شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

نام ماده اسیدپرکلریک HCLO۴


نام ماده اسیدپرکلریک HCLO۴
●خواص: مایع روغنی بی رنگ و بویی است كه جزء اسیدهای قوی محسوب می شود. وزن مخصوص آن در حرارت ۱۵ ،۷۸۲/۱ بوده و در فشار جو همچنان كه تجزیه می شود در حرارت ۹۰ می جوشد. نقطه ذوب آن ۱۱۲- است.
●موارد استفاده: در تجزیه و شناسایی مواد و همچنین به عنوان یك اكسید كننده قوی استفاده می گردد. ●خطرات آتش سوزی و انفجار: این اسید ممكن است با مواد آلی یك مخلوط انفجاری قوی را به وجود آورد. مواد آبگیر مانند اسید سولفوریك دود كننده این محلول را به انیدرید كه ممكن است در حرارت معمولی تجزیه و در تماس با مواد آلی منفجر شود، تبدیل می نماید.
● خطرات بهداشتی: به چشم، پوست و دستگاه تنفس آسیب می رساند كه در تماس پوستی باید محل را با آب فراوان شستشو داد. طریقه اطفاء حریق: مواد مشتعل مجاور این ماده را باید با خاموش كننده مناسب اطفاء نمود و خود اسید را با آب رقیق نمود. در هر حال باید احتمال انفجار ماده مذكور در نظر گرفت و هنگام عملیات از سیستم حفاظت دستگاه تنفس و لباس ایمنی استفاده نمود.
● طریقه نگهداری و حمل ونقل: در ظروف شیشه ای با حجم یك پوند كه درپوش مناسب نیز دارند و در داخل سبدهای مخصوص قرار گرفته اند حمل می گردد. اسید اضافه بر مصرف باید در بطریهای اصلی در داخل ظروف شیشه ای با ظرفیت بالاتر قرار داده شود و اطراف آن با پشم شیشه پرگردد. این ظروف باید در قفسه های مخصوص مقاوم در برابر اسید ، ضد حریق و غیرقابل اشتعال نگهداری شوند. ماده مذكور باید جدا از مواد قابل اشتعال، مواد آلی، مواد آبگیر و اكسید واحیا كننده نگهداری شده و درجه حرارت محل حمل و نگهداری آن باید طوری باشد كه این اسیدمنجمد نگردد. (بالای ۵/۱۵-) ظروف باید در برابر تنشهای فیزیكی و جریانات الكتریكی محافظت شده و ساختمان انبار باید طوری باشد كه از واردشدن آب بداخل آن جلوگیری شود تا از عمل خوردگی محافظت به عمل آید.
تهیه كننده: حامد صادقی علوی
منبع : شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی