پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۲۷ مهر ۱۳۸۶ ــ ۱۹ اکتبر ــ اتحاد خشایارشا با کارتاژ (تونس امروز)


۲۷ مهر ۱۳۸۶ ــ ۱۹ اکتبر ــ اتحاد خشایارشا با کارتاژ (تونس امروز)
نوزدهم اکتبر سال ۴۸۰ پیش از میلاد را روزی نوشته اند که خشایارشا رهبر وقت ایرانیان با دولت کارتاژ (تونس امروز و نواحی اطراف آن که رو به روی جزیره سیسیل و پاشنه ایتالیا در ساحل جنوبی مدیترانه قرار گرفته و آثار ابنیه باستانی آن زمان باقی است) پیمان اتحاد بست. هدف خشاریاشا از این پیمان، ایجاد سد در برابر گسترش اتحادیه یونانی ها در جهت جنوب و غرب و درگیر نگهداشتن این اتحادیه در جنگهای دور دست بود تا به فکر تعرض به ایونی ایران نیافتد (شهرهای یونانی زبان واقع در غرب آناتولی و جزایر شرقی دریای اژه و دریای مدیترانه از جمله قبرس، ایونی خوانده می شدند. واژه یونان که در خاور میانه بکار می رود برپایه کلمه ایونی ساخته شده است). در آن زمان، یونان در جنوب ایتالیا و از جمله در جزیره سیسیل (سیچیلیا) مهاجرنشین داشت که معروفترینشان سیراکیوز (سیراکوز) است. در پی همین اتحاد و کمک مالی ایران بود که «هامیلکار» کارتاژی به سیسیل حمله نظامی برد. ولی پس از پیاده شدن در ساحل پالرموی امروز چون توفیقی به دست نیاورد همانجا خودکشی کرد.
اتحاد ایران و کارتاژ تا ۷۰ سال بعد (سال ۴۱۰ پیش از میلاد) ادامه داشت و کارتاژ از کمک مالی ایران برخوردار بود.
کارتاژی ها مهاجران فنیقی (لبنانی ـ سوری) هستند که نام شهر خود را (واقع در تونس امروز و ساحل دریاچه تونیشیا) «کارت هاداشت» به معنای شهر تازه گذارده بودند که رومی ها آن را کارتاژ تلفظ کردند که چون کتب تاریخ قرون قدیم عمدتا توسط رومی ها نوشته شده است به همین صورت باقی مانده است. معروفترین سردار کارتاژی، هانیبال بود که به اسپانیا و ایتالیا لشکر کشید و در این لشکرکشی از فیل استفاده کرده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز