اتفاق نظر وجود دارد.
در سال ۱۹۹۲ ، کنفرانس بین المللی تغذیه در رم با هدف یافتن را ه‌هایی برای حل مشکل تغذیه در جهان برگزار شده و امنیت غذایی به صورت یک نظریه روشن در این کنفرانس مطرح گردید و امنیت غذایی خانوار به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم در برخورد با سوءتغذیه و گرسنگی در جهان در دهه ۹۰ و آغاز قرن بیست‌ویکم مورد تاکید و تصویب قرار گرفت. برگزاری اجلاس سران غذا در سال ۱۹۹۶ در رم با هدف کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال ۲۰۱۵ و تصویب ۷ هدف عمده در راستای دسترسی به این مهم از دیگر اقدامات ارزنده در این رابطه است.
دست‌یابی به این هدف، بدون اطلاع صحیح و شناسایی مبتلایان به سوءتغذیه و یا جمعیت‌های ناامن غذایی میسر نخواهد بود. شناسایی توزیع مکانی مبتلایان به ناامنی غذایی و گروه‌های آسیب‌پذیر جهت پایش، ارزیابی وضعیت آنان و طراحی سیاست‌های مداخلاتی ضروری است. به همین دلیل در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ کشورها متعهد به تهیه سیستم اطلاعاتی ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری در سطح ملی گردیدند.
کشورهایی که برنامه عمل اجلاس جهانی غذا را امضا کردند تعهدات ذیل را نسبت به اطلاعات برعهده گرفتند:
▪ توسعه (برمبنای همکاری بین دولت‌ها و اعضاء جامعه مدنی ) سیستم‌های تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری.
▪ ترغیب بنگاه‌های ملل متحد و دیگر سازمان‌ها در توسعه و استفاده جهانی از سیستم تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری.
دراین تعهدنامه چنین آمده است «دولت‌ها ضمن همکاری فعالان جامعه مدنی، باید به توسعه و به هنگام کردن دوره‌ای سیستم تهیه نقشه و اطلاعات ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری در سطح ملی بپردازند، مناطق و جمعیت‌هایی را که در سطح محلی، مبتلا و یا درمعرض گرسنگی و سوءتغذیه هستند نشان دهند و عواملی را که بر ناامنی غذایی تاثیر می‌گذارند شناسایی کنند». برای ایجاد سیستم امنیتی چند توصیه شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف) انسجام اطلاعاتی:
انسجام اطلاعات در حوزه‌های مختلف که توسط سیستم‌های اطلاعاتی و خدمات آماری تولید می شوند، این اطلاعات عبارتند از : پیش‌بینی محصولات، پایش اهداف توسعه، اطلاعات بازار و ارزیابی‌های تغذیه‌ای
ب) مکانیسم هماهنگی آسان:
با ایجاد کمیته ملی و گروه‌های کاری چند ضابطه‌ای و واحد فنی که مدیریت انسجام داده‌ها را به عهده بگیرد می‌توان بین استفاده کنندگان اطلاعات و تولیدکنندگان اطلاعات رابطه منطقی دو سویه ایجاد کرد.
