دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

مشکلا‌ت در مدرسه برای کودکان خجالتی‌


مشکلا‌ت در مدرسه برای کودکان خجالتی‌
هنگامی که یک کودک خجالتی باشد ، دوست یابی برای او مشکل خواهد بود و اگر یک دوست نیز پیدا کند ، ‌بسیار احساس خوبی به وی دست می دهد و عاقبت با کودکان دیگر ارتباط بیشتری پیدا خواهد کرد. در این ‌میانه والدین و مربیان مدارس و معلمان می‌توانند فرآیند ایجاد یک دوستی را ساده کرده و سرعت بخشند ، به این ‌شکل که از دو کودک بخواهند که امروز با هم بازی کنند و یا با هم دوست باشند و بعد با هر دوی آنها درباره ‌فعالیت ها و عـلایـق مـشـتـرکـشـان صـحـبت کنند.‌‌ بزرگترها می توانند دو کودک را به انجام کاری مشترک تشویق نمایند ، مانند بیرون گذاشتن لوازم کمدهایشان و ‌سپس مرتب کردن و چیدن دوباره آنها و یا کامل کردن یک پازل با همدیگر.‌‌ اگر می خواهید برای کودک خود دوستی انتخاب کنید، یک کودک فعال و توانا را انتخاب کنید، نه کودکی را که ‌یک دوست صمیمی در آن موقعیت دارد. از مسخره کردن یا سر به سر گذاشتن کودکان خجالتی خودداری کنید و ‌هیچ گاه عملکرد کودک دیگری به خصوص برادر یا خواهر خودش را به رخ او نکشید، زیرا این کار علاوه بر ‌ایجاد حس کینه در کودک به خجالت بیشتر او منجر می شود.‌‌‌ ‌به دیگران نیز اجازه ندهید کودک شما را مسخره کنند و کودک خود را از حضور در جمع کودکانی که او را مسخره یا ‌طرد می کنند ، دور نمایید. در مورد کمرویی و خجالت ، بیشتر مطالعه کنید و هر گونه مطلب و نظریه جدید در ‌این مورد را فرا بگیرید.‌‌
چند نکته برای رفع خجالتی بودن:
۱) فهرستی از همه ویژگیهای خوب فرزند خود تهیه کنید و در اختیار وی قرار دهید. این کار به او کمک می کند تا با عوامل تضعیف کننده مبارزه ‌کند.
۲) از قبل برای فرزندتان برنامه ریزی کنید. اگر قرار است وارد جمعی شود به او توصیه کنید، درباره نکته های قابل بحث فکر کند، حتی متن ‌گفتگو ها را بنویسد و تا زمان رفتن، آن را مرور کند؛ با این کار، بیشتر احساس می کند که می تواند از عهده ‌حضور در آن موقعیت اجتماعی برآید.
۳) ‌سعی کنید به او یاد دهید پاسخ دیگران را بدهد و نگاهش با دیگران برخورد کند. لبخند بزند. تعارف و احوالپرسی کند. فرزند شما باید بداند ‌اگر سعی کند با دیگران معاشرت کند، آنها نیز به وی احترام خواهند گذاشت. افراد خجالتی اغلب اشتباهاً متکبر و ‌مغرور تلقی می شوند، زیرا احساس ناراحتی آنها سبب می شود، خود را از دیگران دور کنند. اگر خود را وادار ‌کند تا به دیگران پاسخ دهد، آنها هم به او پاسخ می دهند و عکس العمل مثبتی را که وی برای غلبه بر ترسش نیاز دارد، به او خواهند داد.
۴) صحبت کردن در جمع را به او یاد بدهید. اگر از حرف زدن در اجتماع می ترسد، به او آموزش دهید یا وی را در ‌کلاسهای عمومی شرکت دهید؛ این کار، باعث می شود تا فرزند شما بر ترس خود غلبه کند.
۵) ‌هرگز به فرزندتان نگویید خجالتی. هرگز در حضورش به کسی نگویید که خجالتی ‌است. این کار هیچ کمکی به او نمی کند.
‌‌‌ ۶) دارو درمانی کنید، اگر نکات بالا به شما کمک نمی کند، با نظر پزشک از داروهای مناسب استفاده کنید.‌
۷) روان درمانی کنید، اگر خجالت فرزندتان، واقعاً شما و خود وی را آزار می دهد، روان درمانی کنید زیرا یافتن علت این احساس، به درمان این حالت کمک فراوانی می کند.‌‌‌ ‌
منبع : روزنامه آفتاب یزد