چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

شکست فرانسه و تامین وحدت آلمان (در این روز ۱ سپتامبر)


ناپلئون سوم (لویی ناپلئون) پادشاه وقت فرانسه پس از این كه نیروهایش در جنگ «سدان» از آلمانی ها شكست خوردند، اول سپتامبر ۱۸۷۰ میلادی تسلیم ویلهلم اول شاه پروس شد. ویلهلم كه ارتش او بعدا تا پاریس پیش رفتند در «ورسای» خود را امپراتور همه آلمانی ها اعلام كرد و به این ترتیب، نقشه بیسمارك برای تامین وحدت آلمان با سه جنگ محدود عملی شد و رایش دوم پا به عرصه وجود گذارد.
در جنگ آلمان و فرانسه عده نیروهای فرانسه ۲۳۵ هزار و شمار نیروهای آلمان ۳۸۰ هزار بود و از استعداد رزمی بیشتری نیز برخوردار بودند. مردم شهر پاریس با وجود تسلیم شدن پادشاه فرانسه، دست به یك مقاومت جانانه زدند كه خود تاریخ جالبی دارد و در زمان خود در این سایت آمده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز