سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا


آرام


آرام
نویسنده : شیردل، سیمین,قزانی‌کاشانی، فرانک
شماره کنگره : ۴آ۴۷۸ي/PIR۸۱۳۰
شابک : ۹۶۴-۸۰۷۹-۲۳-۴
رده دیویی : ۸fa۳.۶۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۱
تعداد صفحه : ۴۰۰
نوبت چاپ : ۶