یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

تجویز بی‌ضابطه ام.آر.آی در ایران


تجویز بی‌ضابطه ام.آر.آی در ایران
متاسفانه میزان تجویز ام.آر.آی در کشور بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است و این خدمت درمانی به دلایل نامعلومی بیش از نیاز جامعه تجویز می‌شود...
درواقع، ام.آر.آی باید بر اساس یک قاعده و قانون تجویز شود اما در ایران این کار بی‌ضابطه و ‌اساس تجویز شده و در بسیاری مواقع ضرورتی ندارد.
برنامه اصلی وزارت بهداشت این است که تجویز این خدمت درمانی را کنترل کند و مانع تجویز بیش از حد و خارج از استاندارد بین‌المللی این خدمت شود که البته این کار نیاز به همکاری سازمان‌های بیمه دارد و بدون همکاری آنها امکان‌پذیر نیست.
این کار در حال حاضر از عهده سازمان‌های بیمه برمی‌آید. به این معنی که این سازمان‌ها می‌توانند تجویز ام.آر.آی را بر اساس اندیکاسیون تعیین کنند و مانع تجویزهای بی‌مورد شوند. در واقع یکی از برنامه های وزارت بهداشت این است که صدور مجوز مراکز ام.آر.آی را کنترل کرده و از صدور بیش از حد مجوز برای این مراکز پیشگیری کند زیرا بسیاری از ام.آر.آی‌های توصیه شده غیر ضروری است و نیازی به این تجویزها نیست. به همین دلیل باید با راهکارهای مناسب این تجویزها را کاهش دهیم. البته اصل پیشگیری و کنترل تجویز ام.آر.آی در دست ما نیست و نیاز به ساز و کارهای بیمه‌ای دارد و بیمه باید محدودیت تجویز تعیین کنند. برای اینکه بتوانیم از همکاری بیمه‌ها در این کار استفاده کنیم در حال رایزنی با این شرکت‌ها هستیم تا از این طریق بتوانیم تا حدودی مانع تجویز زیاد و بی‌اساس ام.آر.آی در بین پزشکان شویم.
در این مذاکرات از دیگر نهادهای ذیربط نیز دعوت می‌کنیم تا حضور داشته باشند و آنها نیز راهکارهای پیشگیری از تجویز بالای آن را پیشنهاد دهند. در حال حاضر ام.آر.آی در بخش دولتی کمتر انجام می‌شود اما در بخش خصوصی چند برابر استاندارد جهانی انجام می‌شود و بسیاری از این تجویزها نیز ضروری نیست. کنترل تجویز ام.آر.آی در کشور باید یکی از کارهای وزارت بهداشت و بیمه ها باشد و با این کار مانع انجام برخی از این تجویزهای بی مورد و بی‌جا شوند. بی‌تردید کاهش تجویز ام.آر.آی بسیار ضروری است اما این کار با توجه به اینکه نیاز به نوعی فرهنگ‌سازی دارد به راحتی امکان‌پذیر نیست و باید برای این کار فرصت بیشتری داشته باشیم و تمام راهکارها را بسنجیم.کاهش تجویز ام.آر.آی تنها با همکاری سازمان‌های بیمه امکان‌پذیر نیست بلکه باید پزشکان را نیز به این کار ترغیب کنیم تا آنها نیز به این باور برسند که نباید به تجویز بی‌مورد و غیرضروری این خدمت بپردازند.
بی تردید استفاده از علم و تجهیزات به روز دنیا در پزشکی بسیار ضروری است اما استفاده از هر تکنولوژی محدودیت و استانداردی دارد و نباید بیش از حد مصرف شود بنابراین مخالفت ما مبتنی بر مخالفت با استفاده از علم نیست بلکه ما اعتقاد داریم باید از این علوم به اندازه لازم استفاده شود.
با توجه به اینکه ام.آر.آی برای همه مناسب نیست و جهت کاهش تجویز آن طرح‌های تحقیقاتی برای رسیدن به این هدف تعیین کرده ایم تا با کار علمی و تحقیقاتی نیز بتوانیم به راه‌های مناسبی جهت کاهش تجویز این خدمت برسیم.

دکتر حسن امامی رضوی
معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منبع : روزنامه سلامت