چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

۱۶ مهر


 ۱۶ مهر
● متولدین فروردین (بره):
توجه زیاد به خود باعث خود شیفتگی بیمارگونه میشود باید به این اندیشید که چگونه میتوان در هرحوزه ای بهترین بود نگران نباش کار خوب خود به خود تحسین دیگران بر خواهد انگیخت.
● متولدین اردیبهشت (گاو):
به نظر میرسد تو تصمیم نداری این حالت سر خوردگی را از خود دور کنی؟ این حالت برای تو زیان آور بوده و دست و پای تو را می بندد سعی کن با تکیه بر شادی و نشاط با یاس مقابله کنی.
● متولدین خرداد (دوقلوها):
برای روزهای تعطیل باید برنامه ریزی مناسبی داشت تا بتوان ازآن به خوبی استفاده کردیک روز تعطیل بهترین فرصت برای استراحت و تغییر فضای روحی خود وخانواده است خستگی ها را باید از تن خود زدود تا برای روزهای کاری آماده بود.
● متولدین تیر (خرچنگ):
باید نشان دهی که قدرت کار کردن در هر شرایطی را داری کسانیکه دریک شرایط اماده کارهای اسان را انجام می دهند توانمند نیستند توانمند کسی است که بتواند در شرایط سخت و دشوار موفقیت خود را اثبات کند.
● متولدین مرداد (شیر):
تو وقار و متانت خوبی داری و اراده ی قوی تو باعث میشود تا موانع در برابر تو تسلیم شوند کسی نمیتواند در مقابل تو بایستد پس به روی دشمن خود لبخند بزن و با اعتماد به نفس به کار خود ادامه بده.
● متولدین شهریور (سنبله):
این هفته نیز چون هفته های گذشته تمام می شود این شرایط با همه مشکلات و دردسر هایش پایان میپذیرد مهم اینست که تو در پایان کار احساس رضایت و شادکامی داشته باشی.
● متولدین مهر (ترازو):
در خانه ماندن مشکلی را حل نمی کند به کنجی خزیدن باری را از دوش تو برنمی گیرد سعی کن خود را با مشکلات زندگی درگیر کرده و پیروزی خود را به چنگ اوری با دوستان باید بیشتر حشر و نشر داشت.
● متولدین آبان (عقرب):
باید دیپلماسی خوب و هشیارانه ای داشته باشی چون کسانی هستند که میخواهند تورا در چاله ای گرفتار کنند باید بتوانی با زرنگی خود را از این دامها رهانیده و به اهداف اصلی خود برسانی.
● متولدین آذر (کمان):
نگرش منفی و یاس آلود داشتن به زندگی بسیار خطرناک و زیان آور خواهد بود باید نگرش خود را تغییرداد و با نگاهی مثبت به آینده بنگری آینده بی تردید بهتر از اکنون خواهد بود.
● متولدین دی (بز):
آرزو میکنی ای کاش چه چیزهای مهمی داشتی یا ای کاش تو هم مثل دیگران ازچه امتیازاتی برخوردار بودی این نگرش درستی نیست زیرا استعدادها و امکانات خود را دست کم خواهی گرفت.
● متولدین بهمن (ظرف آب):
این همه بحث و جدل بر سر موضوعات حاشیه ای فقط تورا خسته و فرسوده میکند تو را برای این نساخته اند که دیگران را قانع و یا به راهی راست هدایت کنی تو سعی کن با موفقیت های عملی خود برای دیگران الگو باشی .
● متولدین اسفند (ماهی):
این کارهای عقب مانده ذهن و روح تو را آزار میدهد و آشفته می سازد باید هر چه زودتر تکلیف خود را با آنها روشن کنی بعضی کارها را باید به دریا انداخت و برنامه های بهتری را شروع کرد.
منبع : ایران مانیا