یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

مهرعلی نقاش‌باشی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۳۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، خطاط و شاعر
چهره‌پرداز و شبیه‌ساز دورهٔ فتحعلی‌شاهی بود و اغلب از شخص فتحعلی‌شاه و سایر فرمان‌روایان گذشتهٔ ایران ، شبیه‌سازبی نموده و عمدهٔ مهارت او در شیوهٔ رنگ روغنی بود. مهرعلی شاگرد استاد میرزا بابا بود و بعضی از شیوه‌های وی را مورد نظر قرار می‌داد و بعد از میرزا بابا سمت نقاش‌باشی دربار را داشته ولی هیچ‌یک از آثار خود این امتیاز را درج ننموده است. وی در جلدسازی و آبرنگ و سیاه‌قلم نیز قوی‌دست بود و در نقاشی‌های روی شیشه‌ای مهارت فراوانی داشت. مهرعلی در ترسیم قوانین پرسپکتیو ، از همهٔ نقاشان معاصر خود والاتر بود و از جمله علائم متمایز او ، نقوش و ترسیمات معجرهای چوبی و فرم و اسکلت تاج کیانی و شیوهٔ گل‌آرائی و سایه‌پردازی البسه و طرز رنگ‌آمیزی و کتابت نام نقاش ، به خط نستعلیق زیبا بود که بر اثر دست نقاش را ظاهر می‌ساخت. این هنرمند در شعر نیز دستی توانا داشت و داغلب اشعاری که در وصف فتحعلی‌شاه و ذیل نام طغرائی وی درج می‌نمود ، خود تنظیم می‌کردو به خط نستعلیق زیبا می‌آراست. فرهاد میرزا ، در کتاب "زنبیل" خود ، مهر علی را به نام آقا مهر علی اصفهانی نقاش معرفی نموده و وفات وی را در ۱۲۵۰ق دانسته است. از آثار وی: تصویر رنگ روغنی فتحعلی‌شاه در ایوان تخت مرمر که روی صندلی نشسته ، بار قم: "کمترین غلام مهرعلی فی سنهٔ ۱۲۱۹"؛ تصویر آبرنگی فتحعلی‌شاه در لباس سلطنتی ، با رقم: "کمترین مهرعلی فی سنهٔ ۱۲۱۲"؛ تصویر افراسیاب که دو زانو روی فرشی نشسته و دست راست خود را بر روی سینه نهاده ، با رقم: "کمترین غلام مهرعلی ۱۲۱۸"؛ تصویر فتحعلی‌شاه در آرایش و هیئـت رزمی ، با : "رقم کمترین غلام مهرعلی فی سنهٔ ۱۲۳۰". هفده اثر دیگر وی در "احوال و آثار نقاشان" آمده است.
منبع : مطالب ارسالی