شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

۱۱ مهر ۱۳۸۶ ــ ۳ اکتبر ــ گرایش ایغورهای به فرهنگ ایرانی و آیین مانوی


سوم اکتبر سال ۷۸۰ میلادی "آلپ قتلغ" خاقان (امپراتور) ایغورها (ساکن ایالت غربی امروز چین در آسیای میانه) آیین مانوی را دین رسمی قلمرو خود اعلام داشت و گرایش خود را به فرهنگ ایرانی تاکید کرد. مانی ایرانی که در سال ۲۷۶ میلادی با رای یک هیات مذهبی اعدام شد در قرن سوم میلادی بانی آیینی بود که مخلوطی از زرتشتی ، مسیحی و سایر ادیان قدیم بود. این آیین در اروپا و آسیا تا قرن سیزدهم میلادی پیروان فراوان داشت. سن اگوستین یکی از قدیسین مسیحیت قبلا یک مانوی بود. مانویان اعتقاد داشتند که تلقین شیطان(اهریمن) باعث می شود که یک فرد خوب به بدی کردن بگراید. هنوز هم این آیین در سراسر جهان پیروانی دارد. آیین مانوی در زبانهای اروپایی به صورت Manicharism نوشته می شود( مشروح عقاید مانی در جای خود در این سایت آمده است ).
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز