شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


ماشین‌های الکتریکی DC: مجموعه‌ی درس و 176 تمرین حل شده و 213 تست طبقه‌بندی شده


ماشین‌های الکتریکی DC: مجموعه‌ی درس و 176 تمرین حل شده و 213 تست طبقه‌بندی شده
نویسنده : محمدحسن، محمود
شماره کنگره : ۲م۳م/TK۲۶۱۲
شابک : ۹۶۴-۸۷۶۴-۱۶-۶
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۳۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۵
تعداد صفحه : ۳۳۰
نوبت چاپ : ۳