یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

موج انرژی


موج انرژی
متفاوت عمل کنید. گاهی تمام قواعدی را که سال ها به آن عادت کرده و انجام داده اید به هم بریزید و شرایط دیگری را در پیش بگیرید. این رفتار باعث می شود انرژی زیادی را در بدن خود به وجود آورید و به این علت شادابی زیادی در وجودتان احساس کنید.همواره در یک حالت زندگی کردن و خو گرفتن به شرایطی خاص باعث می شود فرد از نظر روحی و جسمی احساس خمودگی کند و این خمودگی روی او آنقدر تأثیرات منفی بر جای می گذارد که کم کم احساس افسردگی را در او به وجود خواهد آورد و یک حالت بیمارگونه به او خواهد داد.
از طرف دیگر فردی با این شرایط باعث ایجاد مشکل در اطرافیان خود خواهد شد و صدمات جبران ناپذیری را نیز به آنها وارد خواهد ساخت. برای این که خود و خانواده تان را سرشار از انرژی کنید، ترک عادت کنید. به جای این که آرام قدم بردارید، بدوید. به جای این که لبخند بزنید، بلند بخندید و به جای این که گوشه ای کز کنید، از خانه بیرون بروید. اگر هر روز و شب در حال آشپزی هستید، برای یک روز هم که شده با آشپزخانه خداحافظی کنید. با این تغییرات مطمئن باشید موجی از انرژی را در خود احساس خواهید کرد.

ثریا مطلبی
منبع : روزنامه ایران