دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۱ آوریل ۲۰۰۲ ـ «یوتنیژیا» یا مرگ راحت!


۱ آوریل ۲۰۰۲ ـ «یوتنیژیا» یا مرگ راحت!
یکم آوریل ۲۰۰۲ پارلمان هلند Euthanasia (یوتنیژیا به معنای «مرگ راحت») را در این کشور قانونی کرد. قبلا در برخی از نقاط جهان مرگ داوطلبانه با کمک دکتر تجربه شده بود، ولی این عمل جز در سویس از ۱۹۳۷، در کشورهای دیگر با مخالفت رو به رو شده است. «یوتنیژیا» در استرالیا، در یک ایالت قانونی شده بود که پارلمان کل، آن را ابطال کرد. در آمریکا که دکتر ارمنی، «جک که ورکیان» آن را در دهه ۱۹۹۰ باب کرده بود با به زندان افتادن وی، به پایان رسید. با وجود این، به گزارش رسانه ها، هواداران این عمل در میان مردم عادی به ویژه بیماران سخت و زمینگیر و سالخوردگان و در بین روشنفکران و فلاسفه رو به افزایش است. گزارش های مربوط به دردکشیدن بیماران و سختی نگهداری از بیماران آلزایمری در رسانه ها، و نیز بالا رفتن طول عمر (بدون لذت) که همراه با انواع بیماری های سخت و ازکار افتادگی است، هواداران این فکر را افزایش می دهد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز