سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

اوکتا ـ باند Octave - Band Noise Analyzer


دستگاهی به منظور سنجش دامنه و فرکانس امواج مورد نظر که در آن سیگنال ورودی بیک سری فیلتر میان گذر که به فواصل یک اکتاو فرکانس از یکدیگر قرار گرفته‌اند، اعمال می‌گردد. مهمترین باندهای اوکتاو که درین موارد برای سیگنال‌های صوتی استفاده می‌شود ۶/۰ به ۲/۱ و ۴/۲ به ۸/۴ کیلو هرتز می‌باشد.
منبع : مطالب ارسال شده