پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

خودکار طرحدار


خودکار طرحدار
● وسایل مورد نیاز
▪ خمیر سفالگری (رنگ آمیزی شده)
▪ مداد یا خودکار
▪ چاقو
● طرز تهیه
ابتدا قطعه ای از خمیر را برداشته و مطابق شکل با آن پایه خودکار را می سازیم. سر خودکار را وسط آن فرو کرده و خارج می کنیم تا جای آن درست شود. سپس پایه را کناری قرار می دهیم تا خشک شود.
برای درست کردن قالب خودکار، خمیر را مطابق طرح دلخواه و با رنگ های مورد نظر مخلوط کرده و سپس دور خودکار قرار می دهیم. اضافات آن را با استفاده از چاقو جدا کرده و خودکار را کناری قرار می دهیم تا خشک شود.

نگار نجار
منبع : روزنامه ایران