یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

دولفین‌ها هم اسم دارند


دانشمندان می‌گویند، دولفین‌ها نیز مانند انسان‌ها با صدا زدن نام یکدیگر با هم ارتباط برقرار می‌کنند. این پستانداران قادرند خود و دیگر هم نوعانشان را به عنوان موجوداتی با هویت‌های جداگانه بشناسند.
محققان دانشگاه "سنت اندروز" که در فلوریدا مطالعه می‌کنند دریافتند دولفین‌های برای شناسایی یکدیگر به جای اصوات از نام یکدیگر استفاده می‌کنند.
بودجه این مطالعه را که سه سال بطول انجامید انجمن سلطنتی لندن تامین کرد.
دکتر "ونسنت جانیک" از واحد پستانداران دریایی در دانشگاه "سنت اندروز" گفت این مطالعه بر روی دولفین‌های وحشی انجام شده است.
وی این کشف را بسیار جالب توصیف کرد چرا که نشان می‌دهد این حیوانات نیز توانایی‌هایی مشابه انسان‌ها دارند. وی گفت ما با استفاده از تورهای ماهیگیری دولفین‌های وحشی را که کنار ساحل می‌آمدند، به دام می‌انداختیم.
بعد از آن در آب‌های کم عمق ساحلی صدای سوت آنها ضبط شد و سپس در رایانه صداها با هم تلفیق شد بطوری که از هر دولفین یک صدای رایانه‌ای در اختیار داشتیم.
در مرحله بعد که این صداها برای دولفین‌ها پخش شد این حیوانات واکنش نشان دادند. این موضوع نشان داد دولفین‌ها به جای صدا، صدای سوت خاص یکدیگر را می‌شناسند. اکنون ثابت شده است که دولفین‌ها نیز مانند انسانها عناوینی برای یکدیگر دارند.
منبع : بانک اطلاعات گردشگری