دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

کمال الدین مسعود شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند و شاعر
مسعود شروانی ، کمال الدین مسعود
منبع : مطالب ارسالی