شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


دروس طلایی سوم دبیرستان انسانی، شامل: پاسخ پرسش‌ها با توجه به تغییرات کتاب در سال تحصیلی جدید، پرسش‌های تکمیلی ...


دروس طلایی سوم دبیرستان انسانی، شامل: پاسخ پرسش‌ها با توجه به تغییرات کتاب در سال تحصیلی جدید، پرسش‌های تکمیلی ...
نویسنده : گروه‌برنامه‌ریزی‌وتالیف‌کانون‌گسترش‌علوم،
شماره کنگره : ۷۸۲آ/۲۶/LB۳۰۶۰
شابک : ۹۶۴-۸۰۵۳-۱۹-۷
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۹
تعداد صفحه : ۴۷۶
نوبت چاپ : ۶