پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

اسماعیل‌خان کمانچه


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
از شاگردان خوشنواز ، معروف‌ترین استاد کمانچه ، در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه و پدر حسین خان اسماعیل‌زاده بود. تحت تربیت خوشنواز به مقام استادی رسید و از نوازندگان دربار شد. برادر کوچکتر وی قلی‌خان نیز کمانچه می‌کشید اما مهارتش از اسماعیل‌خان کمتر بود. علی‌خان بهاری از شاگردان وی بود.
منبع : مطالب ارسالی