چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ / Wednesday, 16 January, 2019

بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ بخش ۳


بسته پیشنهادی امنیت غذایی ـ بخش ۳
● تحلیل چشم‌انداز ملی و جهانی :
هم اکنون جمعیت جهان بالغ بر ۵/۶ میلیارد نفر اعلام می‌گردد و پیش‌بینی می‌شود در اواسط قرن حاضر به حدود دو برابر برسد و این به منزله دشواری در تامین غذا و امنیت آن در آینده است و این مسئله بزرگترین دغدغه کشورها در جهان خواهد بود.
براساس آماری که در اجلاس جهانی غذا اعلام شد حدود ۸۴۰ میلیون نفر در سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۰۰ در کشورهای درحال توسعه دچار گرسنگی و کمبود انرژی هستند ۹۶ درصد از این افراد از کمبودهای مزمن رنج می‌برند و حدود ۲۵۰ میلیون کودک دچار کمبود ویتامینA و بالغ بر ۸۰۰ میلیون نفر دچار کمبود ید می‌باشند و ۲ میلیارد نفر نیز دچار کم‌خونی و فقر آهن هستند.
براساس جدیدترین آمار فائو این تعداد گرسنگان در سال ۲۰۰۷ به حدود ۹۲۳ میلیون نفر اعلام شده است، افزایش قیمت مواد غذایی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۷ به بیش از ۵۲ درصد رسیده است. این مسایل موجب شده تا بر شدت مشکل افزوده و تاثیری معکوس در رسیدن به اهداف توسعه هزاره و حل معضل گرسنگی داشته است و بدین جهت دستیابی به اهداف آن دور از دسترس می‌نماید، پیشنهاد فائو برای خروج از این بحران کمک به کشاورزان خرد در افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر و در دسترس قرار دادن غذا برای افراد آسیب‌پذیر است. طبق برآورد فائو کشورها برای حل این معضل سالانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار برای تضمین امنیت غذایی و احیای سیستم کشاورزی نیاز دارند.
در ایران نیز وجود ناامنی غذایی در مناطق مختلف با توزیع متفاوت از نظر ماهیت و دلایل ایجاد کننده وجود دارد. سوءتغذیه و شیوع کوتاه قدی ناشی از مشکلات تغذیه‌ای در مناطق روستایی استان‌های محروم تا حدود ۲۱ درصد، نسبت کودکان مبتلا به کم‌خونی تا حدود ۶/۶۱ درصد، و کمبود روی تا حدود ۸/۵۰ درصد، در کشور گزارش شده است.
شناخت مناطقی که مشکلات زیادتری دارند نیازمند اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای گروه‌ها و جمعیت‌های خاص از طریق مشارکت کلیه بخش‌ها می‌باشد و اولویت‌هایی نیز بر این اساس می‌بایست
طراحی و به اجرا درآیند و این مسئله به وجود اطلاعات در قالب یک سیستم اطلاعاتی مناسب و قابل دسترس نیاز دارد تا تصمیمات اتخاذ شده بر آن اساس و با توجه به تحلیل‌های چند بخشی صورت پذیرد و طراحی و برنامه‌ریزی هدفمند امکان‌پذیر گردد.
از جمله مهم‌ترین اهداف سیاسی کلان کشورمان درخصوص برخورداری جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و عدالت می‌باشد که در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه کشور و سیاست‌های کلی برنامه پنجم سازندگی، مطمح نظر قرار گرفته است. همچنین باید یادآور شد که اولین هدف برنامه توسعه هزاره سوم با عنوان ریشه‌کنی فقر و گرسنگی می‌باشد . در این ارتباط بررسی وضعیت ناامنی غذایی و ابعاد بین بخشی این ناامنی و امنیت غذایی حائز اهمیت است که بیشتر به آن پرداخته می‌شود.
