چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

بخشندگی


بخشندگی
افراد موفق بسیار بخشنده و مهربان هستند.
در جهان قانون عمل و عکس العمل حکمفرماست. از این رو با بخشنده بودن، در حقیقت نعمت و محبت را به سوی خود جلب می کنند.افرادموفق اشتباهات شان را پذیرفته و عذرخواهی می کنند.اگر ببینند در انتخاب راه اشتباه کرده اند، با منطق و دیدی باز آن را می پذیرند.

[مرتضی پناهی]
منبع : روزنامه ایران