ج) بهبود روش‌ها و ابزارها:
روش‌ها و ابزارها در جهت دسترسی به اطلاعاتی به کار گرفته می‌شوند. که باید در دو جهت ساماندهی شوند:
۱) کمک به ظرفیت‌سازی شامل: آموزش هماهنگ‌کننده ملی و تقویت سیستم‌های اطلاعاتی موجود و ارتباط بین آنها
۲) بررسی وضعیت روش‌های فنی شامل : ابزار برای تولید اطلاعاتی که برای فعالیت‌های هدایتی مناسب هستند و همچنین ابزار برای مدیریت پایگاه داده‌های مکان مرجع
د) ارتباط سیاست‌گذاری و اجرا:
در جهت عملی شدن سیاست‌ها و برنامه‌ها ضمن پایش و ارزیابی و برنامه‌ریزی و تعیین مشکل و تحلیل آنها و تحلیل راه‌حل‌ها، بهترین آنها انتخاب می‌شوند. سیاستگذاری می‌بایست بر مبنای اطلاعات با مشخصات زیر صورت پذیرد:
▪ تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر
▪ هدف‌گیری نیازهای خاص سیاست‌گذاران
▪ فراهم بودن اطلاعات در سطح ملی و زیرملی
▪ به هنگام بودن اطلاعات
▪ در دسترس بودن اطلاعات به شکل قابل استفاده


منبع : خبرگزاری ایسنا

مطالب مرتبط

ارزش اقتصادی خودکفایی مواد غذایی

ارزش اقتصادی خودکفایی مواد غذایی
در دو سال گذشته جرقه اصلی افزایش قیمت با شروع خشکسالی در نیمکره جنوبی زده شد و پس از آن به نیمکره شمالی به ویژه اروپا سرایت کرد. عوامل دیگری که نقش اساسی در تشدید افزایش قیمت داشتند عبارتند از:
۱) پایین بودن سطح ذخایر جهانی مواد غذایی بخصوص غلات به ویژه در کشورهای در حال توسعه.
۲) افزایش تقاضا برای سوخت های با منشأ گیاهی از طرف آمریکا و برخی کشورهای پیشرفته.
۳) افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حمل و نقل.
۴) افزایش مصرف مواد پروتئینی و لبنی به دلیل رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین. بنابراین برخلاف رأی رئیس بانک جهانی و آمریکا عامل افزایش قیمت و افزایش مصرف جهانی نیست بلکه عوامل فوق و برخی عوامل دیگر دخالت دارند.پیش بینی وضعیت بازار در آینده در سه حالت امکان پذیر است:
۱) اگر پدیده خشکسالی ادامه یابد این روند تشدید خواهد شد.
۲) اگر پدیده خشکسالی فروکش نماید این روند با توجه به چسبندگی نسبی قیمت های محصولات کشاورزی با وقفه فروکش می کند. ولی بعید است به وضعیت قبلی خود برگردد.
۳) اگر وضعیت آب و هوایی بلافاصله در شرایط مطلوبی قرار گیرد می توان انتظار داشت به وضعیت قبلی برگردد. همه چیز به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. ولی آنچه که مسلم است تکانه های اقتصادی هزینه انرژی، رکود اقتصادی و اشتغال سرمایه های خفته در امر دلالی بازار مواد غذایی و تغییر کاربری اراضی در جهت تولید سوخت با منشأ گیاهی در آمریکا و نقش کشورهای صاحب ذخایر غلات عمده در بازار مثل آمریکا و اروپا و صادر کننده های دیگر بخصوص انتظاراتی که راجع به تداوم خشکسالی شکل گرفته، بعید است که اجازه بدهند وضعیت قبلی تکرار شود. هر چند بنا به اظهارات فائو در ماه گذشته تغییری فزاینده در سطح قیمت غلات و مواد غذایی در بازار جهانی مشاهده نگردید. ولی فعلاً در این مقطع زمانی نمی توان پیش بینی خوشبینانه ای نمود. آنچه که از این حوادث می باید برای کشورهای در حال توسعه بویژه کشور ما عبرت آمیز باشد اهمیت دادن به مسئله راهبردی خودکفایی و خود اتکایی در تولید غذای مورد نیاز و ایجاد حاشیه امنیت غذایی محکمی در مقابل آسیب های جدی بازار غیر قابل اعتماد جهانی است. بیش از سه دهه است که برخی اندیشمندان اقتصاد کشاورزی راجع به لزوم عدم اعتماد به ماندگاری ترکیب فعلی صادر کنندگان و واردکنندگان غلات در سطح جهانی هشدار داده اند. بدین ترتیب که نمی توان انتظار داشت که در آینده صادر کنندگان فعلی همچنان توان یا انگیزه ای برای صادرات داشته باشند. حوادث طبیعی و غیر طبیعی اخیر در سطح دنیا این پیش بینی را اثبات نمود.اکنون یکی از عوامل مهم گرانی غلات و مواد غذایی در بازار کاهش تولید در کشور های اصلی صادر کننده است. ولی از همه مهمتر تقویت انگیزه حفظ امنیت غذایی و در پیش گرفتن برنامه حمایت از اقشار آسیب پذیر برای کاهش اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر این اقشار جمعیت است.
