پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۳۱شهریور ۱۳۸۶ ــ ۲۲ سپتامبر ــ اشتیاق بالتیکی ها به پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو


لاتویایی های متعاقب استونیایی ها ، اتباع دو کشور منطقه بالتیک، ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۳ رای به پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا دادند که از اردیبهشت آینده دارای ۲۵ عضو می شود بدون این که بدانند بروکسل هم یک مسکو دیگر برایشان خواهد بود و کسی پول و کالای رایگان به آنان که سر زمین هایی فقیر هستند نخواهد داد. این دو کشور به اضافه« لیتوی نیا» قبلا از اعضای اتحاد شوروی بودند .روسها برایشان از جیب خود آپارتمان ، مدرسه و بیمارستان ساختند، اما اتحادیه اروپا «کار» می خواهد زیرا که جمعیت کشورهای اصلی آن به سبب فرار مردم از بچه دار شدن رو بکاهش گذارده است. همین کشورهای سوسیالیستی سابق اشتیاق فراوان هم به عضویت در « ناتو » نشان داده اند و حساب نکده اند که در این مورد هم به جای مسکو سر و کارشان با واشنگتن خواهد بود و تفاوت زیادی در بین نیست و نمی دانند که از این پس هرگونه جنگی در اروپا و خاوردور و آسیای جنوبی ، اتمی خواهد بود و آمریکاییان حاضر نخواهند بود بخاطر آنان بمیرند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز