جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

بالاسنج Cathetometer


دوربینی است که روی یک میلهٔ درجه‌بندی شدهٔ قائم سوار شده است و می‌توان آنرا به‌سوی بالا یا پائین حرکت داد. این اسباب برای اندازه‌گیری دقیق طول‌ها و مکان‌های جزئی به‌کار می‌رود مثلاً اندازه‌گیری طول ستون جیوه برای شناخت تغییرات فشار در داخل یک دستگاه تجربی.
منبع : مطالب ارسال شده

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری مهرخبرگزاری ایسناسایت ارانیکوروزنامه تعادل