بویژه با وقوع حوادث سیل، توفان و خشکسالی در آسیای جنوب شرقی این انگیزه در کشور های این منطقه بطور قطع بیش از پیش تقویت خواهد شد. بنابراین پر واضح است که این تکانه به سراسر بازار تسری پیدا خواهد کرد. زیرا قانون ظروف مرتبطه در بازار امری فوق العاده عادی است. تجربه اخیر بازار انرژی و مواد غذایی این نظریه را کاملاً تأیید می کند. با توجه به این شرایط جا دارد امر خود کفایی در محصولات غذایی از طرف کلیه دست اندرکاران وبهره برداران، حتی اشخاصی که بطور غیر مستقیم در صنایع پیشین و پسین بخش کشاورزی مسئولیت و دخالتی دارند، جدی تر گرفته شود. خوشبختانه این عزم در مسئولین بخش و دولت خدمتگزار، پر تلاش و مردمی کنونی جدی است.به رغم سنگینی بار ارزی واردات و یا سنگینی وجدانی پذیرش دراز کردن دست خود پیش بیگانگان برای تأمین یک کالای ساده، با این حال فرض این که در آینده نیز براحتی نیاز خود به مواد غذایی را در بازار می توان تأمین نمود، فرض غلطی است. حضرت امام خمینی (سلام ا.‎/‎/ علیه) در این خصوص فرموده اند: «تا کی ما بنشینیم و نان ما را دیگران بدهند.» رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا.‎/ العظمی خامنه ای نیز بارها بر لزوم خودکفایی تأکید کرده و مرتباً این اهداف را دنبال می کنند. وقوع خشکسالی هرچند در ظاهر یک بلا و مصیبت تلقی می شود ولی در باطن امتحان الهی برای آزمون آحاد مردم و تحریک خیل اندیشه ها برای آمادگی در برابر و مقابله با مشکلات است. در علم اقتصاد در شرایطی که کارفرما از یک طرف دچار محدودیت بودجه است و از طرف دیگر نیازهای فراوانی دارد باید کوشش نماید برنامه تولید خود را به گونه ای تنظیم کند تا ابتدا نیاز های ضروری خود را به ترتیب اولویت تعیین و سپس در حداکثر ممکن با بکار گیری منابع محدود خود تولید کند. تردیدی نیست که کم آبی در کشور ما پدیده عادی است. با توجه به این محدودیت باید نیازهای اساسی غذایی در صدر اولویت تولید قرار گیرند. در شرایط کشور اتخاذ راهبرد صحیح تولید امری ضروری تر از خود افزایش تولید است.
بطور مثال اتخاذ سیاست توسعه کشت محصولات غیر استراتژیک چون گل های شاخه بریده معلوم نیست چه جایگاهی در این راهبرد دارد که در دهه گذشته در دولت های گذشته دنبال شده است.
باید توجه نمود که در شرایط کشوری چون جمهوری اسلامی که مورد هجمه همه جانبه قدرت های طاغوت قرار گرفته اصل صیانت مسلمین و مصونیت در برابر تعرض دشمن یک راهبرد بدیهی است. نباید طعمه های گول زننده ای چون بازار های پوشالی و از خانه عنکبوت سست تر گل های زینتی ما را دچار توهم نماید. زیرا در مواقع بحران کافی است که امثال هلندی ها و بقیه، واردات این محصول را قطع کنند. خواهیم دید که هرآنچه در این خصوص سرمایه گذاری شده هدر خواهد رفت.