● وضعیت ناامنی غذایی:
ناامنی غذایی یکی از عمده‌ترین مشکل و به عنوان یک معضل حساس جهانی، در قرن ۲۱ می‌باشد. پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی، اقتصادی و اجتماعی این مشکل عظیم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دامنگیر تمامی کشورهای جهان است. گرسنگی و بیماری از عواقب ناامنی غذایی در کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت نیز جمعیت به تدریج از توانایی‌های خود محروم شده و نمی‌توانند نقشی را در آموزش، تولید و اقتصاد داشته باشند.
با وجودی که سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ ایام امید بخش به لحاظ افزایش توجه جهانیان به مقوله بسیار مهم کاهش گرسنگی به شمار می‌رفتند، ولی جهان همچنان با گسترش این پدیده مواجه است. بویژه این که نرخ گرسنگی پنهان در جهان به دلیل کمبود ریزمغذی‌ها به مقوله نگران‌کننده‌ای مبدل شده است. با وجود اقدامات انجام گرفته، کاهش گرسنگی در جهان در یک دهه گذشته پیشرفت اندکی داشته است.
کشورهای در حال توسعه طی یک دهه، تنها موفق به کاهش یک درصد از جمعیت مبتلا به سوءتغذیه خود شدند که این کاهش مجدداً در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت، کارشناسان معتقدند کمبود ریزمغذی‌ها، یکی از عوامل اصلی کم وزنی مفرط کودکان است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات بهداشتی جهان را تشکیل می‌دهد، زیرا کمبود ویتامینA و کم‌خونی ناشی از کمبود آهن و روی، احتمال مرگ زودهنگام کودکان و مادران، کاهش بهره هوشی کودکان و تنزل قابل توجه کیفیت زندگی، بهره‌وری و رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش داده است.
براساس بررسی‌های انجام شده در ۲۰ درصد خانوارهای کشور فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد و ۱۵ درصد کودکان کشور دچار سوءتغذیه هستند. سوءتغذیه (به صورت کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی ) در کودکان زیر ۶ سال و کمبود ریزمغذی‌ها مانند آهن، روی، ید و ... در افراد جامعه، علی‌رغم بهبود در سال‌های اخیر همچنان به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح‌اند.
● ابعاد بین بخشی ناامنی غذایی :
ناامنی غذایی یک رویداد پیچیده‌ای است که قابل استناد به طیفی از عوامل است که در اهمیت آنان در بین مناطق کشورها و گروه‌های اجتماعی و در طول زمان تفاوت وجود دارد. این عوامل نشان‌دهندة چهار حوزه آسیب‌پذیری می‌باشند:
▪ عوامل اجتماعی – اقتصادی و سیاسی
▪ عملکرد اقتصاد غذا
▪ فعالیت‌های مراقبتی
▪ بهداشت و سلامت
دستیابی به امنیت غذایی و موفقیت، استراتژی‌های حذف ناامنی غذایی نیازمند تلاش در بخش‌های مختلف کشاورزی، بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی، محیط‌زیست و ... است. بخش‌های مختلف باید مهار ت‌ها و فعالیت‌های هماهنگی را در جهت طراحی و اجرای اقدامات بین بخشی به کار بندند.
با توجه به آنچه که ذکر شد ایمنی غذایی به دلیل اهمیت آن در سلامت مردم مورد توجه جدی می‌باشد. سیستم‌های کنترل غذا سازماندهی مناسبی ندارد، حداقل نیاز برای سیستم مناسب تامین موارد به شرح ذیل است :
▪ ساختارهای مناسب و صحیح
▪ استراتژی ملی کنترل غذا
▪ قانون‌گذاری غذا و چارچوب نظارتی
▪ خدمات غذا، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات کنترل غذا
▪ سیستم‌های تضمینی ایمنی و کیفیت غذا
به طورکلی افراد آسیب‌پذیر با دو نوع خطر مواجه هستند که امنیت غذایی آنان را به مخاطره می‌اندازد:
۱) خطر حوادث ناخوشایند اما گذرا (خشکسالی، کاهش ارزش پول، مرگ در اثر سوءتغذیه)
۲) خطر ساختاری که از تغییر کند شرایط و اوضاع (بیکاری ساختاری، کاهش کیفیت خاک، افت آب و ...) ایجاد می‌شود.
