سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

استدلال و تربیت


استدلال و تربیت
شیوه هایی که زنان و مردان برای تربیت کودک خود در نظر می گیرند، همیشه یکسان نیست و همین تفاوت است که گاه زمینه ساز ایجاد مشکلاتی بین آنها می شود زیرا آنها از دو دریچه متفاوت به قضیه نگاه می کنند.
والدین باید توجه داشته باشند در همان زمان که به کودکان خود توجه دارند و تمام مسائل مربوط به آنها را با ریزبینی زیر نظر دارند، متوجه روابط خود و همسرشان باشند. آنها باید بدانند که روابط عاطفی شان را باید در اولویت همه مسائل قرار بدهند و یک شیوه را برای تربیت فرزندان در نظر بگیرند و همزمان به نقطه نظرات یکدیگر احترام بگذارند و حامی هم باشند.
زن و شوهر در انجام هرکاری باید یک استدلال داشته باشند و آنها را با همسرشان مطرح کنند.


پوریا کبیری
منبع : روزنامه ایران