یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024
مجله ویستا

دهلوی – حسین


دهلوی – حسین
در تهران متولد شد. پدرش معزالدین امامی بود. اساتیدش ابوالحسن صبا، حسین ناصحی، هیمونت تایبر{(Himont Tiber) اتریشی} كریستین دیوید (نماینده رییس دانشگاه وین در دانشگاه تهران ) بودند. دهلوی آهنگسازی را در هنرستان موسیقی فرا گرفت. بعد از ابوالحسن صبا او رهبر اركستر صبا بود. حسین دهلوی رییس هنرستان موسیقی تهران ( سالهای ١۳٤١ـ١۳٥٠ ) بود.
حسین دهلوی تصانیف بسیاری برای موسیقی ایرانی ساخته، كاستهای بسیاری ضبط و همچنین كنسرتهای بسیاری نیز اجرا كرده است. دهلوی اركستر سازهای مضرابی ایرانی را برای نخستین بار در ایران تشكیل داد. او كتابهای بسیاری منتشر كرده است و از میان آنان می توان به این كتاب ها اشاره كرد: كتابی برای تلفیق شعر و موسیقی و همچنبن یك كتاب برای آموزش ریتم.
منبع : موسیقی ایرانی