پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ویروسهای اینترنتی


ویروسهای اینترنتی
ویروس به برنامه های مخرب كوچكی گفته می شود كه مخفیانه به كامپیوتر ما انتقال یابد. نام ویروس به این علت روی اینگونه از برنامه ها گذاشته شده است كه عملكردی مشابه ویروس های بیولوژیك دارند. یك ویروس بیولوژیك از طریق مختلفی ممكن است وارد بدن انسان شود و ممكن است تا مدت زیادی به فعالیت مخفیانه رد بدن بپردازد و پس از مدتی علائم وجود ویروس مشخص شود. یك ویروس كامپیوتری نیز از طریق مختلفی ممكن است وارد كامپیوتر شود و ممكن است تا مدتها به فعالیت خود ادامه داده و پس اختلالاتی را در كامپیوتر ایجاد نماید. ویروس های كلمپیوتری می توانند به اطلاعات و برنامه های موجود در كامپیوتر آسیب رسانده و آنها را از بین ببرند.
● ویروس كامپیوتری
ویروس به برنامه های مخرب كوچكی گفته می شود كه مخفیانه به كامپیوتر ما انتقال یابد.
ویروس های كامپیوتری توسط برنامه نویسان مجرب جهت آسیب رساندن به شركتهای رقیب، مختلكردن شبكه ای كامپیوتری، به نام كردن محصولات یك شركت و یا سایر مقاصد نوشته می شوند و همراه برنامه های قفل شكسته، برنامه های رایگان، از طریق اینترنت و.... به كامپیوترها انتقال می یابند.
● ویروس اینترنتی
ویروس های اینترنتی به آن دسته از ویروس های كامپیوتری اطلاق می شود كه از طریق اینترنت تكثیر یافته و منتقل می شوند.
با گسترش استفاده از اینترنت، ویروس های اینترنتی به عنوان نسل جدید از ویروس ها مطرح شدند ویروس های اینترنتی بسیار سریعتر از ویروس های دیكر سطح دنیا انتشار می یابند، به صورتیكه ظرف چند روز میلیونها كامپیوتر در سراسر دنیا به یك ویروس جدید آلوده می شوند. این نوع ویروس ها ممكن است از طریق پست الكترونیك و یا از طریق دریافت فایل از اینترنت و.... به كامپیوتر منتقل شوند
منبع : آموزش و پرورش استان خراسان