پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

تهرانی – حسین


تهرانی – حسین
در تهران به دنیا آمد. تهرانی تنبك می نواخت. در فعالیت ها و كارهایش تكنیكهای بسیاری در ساز تنبك پایه گذاری كرد. حسین تهرانی برای تنبك متد آموزشی تدوین كرد كه در قدیم وجود نداشت. او یكی از اساتید مركز حفظ و اشاعه موسیقی ایران بود. اساتیدش حسین اسماعیل زاده، رضا روانبخش، مهدی قیاسی، كنگرلو، روح اله خالقی ( ریتم خوانی)، ابوالحسن صبا ( تكنیكهای تنبك) بودند.
در ادامه فعالیت هنری خود به رادیو رفت و در اركستر رادیو به نواختن تنبك مشغول شد. او در مدرسه موسیقی وزیری نیز تنبك درس می داد. از شاگردانش می توان محمد اسماعیلی، هوشنگ ظریف، مهرورزان و جمشید شمیرانی را نام برد. او برای اجرای كنسرت با گروه حسین دهلوی به كشورهای دیگر رفت. همچنین كنسرتهایی با فرامرز پایور نیز اجرا كرده است.
منبع : موسیقی ایرانی