سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۱۴ آذر ـ ۵ دسامبر ـ افزایش جمهوری های شوروی


پنجم دسامبر ۱۹۳۶ كزاخستان ، قرقیزستان ، گرجستان ، آذر بایجان ، و ارمنستان تحت عنوان «جمهوری» به عضویت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آمدند . پیش از انقلاب بلشویكی ، این سرزمینها مناطقی از امپراتوری روسیه بشمار می رفتند كه قسمتی از انها را روسیه ضمن جنگ از ایران گرفته بود.
اتحاد شوروی مركب از ۱۵ جمهوری در آخرین روز سال ۱۹۹۱ به گونه ای كه هنوز روشن نیست منحل شد و بسیاری هستند كه انحلال آن را به آن صورت مطابق عرف قانون نمی دانند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز