پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۱ خرداد ـ ۲۲ می ـ تفسیرها و اظهار نظرها در پی حمله هوایی به مراسم عروسی قبیله «بو فهب»در عراق


حمله هوایی شبانه در ۱۹ مه ۲۰۰۴ به مراسم عروسی قبیله «بو فهب» در منطقه مجرب الدیب (ایالت انبار عراق، ایالتی که فلوجه هم در آنجا قرار دارد) واقع در ۱۸ كیلومتری مرز سوریه كه منجر به قتل ۴۵ تن از جمله نوازندگان و خواننده مراسم شده بود، طبق گزارش آژانسهای خبر رسانی بر خشم و افسردگی اعراب در همه كشورها افزوده و موضوع تفسیر بسیاری رسانه ها شده بود. برخی از مفسران عرب در اظهار نظرهایشان اشاره به تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ كرده و گفته بودند: چه فرق است میان خون عرب مصری و خون عرب عراقی، چرا دولتهای عربی صاحب نفت، این بار بمانند پاییز ۱۹۷۳ دست به تحریم صدور نفت خود نزده اند؟!. در آن سال، پس از آغاز جنگ رمضان (اکتبر ۱۹۷۳) سران عرب گفته بودند: نفت كه از خون سرباز عرب كه بر شن های صحرای سینا می ریزد عزیزتر نیست، پس آن را به سوی غرب می بندیم تا از اسرائیل حمایت نكند، و بستند ، و با نشان دادن این اراده، جهان غرب و به ویژه آمریكا را دچار دشواری شدید كردند و جنگ صحرای سینا پایان یافت. چرا سران دولتهای عربی این بار سكوت كرده اند؟. اگر باز هم تعلل و تسامح كنند؛ این شبهه در عوام الناس عرب به یقین تبدیل خواهد شد كه در آن روز با این اطمینان كه در لحظه حساس، شوروی در برابر غرب خواهد ایستاد، به آن كار دست زدند.
به اظهار شهود حمله هوایی به محل عروسی قبیله «بو فهب»، ساعت ۹ شب (سه شنبه ۱۸ مه) صدای پرواز هواپیما بر فراز مراسم كه در زیر چادر بر گزار شده بود شنیده شد. دو ساعت بعد كامیونهای نظامی در سه كیلومتری محل متوقف و چراغهای خود را خاموش كردند. اصحاب عروسی به گمان این كه خطر رفع شده است، عروس و داماد را به حجله كه چادر مشخصی بود فرستادند، زنان و كودكان را در تنها ساختمان محل جای دادند و خود در چادرها آرمیدند كه ساعت دو و نیم بامداد (چهارشنبه) حمله هوایی آغاز شد و ادامه یافت. ساختمان، نخستین هدف حمله بود كه همه كسانی كه در آن بودند كشته و یا زخمی شدند. سپس نوبت به چادر ها رسید. این شهود اظهارات مقامات نظامی آمریكا را كه گفته اند اطلاع یافته بودند جمعی افراد مسلح از مرز سوریه گذشته و در آنجا گرد آمده بودند نادرست خوانده و گفته اند كه افراد مسلح دشمن که آن همه چراغ روشن نمی كنند، صدای ساز و ضرب و هلهله ندارند و در دشت باز با آتش كباب تهیه نمی كنند. نظامیان آمریكایی می توانستند با كامیونهای خود محل را محاصره و پس از سپیده دم به تحقیق دست بزنند و اگر با مقاومت رو به رو شوند حمله كنند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز