یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


خاطرات و خطرات: توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای‌از دوره زندگی من


خاطرات و خطرات: توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای‌از دوره زندگی من
نویسنده : مهدی‌قلی هدایت
شماره کنگره : ۳آ۴ه/ ۱۴۷۴ DSR
شابک : ۳-۰۲۱-۴۰۱-۹۶۴
رده دیویی : ۹۵۵.۰۷۵۲۰۹۲
تاریخ نشر : ۱۹/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۵۶۴
تیراژ : ۲۲۰۰
نوبت چاپ : ۶