شنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 18 May, 2024
مجله ویستا

افضل‌الدین محمد ترکۀ اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: صدرالدین
تولد و وفات: ( ... )مقتول ۸۵۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، قاضی و عالم حنفی
خاندان او از ترک‌زبانان خجند بودند که به اصفهان هجرت کردند. خاندان او تا زمان گورکانیان از علماء و فقهای حنفیه محسوب می‌شدند اما در عهد صفویه در زمرۀ علماء شیعه به‌شمار می‌آمدند. وی در اصفهان عهده‌دار منصب قضاوت و مرجعیت امور شرعی مردم بود. در حکومت سلطان‌محمد بایسنقر در عراق عجم ترکهٔ اصفهانی از علماء درگاه وی بود؛ آن‌گاه که سلطان‌محمد طمع توسعه قلمرو حکومت کرد و از شاهرخ‌میرزا شکست خورد علما و یارانش هرکدام به عقوبتی سخت گرفتار شدند ، از جمله ترکۀ اصفهانی در ساوه به دار آویخته شد. از آثارش "نتقیح‌الادلهٔ والعلل" ، در ترجمۀ کتاب "الملل والنحل" شهرستانی است که به اشارهٔ والی قطر و به‌نام شاهرخ گورکانی آن را نوشته است.
منبع : مطالب ارسالی