مجموعه عوامل بیرونی که از اوضاع و شرایط اقتصادی، فیزیکی، سیاسی و اجتماعی حاصل می‌شوند و عوامل درونی که از عادات و باورهای اجتماعی و پویایی درون خانوار شکل می‌گیرند می‌توانند توانایی مقابله این‌گونه افراد را تضعیف کنند.
علل گرسنگی و سوءتغذیه به طورکلی عبارتند از عدم دسترسی به غذای کافی و سالم، عدم توجه کافی به نیازهای غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش سریع جمعیت، خشکسالی و ... که ابعاد مسئله را عظیم‌تر می‌کند. بسیاری از عوامل به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایجاد کم‌غذایی، گرسنگی و سوءتغذیه موثرند. در زمینه چند بعدی بودن مشکل غذا و تغذیه و لزوم انجام اقدام‌هایی همه جانبه برای حل یا کاهش آن اتفاق نظر وجود دارد.
در سال ۱۹۹۲ ، کنفرانس بین المللی تغذیه در رم با هدف یافتن را ه‌هایی برای حل مشکل تغذیه در جهان برگزار شده و امنیت غذایی به صورت یک نظریه روشن در این کنفرانس مطرح گردید و امنیت غذایی خانوار به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم در برخورد با سوءتغذیه و گرسنگی در جهان در دهه ۹۰ و آغاز قرن بیست‌ویکم مورد تاکید و تصویب قرار گرفت. برگزاری اجلاس سران غذا در سال ۱۹۹۶ در رم با هدف کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال ۲۰۱۵ و تصویب ۷ هدف عمده در راستای دسترسی به این مهم از دیگر اقدامات ارزنده در این رابطه است.
دست‌یابی به این هدف، بدون اطلاع صحیح و شناسایی مبتلایان به سوءتغذیه و یا جمعیت‌های ناامن غذایی میسر نخواهد بود. شناسایی توزیع مکانی مبتلایان به ناامنی غذایی و گروه‌های آسیب‌پذیر جهت پایش، ارزیابی وضعیت آنان و طراحی سیاست‌های مداخلاتی ضروری است. به همین دلیل در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ کشورها متعهد به تهیه سیستم اطلاعاتی ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری در سطح ملی گردیدند.
کشورهایی که برنامه عمل اجلاس جهانی غذا را امضا کردند تعهدات ذیل را نسبت به اطلاعات برعهده گرفتند:
▪ توسعه (برمبنای همکاری بین دولت‌ها و اعضاء جامعه مدنی ) سیستم‌های تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری.
▪ ترغیب بنگاه‌های ملل متحد و دیگر سازمان‌ها در توسعه و استفاده جهانی از سیستم تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری.
دراین تعهدنامه چنین آمده است «دولت‌ها ضمن همکاری فعالان جامعه مدنی، باید به توسعه و به هنگام کردن دوره‌ای سیستم تهیه نقشه و اطلاعات ناامنی غذایی و آسیب‌پذیری در سطح ملی بپردازند، مناطق و جمعیت‌هایی را که در سطح محلی، مبتلا و یا درمعرض گرسنگی و سوءتغذیه هستند نشان دهند و عواملی را که بر ناامنی غذایی تاثیر می‌گذارند شناسایی کنند». برای ایجاد سیستم امنیتی چند توصیه شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف) انسجام اطلاعاتی:
انسجام اطلاعات در حوزه‌های مختلف که توسط سیستم‌های اطلاعاتی و خدمات آماری تولید می شوند، این اطلاعات عبارتند از : پیش‌بینی محصولات، پایش اهداف توسعه، اطلاعات بازار و ارزیابی‌های تغذیه‌ای
ب) مکانیسم هماهنگی آسان:
با ایجاد کمیته ملی و گروه‌های کاری چند ضابطه‌ای و واحد فنی که مدیریت انسجام داده‌ها را به عهده بگیرد می‌توان بین استفاده کنندگان اطلاعات و تولیدکنندگان اطلاعات رابطه منطقی دو سویه ایجاد کرد.
