سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

رنگدانه‌های شب‌نما


شب‌نما موادی هستند که در رنگ‌ها برای مرئی کردن سطوح آنها در تاریکی و در اندوده‌ها برای مقاصد الکترونیکی و برای علائم، ساعت و عقربه‌های ادوات سنجش علامات فرودگاه، و راهنماها کاربرد دارد. شب نماهای دائمی ـ رنگ‌های رادیو آکتیو هستند که بدون فعالیت روشنائی می‌دهند. رنگ‌های فسفر سانس، یا رنگ‌های رادیو اکتیو محتوی یک عنصر رادیو اکتیو هستند که اشعه آلفا و بتاگسیل که به مواد فسفری برخورد نور مرئی تولدی می‌کنند. گاهی اوقات، رادیم برای رنگ عقربه ساعت کاربرد دارد که نوری مایل به سبز دارد ولی اشعه خطرناک گامانیز می‌فرستد. رنگ‌های تریتیم با یک ایزوتوپ تریتیم و یک ماده فسفری در بنیان رنگ حلال رزینی، دارای نیم عمر ۱۲۱۵ سال است. و به هیچ حفاظتی نیاز ندارد.
منبع : مطالب ارسال شده