جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

محمد حقایقی


جنسیت: مرد
نام پدر: علی
تولد و وفات: ( ... )سده ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: منجم
وی "زیجی" به‌‌نام "زیج یمینی" برای بهرام‌‌شاه غزنوی نوشت و به‌‌ گفتۀ خودش تألیف این کتاب را در سال ۵۱۱ق آغاز کرد.
منبع : مطالب ارسالی