ج) بهبود روش‌ها و ابزارها:
روش‌ها و ابزارها در جهت دسترسی به اطلاعاتی به کار گرفته می‌شوند. که باید در دو جهت ساماندهی شوند:
۱) کمک به ظرفیت‌سازی شامل: آموزش هماهنگ‌کننده ملی و تقویت سیستم‌های اطلاعاتی موجود و ارتباط بین آنها
۲) بررسی وضعیت روش‌های فنی شامل : ابزار برای تولید اطلاعاتی که برای فعالیت‌های هدایتی مناسب هستند و همچنین ابزار برای مدیریت پایگاه داده‌های مکان مرجع
د) ارتباط سیاست‌گذاری و اجرا:
در جهت عملی شدن سیاست‌ها و برنامه‌ها ضمن پایش و ارزیابی و برنامه‌ریزی و تعیین مشکل و تحلیل آنها و تحلیل راه‌حل‌ها، بهترین آنها انتخاب می‌شوند. سیاستگذاری می‌بایست بر مبنای اطلاعات با مشخصات زیر صورت پذیرد:
▪ تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر
▪ هدف‌گیری نیازهای خاص سیاست‌گذاران
▪ فراهم بودن اطلاعات در سطح ملی و زیرملی
▪ به هنگام بودن اطلاعات
▪ در دسترس بودن اطلاعات به شکل قابل استفاده


منبع : خبرگزاری ایسنا

مطالب مرتبط

ارزش نان سال‌های جوانی

ارزش نان سال‌های جوانی
با شنیدن کلمهء نان یکی از اولین تصویرهایی که به ذهن می‌رسد تصویر ژان‌والژان است که از نانوایی یک عدد نان دزدیده و دارد می‌دود و بازرس ژاور هم دارد تعقیبش می‌کند. مگر یک عدد نان چقدر قیمت داشت که او را مجبور به دزدی کرده بود؟ واقعا ممکن است کسی برای خرید یک تکه نان هم پول نداشته باشد؟
نان برکت سفرهء خانواده‌های ایرانی است. آن‌قدر مهم است که خیلی‌ها حاضرند برای گرفتن نان تازه ساعت‌ها در صف بایستند، مخصوصا روزهای ماه مبارک رمضان که افطار کردن با نان تازه خیلی می‌چسبد.
این عضو دوست‌داشتنی سفره‌ها برای خودش کلی بروبیا دارد و قیمت آن هم به نوعی خاص در حال افزایش است اگر از آن دسته هستید که فکر می‌کنید هنوز هم می‌شود با ۲۰ یا ۵۰ تومان صاحب یک نان برشتهء خوش‌طعم شد و از خوردنش لذت برد، سخت در اشتباه هستید، حالا نان در شکل و انواع مختلف و با قیمت‌هایی بیش‌تر از حد تصور شما در دسترس است.
● تنبل‌های گرسنه
اگر از آن دسته از آدم‌های تنبل هستید که حوصلهء ایستادن در صف نان را ندارید یا آن‌قدر سرتان شلوغ است که وقت نمی‌کنید به نانوایی سری بزنید همین نان‌های بسته‌بندی برای شما بسیار مناسب است. کافی است یک سری به سوپر سرکوچه بزنید و با ۲۰۰ تومان برای سه یا چهار وعدهء خود یک بسته‌نان لواش بخرید و وقتی تمام شد نقطه سرخط و البته اگر دوست دارید که نان تازه بخورید و نان شما حداقل تازه باشد می‌توانید به نانوایی‌های مخصوص پخت نان که اغلب در کانکس‌ها و کانتینرهای فلزی راه افتاده‌اند سر بزنید و با صد تومان صاحب ۱۰ عدد نان شوید البته نان ماشینی.
