جمعه, ۷ مهر, ۱۴۰۲ / 29 September, 2023
مجله ویستا

نصرالله مین باشیان


جنسیت: مرد
نام پدر: سالار معزّز
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان
ملقب به نصرالسلطان. وی مقدمات موسیقی را در شعبهٔ موزیک دارالفنون فرا گرفت و برای تکمیل تحصیلات به روسیه رفت. پس از بازگشت به تهران در مدرسهٔ موزیک به تدریس ویولن ، ویولون سل و پیانو پرداخت. توجه او بیشتر به موسیقی اروپائی وبد و نغمه‌های اروپائی را با پیانو خوب می نواخت. مین‌باشیان با موسیقی ملی به خوبی آشنا بود و آهنگ‌های ایرانی را نیز با پیانو می‌نواخت. وی بعدها معاون مدرسهٔ موزیک شد و پس از پدر به ریاست کل موزیک نظامی منصوب گردید. چندی هم بازرس دسته‌های موزیک بود. بهترین شاگرد او در ویولن محمود ایروانی است.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تحلیل بازارسایت نی نی بانوبگردیروزنامه تعادلخبرگزاری ایسناسایت اقتصادنیوزسایر منابعسایت انرژی پرسسایت اصلاحات نیوزسایت مشرق