سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

تنها اما مؤثر!


تنها اما مؤثر!
● دستگاه اسمیت
این دستگاه بهترین دوست افرادی است که به تنهائی تمرین می‌کنند. این دستگاه خاص که تا حدودی وزنه آزاد به حساب می‌آید به هالتر صرفاً اجازه حرکت عمودی را می‌دهد. شاید این مسئله تا حدودی آزادی حرکت را سلب سازد اما همین‌که با یک چرخش کوچک در میله می‌توانید وزنه را روی پایه قرار دهید حس بزرگی است.
حرکات زیادی هستند که می‌توان آنها را با دستگاه اسمیت اجراء کرد و با توجه به وجود پایه‌های متعدد در فواصل مختلف دیگر نیازی به نگرانی جهت اجراء تکرارهای آخر از هر ست وجود ندارد چرا که به محض بروز ناتوانی در هر مرحله از حرکت می‌توانید وزنه را با چرخش میله روی پایه قرار دهید. بنابراین می‌توانید به اندازه کافی وزنه‌ها را سنگین انتخاب کنید. با این دستگاه دیگر نیازی نیست که نگران کمک گرفتن از کسی باشید و می‌توانید با خیال راحت تمرین را تا ناتوانی عضلات خود ادامه دهید.
● دستگاه‌های دیگر
برای هر بدنسازی که برای رسیدن به حداکثر حجم عضلانی ممکن مصمم می‌باشد حرکات وزنه‌های آزاد نخستین انتخاب‌ها هستند اما دستگاه‌های هم در زمان و جای مناسب خود کاربرد دارند.
یکی از این زمان‌ها، همان اوقاتی است که لازم دارید سنگین تمرین کنید اما یار تمرینی ندارید. اکثر تغییرات جدید از طراحی خوبی برخوردار هستند و به شکل موثری عضلات هدف را به رشد تحریک می‌کنند. استفاده از دستگاه‌های جدید باعث ایجاد تنوع در تمرینات شده و هم‌چنین می‌تواند عضله را به شکل متفاوت‌تری به‌کار بگیرد.
● حرکات تک‌دست یا تک‌دمبل
پیش از آنکه به خاطر عدم تصور یک حریف تمرینی تسلیم شوید و از تمرین کردن انصراف دهید، بیائید راجع به اینکه خودتان حین تمرین به خودتان کمک دهید فکر کنید. بله درست خواندید. زمانی‌که حرکات تمرینی را به‌صورت تک‌دست یا تک‌پا اجراء می‌کنید سمت دیگر بدن در حال استراحت باقی می‌ماند و لذا می‌تواند در مواقع لزوم به کمک سمت تحت تمرین بیاید. و این تفاوتی نمی‌کند که با دمبل، کابل یا ماشین در حال تمرین باشید در هر حال قابلیت کمک دادن وجود دارد. پس این‌هم می‌شود یک راه دیگر برای تمرین مؤثر بدون یار تمرینی.
● تکنیک‌های دیگر
شاید در یک باشگاه کم امکانات عضو هستید که شاید جزء چند میز و دمبل چیزی در آنجا وجود ندارد. اما آیا باز هم باید تسلیم شوید؟ خیر. زمان آن رسیده که تغییراتی به‌وجود آورید و کارهائی انجام دهید که عضلات‌تان توقع آنها را ندارند. چرا که وزنه کمتر و تکرارهای بیشتر استفاده نمی‌کنید؟ خودتان را تحت یک تمرین استقامتی خوب قرار دهید شاید حتی لازم باشد همه حرکات را تک‌ستی پشت سر هم به شکل سریال اجراء کنید درست مثل برخی برنامه‌های چربی‌سوزی.
نظرتان راجع به انجام مقداری تمرین هوازی چیست؟ همه به این نوع تمرین نیاز داریم و اکثر مکان‌های ورزشی حداقل استخر یا دستگاه پله را دارند.
به‌هرحال در هر شرایطی که به‌سر می‌برید خاطرتان باشد بدون یار تمرینی هم می‌توان تمرین کرد پس با این بهانه هرگز تمرین را قطع نکنید. فکر خود را به‌کار بیاندازید و موانع را از پیش‌روی خود بردارید اجازه ندهید چیزی مانع تمرین کردن‌تان شود.
منبع : مجله دانش ورزش