نان‌های ماشینی نسبت به نان‌های تنوری ارزان‌تر هستند اما از لحاظ طعم به هیچ‌وجه قابل مقایسه با نان‌های سنتی نیستند و فقط راهی است که خانواده را راضی نگه دارید که نان در خانه است. این‌نان‌ها از لحاظ اندازه هم هیچ شباهتی به نان در مفهوم ایرانی ندارد و در واقع هر نان آن فقط یک لقمه است و در مجموع پنج یا شش نان آن اندازه یک نان لواش درست و حسابی می‌شود.
● نان خالی خوشمزه
اگر از آن دسته آدم‌های شکمو هستید و تازگی و برشتگی و خوش‌طعمی نان به شما انرژی و جان و انگیزه می‌دهد، کمی باید پول خرج کنید و حوصلهء صف‌های طولانی را هم داشته باشید. برای خوش‌سلیقه‌ها برخی نانوایی‌های مخصوص وجود دارد که در آن نان قیمتی به اندازهء یک پرس غذا دارد.
در شمالی‌ترین نقطهء شرقی تهران جایی است که پذیرای بسیاری از افراد دوستدار غذا از سراسر نقاط تهران است. یک نانوایی سنگکی درست و حسابی با یک تنور بسیار بزرگ که همیشهء خدا هم شلوغ است و مردم از سروکولش بالا می‌روند. در این‌جا بعد از ساعت‌ها انتظار در صف برای هر دانه نان سنگک هزار تومان ناقابل باید بدهید.
شاید اول کمی تعجب کنید اما فقط کافی است که یک تکه از این نان را در زیر دندان‌های‌تان لمس کنید، کافی است، بعد از آن شما به این نان اعتیاد پیدا می‌کنید و هر هفته کلی پول بنزین و کرایهء ماشین می‌دهید تا باز هم مزهء جادویی‌اش را زیر دندان‌هایتان تازه کنید. خود صاحب این مغازه هم قبول دارد که نان‌های او اعتیادآور هستند. نقطهء مقابل: یک نانوایی معمولی در هر نقطه‌ای از شهر نان سنگک را با قیمت ۱۰ برابر کم‌تر به شما می‌دهد. دقیقا ۱۰ برابر کم‌تر اما این نان خیلی کوچک‌تر از آن نان است و خشخاش هم ندارد و مزه‌اش هم خب کمی متفاوت است.
در نقطهء دیگری از تهران هم یک نانوایی مخصوص است که نان‌های آن با نان‌های معمولی متفاوت است. این بار جنس نان البته سنگک نیست بلکه نان لواش است، این نان‌ها هم به کوچکی نان لواش ماشینی هستند اما قیمت آن‌ها بیش‌تر است یعنی دانه‌ای ۴۰ تومان همین دانه‌ای ۴۰ تومان، ۲۰عددش می‌شود ۸۰۰ تومان و اضافه می‌کنم این ۲۰ دانه در عرض یک روز و نصفی به اتمام خواهد رسید (تازه اگر شکمو نباشید) حاضرم این اطمینان را به شما بدهم که تمام اعضای خانواده به سان موریانه تمامی نان‌ها را خواهند خورد و کوچک‌ترین تکه‌ای از آن نصیب نان خشکی بی‌نوا نخواهد شد! این نان لواش مخصوص- که می‌گویند با شیر درست می‌شود- آن قدر خوشمزه است که خیلی‌ها آن را خالی خالی می‌خورند.
● ساندویچ‌متری‌های جادویی
خب رسیدیم به بخش بسیار شیرین و دل‌انگیز ماجرای نان فانتزی، یکی از مشتقات بسیار دوست داشتنی نان که هر چه زندگی‌ها مدرن‌تر می‌شود گرایش به آن هم بیش‌تر می‌شود.
