دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

یادگاری


یادگاری
من درون سینه ام
آرزوها داشتم
تا تو را می دیدمت
بذر گل می کاشتم
در خیالاتم تو را
مثل گل می دیدمت
هر زمان می خواستم
شاد می بوییدمت
یادگاری های تو
پیش من جا مانده است
عشق تو در قلب من
تا به حالا مانده است

فاطمه شریف شاد/سوم راهنمایی/مشهد
منبع : روزنامه کیهان