سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

قالی مشروطه


قالی مشروطه
بعد از قیام مشروطه قالی هایی به یاد آن نهضت در آذربایجان بافته شد، از آن جمله می توان به قالی مشروطه كه در قاراباغ آذربایجان به ابعاد ۱۳۷* ۱۹۸ بافته شد اشاره كرد. این قالی اكنون ۸۰ سال قدمت دارد، حاشیه اش نقش گل فرنگ- رنگرزی گیاهی (قرمزدانه)- صددرصد پشم است. موضوع متن قالی فتح قلعه تهران توسط انقلابیون مشروطه است كه با اشعار تركی یادآور آن شده است:
یاشاسین مشروطه، آباداولسون ملك ایران
باشلاندی ایكی ایل بوندان ازل شورش ایران
استردیله مشروطه نی كیم حراولاانسان
مین لرجه بویولدا وئریلن صونكره قربان
فتح اولدی بو تاریخده چون قلعه تهران
مین دوقوز یوز دوقوز میلادی (ایول)
مین اوچ یوز ایگرمی یدی (شریعه)
زنده باد مشروطه، آباد باد ملك ایران
شورش ایران دو سال پیش آغاز شد
به خاطر این مشروطه می خواستند كه انسان آزاد باشد
و در این راه هزاران نفر تا آخرین قربانی پیش رفتند
چون در این تاریخ قلعه تهران فتح شد.
هزار و نهصدونه میلادی (ایول)
هزار و سیصد و بیست و هفت (شریعه)
*سایت علمی پژوهشی فرش ایران
امید بنام*
منبع : مطالب ارسال شده