ویترین‌ها را که می‌بینم همین‌طوری دلم قبح می‌رود و بوی نان تازه ناخودآگاه همه را گرسنه می‌کند. نان‌های رنگ و وارنگ پشت شیشه‌ها و روی قفسه‌ها به شما چشمک می‌زند و فقط کافی است که دست در جیبتان کنید تا صاحب نرم‌ترین و خوش‌طعم‌ترین انواع نان‌ها، پیراشکی‌ها و... بشوید. البته خیلی از قدیمی‌ها این نوع نان را اصلا نان نمی‌دانند و می‌گویند این نان‌ها بیش‌تر شیرینی است تا نان. البته یکی از بهترین نان فانتزی‌های این شهر می‌تواند خاطرهء بسیار خوب و خوشمزه‌ای را برای شما رقم بزند.
ساندویچ‌متری‌ها مناسب مهمانی‌ها و تولدهای شماست و شما را از شر ساندویچ درست کردن راحت می‌کند.
البته شایان ذکر است که هر مترش حدودا ۱۵ هزار تومان برایتان خرج برمی‌دارد! متوجه شدید که این نان‌ها در واقع نان که نیستند بلکه ساندویچ‌های بسیار گران‌قیمتی هستند که به اسم نان فروخته می‌شوند.
‌● نان تازه تحویل در محل
یک اتفاق جالب برای کسانی که دوست دارند نان تازه بخورند اما حوصلهء‌ایستادن در صف‌ها را ندارند، خرید و تحویل نان تازه توسط اشخاصی است که این کار را انجام می‌دهند، به طور سنتی برخی سرایدارهای آپارتمان‌ها و مجتمع‌ها در سال‌های دور و نزدیک این وظیفه را برعهده می‌گرفتند اما اخیرا موسساتی در تهران به راه افتاده‌اند که کار آن‌ها تحویل نان تازه درب منزل شما به صورت روزانه است، یک شعبه از این موسسات در خیابان شهید کلاهدوز و اطراف آن با ماهانه ۱۰ هزار تومان روزی دو عدد نان تازه (دو روز بربری، دو روز سنگک، دو روز تافتون) تحویل شما می‌دهد با یک جمع و تفریق ساده متوجه می‌شوید که این موسسه حداکثر ماهی چهار تا پنج هزار تومان هزینهء خرید نان‌ها می‌کند و نیم بیش‌تر پول را صرف این خدمت خود می‌کند. جالب این که افرادی که در خیابان آفریقای تهران همین نوع خدمت را ارایه می‌دهند بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان برای این کار طلب می‌کنند.
● واقعا فرقی می‌کنه؟
حالا شاید خیلی هم فرق نکند که نان سفره‌مان را از فلان نانوایی معروف و یا مرکز پخش نان فانتزی بخریم یا نانوایی معمولی و قدیمی دود گرفتهء سرکوچه. مهم این است که این برکت سر سفره‌های ایرانی وجود داشته باشد هزار تومانی‌اش با صد تومانی‌اش فرق چندانی ندارد، البته شاید مسالهء مهم این باشد که بد نیست نان سنتی خودمان و به قولی «نان سال‌های جوانی‌مان» را با وجود نو شدن و متجدد شدن حفظ کنیم.

وبگردی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
شبکه سه - میثاقی  و ماجرای عبور از فردوسی‌پور
شبکه سه - میثاقی و ماجرای عبور از فردوسی‌پور - در گذشته برنامه‌های پخش زنده فوتبال روی بازی متمرکز بود اما میثاقی در این برنامه بخش‌های مهمی از حواشی و سوژه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد که دست برنامه «نود» را خالی می‌کند.
(ویدئو) خوراندن گُل به کودکان گل‌فروش در کرمان!
(ویدئو) خوراندن گُل به کودکان گل‌فروش در کرمان! - فیلمی از کودکان کار و خیابان که از سوی فردی در شهرداری کرمان مجبور به خوردن گل‌هایشان شده‌اند منتشر شده
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند !
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند ! - بدون تعارف با سواره ای که از حال پیاده ها خبر دارد
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.