زیرا این کالا تنها یک کالای تفننی، زینتی و لوکس است و با قطع مصرف آن خطری متوجه مصرف کننده اصلی نمی شود و بازرگان نیز براحتی می تواند برنامه تجاری خود را متوجه کالاهای مهم و مطرح بازار نماید. بویژه این که تولید و صادرات این محصول نیازمند سرمایه گذاری زیادی در احداث گلخانه،سامانه مخصوص آبیاری، نگهداری، حمل ویژه، هزینه های دستمزد نیروی انسانی ویژه و از همه مهمتر استفاده از هواپیما برای صادرات است. صنعتی که به دلیل تحریم بسیار آسیب پذیر است.
از ترکیب سبد هزینه های تولید و صادرات این محصول، همین بس که صنعت آسیب پذیر دیگری پشتوانه صنعت آسیب پذیر دیگر شده باشد.ملاحظه می شود که دو اراده سوء دشمن می تواند پشتبند این صنعت باشد.
یا عزم قطع واردات گل از ایران و یا عدم اجازه صادرات قطعات هواپیما به ایران. حال سؤال این است کدام استراتژی پشتوانه این سیاست بوده که در دولت های پیشین پیاده شده است. چرا آنان فقط بلدند مسائل به ارث رسیده در بخش را فرافکنی کنند.در گزارشی خبری ارزش صادرات سال گذشته گل ۲۰ میلیون دلار اعلام گردید. چه لزومی دارد برای گیاهی که بیش از دو برابر محصول استراتژیکی چون گندم آب مصرف می کند منابع آب محدود خود را هدر دهیم. در برابر مجبور باشیم در مواقع ترسالی و معتدل هزینه فرصت مغتنمی چون تولید در سطح خودکفایی و یا صدور محصول استراتژیکی چون گندم و مانند آن را از دست بدهیم و یا در مواقع خشکسالی چون سال جاری دچار کمبود مواد غذایی شده و ناچار به خرید بخشی از نیاز خود با بیش از ۲‎/۵ برابر قیمت پایه آن بشویم. البته این مقایسه نیاز به دسترسی به آمار دارد که دراین مجال ممکن نیست.
ولی روشن است که علاوه بر فزونی منافع اقتصادی گندم بر محصول زینتی، ارزش اقتصادی و امنیتی (غذایی) محصولاتی چون گندم بسیار بالاتر و غیر قابل احصاء است. امروز بجز در بازار کالای برنج، در اکثر کالاهای اساسی، این کشور های پیشرفته صنعتی هستند که نبض بازار را در دست دارند و بارها از این اهرم برای سرکوب کشور های مستضعف استفاده کرده اند. یکی از عوامل توانایی اینان برخورداری از ظرفیت ذخیره سازی است.لذا ملاحظه می شود که برتری در این بازار می تواند قدرت راهبردی چانه زنی بسیار مهمی را نصیب کشور ما سازد. بخصوص در این برهه از زمان که استعمار کلیه توان خود را در همه جبهه ها بر علیه ما به خدمت گرفته است.

وبگردی
تلگرام جایگزین داخلی ندارد / در پیام رسان داخلی در حال تکمیل پرونده احتمالی خود هستید !
تلگرام جایگزین داخلی ندارد / در پیام رسان داخلی در حال تکمیل پرونده احتمالی خود هستید ! - به فرض محال که اطلاعات مردم مورد سوءاستفاده کشورهای دیگر قرار بگیرد، برای‌شان پیامد امنیتی مستقیمی ندارد. بسیاری از کاربران ایرانی در تلگرام به دریافتن و فرستادن اخبار و طیفی از جوک‌ها (از سیاسی گرفته تا خانوادگی) می‌پردازند. این مسائل هم برای کشورهای دیگر اهمیتی ندارد (البته اگر از تحلیل محتوا و کاربردهای بعدی‌شان بگذریم) و نمی‌تواند پیامد مستقیمی برای کاربر ایرانی داشته باشد. اما همین اطلاعات چنانچه…
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم !
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم ! - روغن های نباتی را خوب بشناسید. سخنان یک تولید کننده سابق روغن نباتی.
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!