پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

۳ تیرماه سال ۱۲۸۷ ـ قتل دست اندرکاران نشریات در باغ شاه (پادگان حرّ)


۳ تیرماه سال ۱۲۸۷ ـ قتل دست اندرکاران نشریات در باغ شاه (پادگان حرّ)
سوم تیرماه سال ۱۲۸۷ خورشیدی، یک روز پس از به توپ بسته شدن ساختمان مجلس در میدان بهارستان و دستگیری برخی نمایندگان پارلمان و اصحاب نشریات و انتقال آنان به باغ شاه (پادگان حرّ) که محمد علی شاه قاجار به آنجا نقل مکان کرده بود، در تهران خبر مربوط به اعدام میرزا جهانگیر خان شیرازی ناشر صور اسرافیل، و ملک المتکلمین و سلطان العلمای خراسانی از دست اندرکاران نشریات دیگر به گوش رسید که در میان بازداشت شدگان بودند و در باغ شاه اعدام شده بودند.
پس از به توپ بسته شدن مجلس در دوم تیرماه ۱۲۸۷، در تهران حکومت نظامی و منع رفت و آمد شبانه برقرار شده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز