دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

روزی که کیخسرو سهرابجی موسقیدان ایرانی تبار انگلستان درگذشت (در این روز ۱۵ اکتبر)


پانزدهم اكتبر سال ۱۹۸۸ (۱۷ سال پیش در چنین روزی) كیخسرو شاپور سهرابجی روزنامه نگار و موسیقیدان برجسته ایرانی تبار انگلستان در ۹۶ سالگی درگذشت. وی ۱۴ دسامبر ۱۸۹۲ در انگلستان به دنیا آمده بود و والدینش نامش لئون دادلی گذارده بودند كه وی پس از رسیدن به سن قانونی، به یاد نیاكانش و احترام به وطن گذشتگانش آن را به «كیخسرو شاپور سهرابجی» تغییر داد. وی كه در رشته موسیقی و روزنامه نگاری، هردو، تحصیل كرده بود و مهارت فراوان در نوشتن آهنگ و نواختن پیانو به دست آورده بود دهها سال به موازات كار موسیقی، برای نشریات گزارش و نقد موسیقی می نوشت. طبق كتاب ركوردها (گینس)، وی طولانی ترین آهنگ پیانو را در طول تاریخ موسیقی نوشته است. كیخسرو به دلیل نوشتن پانصد صفحه آهنگ سمفونی عنوان آهنگساز برجسته قرن بیستم را به خود اختصاص داده بود. وی برای ایتالیایی ها و اسپانیایی هم آهنگ نوشت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز