دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

قوانین فوتبال، تعداد بازیکنان


قوانین فوتبال، تعداد بازیکنان
بازیکنان یک تیم فوتبال قانون سوم فوتبال، قانون تعداد بازیکنان این ورزش است. این قانون تعداد بازیکنان یک تیم در زمین مسابقه و تعداد تعویض های آن را مشخص می کند:
● بازیكنان
یك مسابقه بوسیله دو دسته، كه هر دسته نباید بیشتر از ۱۱ نفر باشد و یكی از آنها دروازه بان است، انجام میشود.
اگر تعداد بازیكنان هر یك از دسته ها كمتر از ۷ نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود.
● رقابتهای رسمی
در مسابقاتی كه تحت سرپرستی فیفا و كنفدراسیونها و یا فدراسیونهای/اتحادیه های ملی برگزار می شود، حداكثر از ۳ بازیكن جانشین (تعویضی) می توان استفاده كرد.
مقررات مسابقه باید مشخص كند كه اسامی چند نفر جانشین باید معرفی شوند.
در مسابقات بین المللی تعداد بازیكنان ذخیره از ۳ تا ۷ نفر است.
● سایر مسابفات
▪ در سایر مسابقات جانشینها می توانند مورد استفاده قرار گیرند مشروط براینكه:
▪ تیمهای مربوطه در مورد حداكثر تعداد تعویض به توافق برسند.
▪ اطلاع به داور قبل از آغاز مسابقه.
▪ اگر داور اطلاع نداشته باشد یا اگر توافقی قبل از مسابقه بعمل نیاید، بیشتر از ۳ نفر حق تعویض ندارند.
● كلیه مسابقات
در سایر مسابقات، اسامی بازیكنان جانشین باید قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود.
بازیكنانی كه اسامی آنها به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شركت كنند.
● چگونگی تعویض بازیكنان
▪ برای تعویض بازیكنان جانشین، شرایط زیر باید رعایت شوند:
▪ اطلاع داور قبل از عمل تعویض.
▪ بازیكن جانشین در صورتی می تواند داخل زمین بازی شود كه بازیكن اصلی زمین را ترك و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.
▪ جانشین تنها می تواند هنگام توقف بازی و از خط میانی وارد شود.
▪ زمانی كار تعویض پایان یافته می شود كه جانشین وارد زمین شود.
▪ از لحظه ای كه جانشین وارد زمین بازی شد جزو بازیكنان محسوب شده و بازیكن تعویض شده، از جرگه بازیكنان خارج می شود.
▪ بازیكنی كه قبلا در بازی بوده و تعویض شده است، دیگر نمی تواند برای بار دوم در همان مسابقه شركت كند.
▪ كلیه بازیكنان جانشین، خواه به بازی فراخوانده شوند یا خیر، تحت اقتدار و اختیار داور خواهند بود.
● تعویض دروازه بان
هر یك از بازیكنان می توانند جایشان را با دروازه بان عوض كنند، به شرط اینكه:
▪ اطلاع دادن به داور قبل از اینكه تعویض انجام شود.
▪ عمل تعویض باید در توقف بازی انجام شود.
● تخلفات/تنبیهات
▪ اگر بازین جانشین (ذخیره) بدون اجازه داور وارد زمین شود:
▪ بازی متوقف می شود.
▪ به بازیكن جانشین با كارت زرد اخطار داده می شود، و از وی خواسته می شود كه زمین را ترك كند.
▪ بازی با رها كردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
▪ بازی ادامه می یابد.
▪ بعد از اینكه توپ از بازی خارج شد، بازیكنان مربوطه اخطار (كارت زرد) خواهند گرفت.
● برای هرگونه نقض مقررات این قانون:
▪ بازیكنان مربوطه با دریافت كارت زرد، اخطا می گیرند.
● آغاز مجدد بازی
▪ اگر بازی برای دادن اخطار، توسط داور متوقف شد:
▪ بازی با یك ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله بازیكنی از تیم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
● اخراج بازیكنان و جانشینان
بازیكنی كه قبل از آغاز بازی اخراج می شود، می توان بجای وی از یك بازیكن جانشین استفاده كرد.
اگر یك بازیكن جانشین، خواه قبل از شروع و خواه بعد از شروع مسابقه اخراج شود، دیگر نمی تواند جایگزین داشته باشد.
● تصمیمات برد بین المللی
▪ تصمیم ۱
حداقل تعداد بازیكنان یك تیم، بستگی به نظر فدراسیون ملی دارد.
برد بین المللی عقیده دارد، اگر تعداد بازیكنان هر یك از دو دسته كمتر از ۷ نفر باشد، مسابقه نباید ادامه یابد.
▪ تصمیم ۲
مربی می تواند در جریان بازی تعلیمات فنی را از منطقه فنی به بازیكنان خود منتقل كند، اما باید پس از دادن تعلیمات به وضعیت خود برگردد.
تمام افراد رسمی باید در داخل محوطه فنی باقی مانده و مسوول رفتار خود باشند.
منبع : مجله اینترنتی ورزش