دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

غلامحسین‌میرزا بهجت قاجار


جنسیت: مرد
نام پدر: ملک ایرج‌میرزا
تخلص: بهجت
تولد و وفات: (۱۲۵۰ -۱۳۰۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
ملقب به صدرالشعراء. وی پدر جلال‌الممالک ایرج‌میرزا ، شاعر معروف ، قاجار بود. در محلۀ شش‌گلان تبریز ساکن بود و ایام عمر خود را در آن شهر به‌سر برد. خط نستعلیق را خوش می‌نوشت و صاحب "دیوان" شعر بود. از خطوط وی: یک نسخه "نثراللالی" ، به قلم کتابت متوسط ، با رقم: "مشّقه‌العبد غلام حسینبن ملک ایرج قاجار ، سنهٔ ۱۲۷۱"؛ چهار رقعه از مرقع‌‌های مختلف ، به قلم‌‌های سه‌دانگ و دودانگ و نیم‌دودانگ متوسط ، با رقم‌‌های: "بندۀ درگاه ... غلام‌حسین قاجار" و "العبدالمذنب ... ابن ملک ایرج قاجار غلام‌حسین"؛ یک قطعه به قلم کتابت جلی و خفی خوش ، با رقم: "... غلام‌حسین‌بن ملک ایرج‌میرزا ، در دارالسلطنهٔ تبریز ، سنهٔ یکهزار و دویست و هشتاد و هشت"َ؛ یک نسخه "نصایح انوشیروان" ، به قلم نیم‌دودانگ متوسط ، با رقم: "... سنۀ یکهزار و دویست و نود و یک ... کاتبه ابن ملک ایرج میرزا ، غلام‌حسین قاجار ، صدرالشعراء".
منبع : مطالب ارسالی