شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

اس ام اس های رسیده در هفته


اس ام اس های رسیده در هفته
- لذتی که در فراق است در وصال نیست، چون در فراق شوق وصال است و در وصال بیم فراق.
□□□
- اسمت رو روی کوه نوشتم ریزش کرد، رو آب نوشتم بخار شد، رو کاغذ نوشتم پاره شد، آخه اینم اسمه تو داری؟
□□□
- تا حالا فکر کردی اگه توماس ادیسون نبود، مجبور بودیم تو تاریکی تلویزیون نگاه کنیم؟
□□□
- زندگی زیباست، زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نازیباست، آن تدبیر ماست.
□□□
- به پشه میگن چرا زمستونا پیدات نیست؟ میگه نیست تابستونا خیلی رفتارتون خوبه، زمستونم بیام.
□□□
- اشک از لبخند با ارزش تره، چون لبخندرو به هر کسی میتونی هدیه کنی، اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمیخوای از دستش بدی.
□□□
- عشق کلید شهر قلب است، به شرط آنکه قفل دلت هرز نباشد که با هر کلیدی باز شود.
منبع : روزنامه ابتکار