پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

گلیم


گلیم
این کار حالت فصلی دارد و بافند گان ان که اکثر زنان ودختران هستند و برتی او قات فراغت از این کار استفاده میکنند و بیشتر جنبه خود مصرفی دارد مانند : گلیمچه و جوال و حوابگاه است و برخی از انان مبادله میشوند و در امد خود را از این راه به دست می اورند گلیم ها انواع مختلفی دارد مسندو پلاسو شیریکی پیچ که نوعی گلیم است که کرمانیها میبافند و حالت قالی است در این نوع گلیمتارها را به هم متصل میکنند
منبع : تاپ ایران