یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

میرزا سید علی‌‌‌‌‌اکبر فراهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: علی - ابوالقاسم قائم مقام
تولد و وفات: (۱۲۶۹ -۱۳۲۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
در قصبۀ ساروق از محال فراهان به دنیا آمد. در پنج سالگی پدر وی او را به تهران آورد. وی در تحصیل علوم کوشید و توانست در مدت زمانی کوتاه از علوم معقول و منقول بهره‌های زیادی ببرد. در ۱۲۹۰ ق به مکه مشرف شد و در مراجعت در وزارت خارجه به سمت نیابت مشغول خدمت گردید. پس از پنج سال به تبریز عزیمت کرد و در دستگاه ولیعهد مشغول شد. در ۱۳۰۰ ق که پدر او وفات یافت به تهران آمد و به سمت سابق خویش ، نیابت در وزارت خارجه ، مجدداً منصوب شد. از آثار وی: "جهان جهان" ، به طرز گلستان سعدی.
منبع : مطالب ارسالی